Adaptační a mitigační opatření města na klimatickou krizi

Dotaz byl úspěšný.

Daniela Kutilová Kšírová

Povinný subjekt: Statutární město Kladno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o informace o tom, jaké adaptační a mitigační opatření plánuje město Kladno v rámci aktuální klimatické krize. Také prosím o informace o tom, jaké byly zadány studie na vytvoření těchto opatření.

Děkuji moc za odpověď! S přátelským pozdravem, Daniela Kutilová Kšírová

Statutární město Kladno

1 příloha

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ PODÁNÍ
Úřad: Město Kladno, 272 52 náměstí Starosty Pavla 44

Vaše podání bylo přijato 17.8.2019 pro další zpracování a je evidováno pod číslem 2612.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Podvolecká Nicole, Statutární město Kladno [1]2/9/2019

Vážená paní Kutilová,
v příloze Vám zasílám informace, které jste požadovala ve své žádosti.
Hezký den
Nicole Podvolecká
Magistrát města Kladna
Oddělení kontrolní, právní a interního auditu
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
tel: 312 604 628
email: [1][[2]emailová adresa]
[2][3]www.mestokladno.cz
 

References

Visible links
1. mailto:[[4]emailová adresa]
2. [5]http://www.mestokladno.cz/

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ad...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.mestokladno.cz/
4. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
5. http://www.mestokladno.cz/