Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Anna Kšírová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi

Čekáme, až si Anna Kšírová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Anna Kšírová

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdělení, jaké adaptační a mitigační strategie má připravené ministerstvo zdravotnictví v reakci na klimatickou změnu? Existuje analýza rizik?

S přátelským pozdravem,

Anna Kšírová

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.8.2019 10:53:27 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.8.2019 10:53:27 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
12.8.2019 08:04:44

Vaše zpráva ze dne: 11.8.2019 10:53:27
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX0176F0R
Datum zaevidování: 12.8.2019 07:31:32

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
12.8.2019 08:04:44

Your message - dated 11.8.2019 10:53:27
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX0176F0R
Date of registration: 12.8.2019 07:31:32

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.8.2019 08:09:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi v oblasti zdravotnictví elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 21.8.2019 08:09:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
21.8.2019 08:21:47

Vaše zpráva ze dne: 21.8.2019 08:09:53
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi ...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX0179WV2
Datum zaevidování: 21.8.2019 08:19:01

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
21.8.2019 08:21:47

Your message - dated 21.8.2019 08:09:53
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Adaptační a mitigační strategie pro klimatickou krizi ...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX0179WV2
Date of registration: 21.8.2019 08:19:01

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Sdělení o odložení žádosti

Identifikátor dokumentu: MZDRX0178Z81
značka: MZDR 35467/2019-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 19.08.2019
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1647995.pdf

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Ministerstvo zdravotnictví [1]13/9/2019

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď - sdělení

Identifikátor dokumentu: MZDRX017H2TA
značka: MZDR 35467/2019-6/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 13.09.2019
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: g1664308.pdf

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ad...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Anna Kšírová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.