Adresy obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám poštovní adresy všech obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Eiseltová Lenka, Karlovarský kraj

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Vám ve smyslu §6 ods.1 zákona č. 106/1999
Sb. sdělujeme údaje umožňující dohledání požadovaných informací.

 

Požadované informace jsou zveřejněny na webu Karlovarského kraje:
[1]http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/sezna...

 

S pozdravem

 

Lenka Eiseltová
odbor legislativní a právní

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel: 354 222 558
e-mail: [2][email address]
[3]www.kr-karlovarsky.cz

 

References

Visible links
1. http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/sezna...
2. mailto:[email address]
3. http://www.kr-karlovarsky.cz/

Eiseltová Lenka, Karlovarský kraj

 

 

Lenka Eiseltová
odbor legislativní a právní

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel: 354 222 558
e-mail: [1][email address]
www.kr-karlovarsky.cz

 

From: Eiseltová Lenka
Sent: Tuesday, July 29, 2014 10:47 AM
To: '[FOI #1132 e-mail] ??'
Subject: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Vám ve smyslu §6 ods.1 zákona č. 106/1999
Sb. sdělujeme údaje umožňující dohledání požadovaných informací.

 

Požadované informace jsou zveřejněny na webu Karlovarského kraje:
[2]http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/sezna...

 

S pozdravem

 

Lenka Eiseltová
odbor legislativní a právní

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel: 354 222 558
e-mail: [3][email address]
[4]www.kr-karlovarsky.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kr-karlovarsky.cz/obcan/sezna...
3. mailto:[email address]
4. http://www.kr-karlovarsky.cz/