Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Niče Luděk, Olomoucký kraj

1 příloha

Dobrý den,

 

na základě Vámi podané žádosti dle InfZ z 5. ledna t.r. Vám sděluji, že
požadovaný adresář je veřejně přístupný pod odkazem:

[1]http://udeska.kr-olomoucky.cz/dokument?u.... Odkazujeme
tak v tomto případě na již zveřejněnou informaci.

 

Jedná se o adresář, který využívá ke své činnosti Olomoucký kraj a Krajský
úřad Olomouckého kraje. Vyhrazujeme si však změny, které nám nemusely být
oznámeny od poslední aktualizace kontaktů.

 

Oficiální kontakty lze najít na portálu veřejné správy pod odkazem:
[2]https://seznam.gov.cz/ovm/regionDetail.d...

Odpovídáme Vám, jako subjektu žadatele o informaci v souladu s InfZ. Tato
odpověď tak není souhlasem k automatickému zveřejnění na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Způsob dalšího využití námi poskytnuté
odpovědi na žádost žadatele je již na vlastním rozhodnutí žadatele (vč.
všech důsledků z toho plynoucích v souladu s platnou legislativou).

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

Ing. Luděk Niče
Odbor tajemníka hejtmana
vedoucí odboru
 
[4]Krajský úřad olomouckého kraje Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
Česká republika
Tel.: +420 585 508 804
[5][emailová adresa]
[6]www.kr-olomoucky.cz

 

ukázat citované pasáže