Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí ve vaší územní působnosti. Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b 106/1999 Inf.zákona).

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.1.2017 09:00:43 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.1.2017 09:00:43 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 5.1.2017 09:10:15
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 5.1.2017 09:00:43 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adresář obecních, městských úřadů, měst... podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP5OQUTU
Datum a čas zaevidování: 5.1.2017 09:03:07
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #6192 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Hájková Andrea (MHMP, SLU), Hlavní město Praha

1 příloha

Vážený pane,

 

dne 5. 1. 2017 jste požádal, cestou elektronické podatelny, Magistrát
hlavního města Prahy o poskytnutí adresáře obecních, městských úřadů,
městysů a městských částí za účelem zveřejnění na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz. Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím byla zaevidována pod čj. MHMP 24348/2017.
 Požadované údaje nejsou naším úřadem vedené nebo spravované v žádném
registru, evidenci, seznamu či rejstříku, ale jedná se o veřejně přístupné
informace. Tyto veřejné informace jsou zprostředkovaně dostupné i na
Portálu hlavního města Prahy [2]www.praha.eu, konkrétně v záložce O MĚSTĚ,
odkaz Městské části.

 

Vámi požadované veřejné informace naleznete zde:
[3]http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mests...

 

S pozdravem

 

   

[4]cid:image001.jpg@01D1D159.E165BA50 Mgr. Andrea Hájková

vedoucí oddělení služeb veřejnosti

odbor služeb, Magistrát hl. m. Prahy

e-mail: [5][emailová adresa

tel.: 236 002 306

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.informaceprovsechny.cz/
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/mests...
5. mailto:[emailová adresa]