Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Změny - autobusová linka 146'.


 
 
vaše značka 

číslo jednací 
ROPID/02635/24/Sed 
spisová značka 

vyřizuje 
Hrdlořezská zvonička, spolek 
Mgr. Sedmerová 
Pod hloubětínskou zastávkou 188/24 
190 00 Praha 9 – Hrdlořezy 
datum 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx    
27. 6. 2024 
datová schránka adresáta 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Regionální  organizátor  pražské  integrované  dopravy,  příspěvková  organizace,  se 
sídlem  Rytířská  406/10,  110  00  Praha  1  –  Staré  Město,  IČO:  60437359  (dále  jen 
povinný  subjekt“),  obdržel  dne  14.  6.  2024  prostřednictvím  elektronické  adresy 
podatelny povinného subjektu žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb.,  o svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
InfZ“). 
 
 
Podání bylo označeno jako „Žádost o informace  podle  dotaz  - Změny  - autobusová 
linka 146“ a žadatel se domáhal poskytnutí informací podle InfZ, konkrétně informace, 
zda  je  plánována/rozhodnuta  jakákoliv  změna  v  provozu  autobusové  linky  č.  146 
(například provoz kloubových autobusů). 
 
 
K žádosti o poskytnutí informací povinný subjekt uvádí, že na autobusové lince č. 146 
se připravuje trvalá úprava provozu k datu 2. září 2024.  
V  koordinaci  se  spoji  linky  155  je  naplánováno  zkrácení  souhrnného  špičkového 
intervalu  v  úseku  Habrová  -  Želivského  z  10  na  7-8  minut.  Současně  dojde  k 
prodloužení rozsahu provozu linky 146 mezi Habrovou a Vinicí Hrdlořezy na večery a 
víkendy v intervalu 30-60 minut.   
Pokud  jde  o  nasazení  kloubových  autobusů,  trasa  linky  146  není  pro  kloubové 
autobusy průjezdná, tj. jejich zavedení na této lince není možné. 
 
 
 
Ing. Martin Šubrt 
náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing 
Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy 
Rytířská 406/10 
110 00 Praha 1 
IČO 604 37 359 
Datová schránka: ku79q7n 
T +420 224 234 737 
xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
 
 
info +420 234 704 560 
www.pid.cz 
strana 1/1