Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl úspěšný.

Tomašcová Kateřina

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

Tomašcová Kateřina

Jihomoravský kraj

1 příloha

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje

Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou adresu podatelny, byla přijata s těmito údaji:

Datum doručení: 15.3.2018 14:13:13
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí
Identifikátor: KUJM0C27QE7V

Tato zpráva není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
Pravidla pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou uvedena zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.a...

Jihomoravský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMP021EERK
Značka : JMK 62861/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Výzva k doplnění žádosti II
Datum podá

Jihomoravský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMP021EBZ1
Značka : JMK 82143/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontrolní a právní
Věc : Sdělení o odložení žádosti
Datum podán