Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Chmela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

Čekáme, až si Petr Chmela přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

Petr Chmela

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních,
městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti" s
evidenčním číslem 2160420d-9c6c-4cc0-b180-52fbf3677311 a s běžným číslem
34939/2018 bylo doručeno dne 15.03.2018 13:27:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kulhánek Jan Mgr., Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Dobré dopoledne,

 

k Vaší žádosti doručené soudu dne 15. 3. 2018 zasílám požadované
informace, a to jako přílohu této zprávy.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Kulhánek

Krajský soud v Hradci Králové

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Chmela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.