Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Chmela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

Čekáme, až si Petr Chmela přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

Petr Chmela

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních,
městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti" s
evidenčním číslem a0485237-1353-49d3-b72e-000fa34bd6c4 a s běžným číslem
25263/2018 bylo doručeno dne 15.03.2018 13:27:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 85/2018 Vážený pan
Vaše značka:   
Vyřizuje: Mgr. Anita Svobodová P. C.
DNE: 22.03.2018 

 

 

Vážený pane C.,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Mgr. Anita Svobodová v. r.

     pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Chmela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.