Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomašcová Kateřina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Čekáme, až si Tomašcová Kateřina přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tomašcová Kateřina

Povinný subjekt: Jihočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,
Tomašcová Kateřina

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

3 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2018-03-15 13:52:36.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřa...
Identifikátor / Identier: KUCB0C13VVL4

e-podatelna KÚ Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 15.3.2018 13:52:36 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 15.3.2018 13:52:36 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Jihočeský kraj ...

Vaše podání ze dne: 15.3.2018 13:52:36 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUCBX00PK3DJ
Datum zaevidování: 16.3.2018 07:26:58
Vaše evidenční údaje: Tomašcová Kateřina, Myslíkova /25, 11000 Praha, foi+request-7...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Pokud bylo podání učiněno podle §37 odst. 4 zákona č.500/2004 sb. ve znění pozdější...
je třeba doplnit do 5 dnů podání (vlastnoručně podepsat podání), jinak nemůže být p...

...

Jihočeský kraj

3 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUCBX00PLMQO
Značka : KUJCK 40308/2018
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancel.hejtmana
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle z

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomašcová Kateřina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.