Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomašcová Kateřina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Tomašcová Kateřina vznesl tento dotaz dotaz na Kraj Vysočina

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Tomašcová Kateřina přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tomašcová Kateřina

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

Tomašcová Kateřina

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 16.3.2018 07:52:04

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 15.3.2018 14:00:54 doručené na adresu el. podatelny
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP18M78L
Datum zaevidování: 15.3.2018 14:00:54
Váš osobní přístupový kód: KUJISE070NHO
Vaše evidenční údaje:
Tomašcová Kateřina, Myslíkova 25, 11000 Praha, foi+request-7286-765b50e2@infoprovse...
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, ...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP18M78LKUJISE070NHO"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Bečková Marie

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP018FB65
Značka : KUJI 21117/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Sekretariát hejtmana
Věc : Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Datum podá

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomašcová Kateřina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.