Honza Cibulka

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
podle výše zmíněného zákona bych Vás chtěl požádat o informaci, na jaké internetové adrese je předáván společnosti Google balíček s informacemi o jízdních řádech (ve formátu GTFS). Jde mi o konkrétní znalost této webové adresy.

Pro doplnění, jedná se o data již uvolněná v žádosti ze dne 6. 5. 2013 (vedené na mé jméno) a mnou požadovanou informaci zná mj. pan Ing. Svatoš.

Prosím, aby komunikace se mnou byla vedena odpovědí na tento e-mail, případně do mé datové schránky, jejíž identifikátor je uveden výše.

S přátelským pozdravem,

Honza Cibulka

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve které žádát informaci - na jaké internetové adrese je předáván společnosti Google balíček s informacemi o jízdních řádech (ve formátu GTFS)- konkrétní znalost této webové adresy.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Dobrý den,

V návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám v příloze zasíláme vyřízenou žádost.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

2 přílohy

 

 

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [1][email address]
[2]www.dpp.cz

--------------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.dpp.cz/