Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi v oblasti zdravotnictví

Anna Kšírová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Anna Kšírová

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jaká adaptační a mitigační opatření jsou připravena pro zvládnutí klimatické změny v oblasti zdravotnictví a ochrany lidského zdraví?

S přátelským pozdravem,

Anna Kšírová

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie
pro klimatickou krizi v oblasti zdravotnictví
Datum doručení: 21.8.2019 7:31:12
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2019/88625
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie
pro klimatickou krizi v oblasti zdravotnictví
Date of delivery: 21.8.2019 7:31:12
Record number of your e-mail message: ENV/2019/88625

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí [1]22/8/2019

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.:
MZP/2019/130/685
Vyřizuje: Mgr. Štěpánka Šamonilová
Evidenční číslo: ENV/2019/89046
Věc: 123/1998 Sb._Kšírová_žádost

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ad...