Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Chmela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti

Čekáme, až si Petr Chmela přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

Petr Chmela

Pustelníková Jana, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

9 příloh

Vážený pane Chmelo,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), doručené na  adresu
elektronické podatelny dne 15. 3. 2018, v příloze přikládáme Vámi
požadovaný adresář obecních, městských úřadů, městysů a městských částí
v územní působnosti Moravskoslezského kraje, a to ve formátu Microsoft
Excel a Word, tedy ve formátech, ve kterých máme tyto informace dostupné
(viz § 4a zákona o svobodném přístupu k informacím). Dále Vám sdělujeme,
že požadované informace, můžete najít na naší webové stránce
[1]https://www.msk.cz/verejna_sprava/obce3.....

Závěrem si dovolujeme upozornit, že přehled základních údajů o obcích vč.
adres je aktualizován na základě sdělení od samotných obcí, přičemž tyto
nemají zákonnou povinnost nám tyto údaje zasílat.

 

S pozdravem

 

 

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
vedoucí odboru právního a organizačního

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jana Pustelníková

organizační referent, oddělení legislativní a organizační

odbor právní a organizační

 

[2]Logo Moravskoslezský kraj

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18  Ostrava

telefon: 595 622 256

e-mail: [3][emailová adresa]

[4]www.msk.cz

 

[5]Facebook   [6]Instagram   [7]YOutube

 

[8]loga[9]Remeslo

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém
environmentálního řízení a auditu EMAS.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní
prostředí!

 

References

Visible links
1. https://www.msk.cz/verejna_sprava/obce3....
2. http://msk.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.msk.cz/
5. http://facebook.com/nasemoravskoslezsko
6. http://instagram.com/moravskoslezsky_kraj
7. http://youtube.com/regionms
9. http://www.remeslomarespekt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr Chmela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.