Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ústecký kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tomašcová Kateřina

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

Tomašcová Kateřina

Ústecký kraj

1 příloha

Potvrzení přijetí podání elektronickou podatelnou
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Věc: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí
Jednoznačný identifikátor: 49216/2018/KUUK
Datum a čas dodání: 15. 3. 2018 14:15:51
Odesílatel: [FOI #7288 e-mail] ??

Elektronický podpis/značka/pečeť:

Obecné podmínky pro užití elektronického podpisu při doručování podání v elektronické podobě naleznete: <http://www.kr-ustecky.cz/elektronicka-po...>.
Tato zpráva potvrzuje pouze splnění technologických požadavků pro příjem datových zpráv
a jeho předání ke zpracování. V případě, že zpracovatelem budou v podání zjištěny formální či obsahové nedostatky bude odesílatel vyzván k nápravě.