Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi v oblasti zdravotnictví

Anna Kšírová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo zdravotnictví měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Anna Kšírová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na můj dotaz ohledně mitigačních a adaptačních opatření v reakci na klimatickou krizi mi bylo odpovězeno, abych se obrátila na MŽP. Klimatická krize, které čelíme, však představuje vážnou hrozbu i pro lidské zdraví a může negativně ovlivnit i samotné fungování zdravotního systému (například častější a delší vlny veder, které představují velkou zátěž z hlediska většího množství pacientů vyžadujících ošetření i z hlediska fungování personálu v přehřátých budovách), jak podrobně upozorňuje poslední zpráva Expertní rady evropských akademií: https://easac.eu/publications/details/th.... V Británii se tím zabývá například tento projekt: https://www.arcc-network.org.uk/dederhecc/.
Zdravotnictví zároveň nemalým dílem k poškozování životního prostředí přispívá - ať už svou energetickou náročností nebo množstvím vyprodukovaných odpadů. Ve světě existují iniciativy, které se touto problematikou zabývají - např. https://www.greenhospitals.net/.
Zajímalo by mě proto následující:
- jak Ministerstvo zdravotnictví mapuje rizika plynoucí z klimatické změny pro lidské zdraví a jaká opatření jsou v reakci na tato rizika připravena?
- jak Ministerstvo zdravotnictví mapuje rizika plynoucí z klimatické změny pro fungování zdravotnictví (např. v případě stále častějších jevů extrémního počasí) a jaká opatření jsou v reakci na tato rizika připravena?
- jaká opatření má Ministerstvo zdravotnictví připravena ke snížení uhlíkové stopy českých zdravotnických zařízení?
- jaká opatření má Ministerstvo připravena ve věci snižování zátěže plynoucí z velkého množství odpadu používaného ve zdravotnictví?

S přátelským pozdravem,

Anna Kšírová