Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adresář obecních, městských úřadů, městysů,

Čekáme, až si Jiří Pešek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Pešek

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,

Jiří Pešek

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 25.8.2020 15:08:09

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 25.8.2020 14:59:26 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1FGH6S
Datum zaevidování: 25.8.2020 14:59:26
Váš osobní přístupový kód: KUJISE07ZAQB
Vaše evidenční údaje:
Pešek Jiří, Oslavička 57, 67505 Rudíkov, [FOI #8377 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, městysů,

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1FGH6SKUJISE07ZAQB"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Petreková Iva

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP01GKTUQ
Značka : KUJI 81748/2020
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Oddělení právní a KŽÚ
Věc : rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytn

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.