Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adresář obecních, městských úřadů, městysů,

Jiří Pešek vznesl tento dotaz dotaz na Kraj Vysočina

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jiří Pešek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Pešek

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o aktuální adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona). Což je například soubor csv nebo excel.

S přátelským pozdravem,

Jiří Pešek

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 25.8.2020 15:08:09

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 25.8.2020 14:59:26 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP1FGH6S
Datum zaevidování: 25.8.2020 14:59:26
Váš osobní přístupový kód: KUJISE07ZAQB
Vaše evidenční údaje:
Pešek Jiří, Oslavička 57, 67505 Rudíkov, [FOI #8377 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, městysů,

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP1FGH6SKUJISE07ZAQB"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Petreková Iva

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP01GKTUQ
Značka : KUJI 81748/2020
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Oddělení právní a KŽÚ
Věc : rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytn

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Pešek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.