Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Příměstské linky Libeň - Hostivař'.

 
 
vaše značka 

číslo jednací 
ROPID/00361/24/Sed 
spisová značka 

vyřizuje 
Hrdlořezská zvonička, spolek 
Ing. Valenta 
Pod hloubětínskou zastávkou 188/24 
190 00 Praha 9 – Hrdlořezy 
datum 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
2. 2. 2024 
datová schránka adresáta 

 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Regionální  organizátor  pražské  integrované  dopravy,  příspěvková  organizace,  se 
sídlem  Rytířská  406/10,  110  00  Praha  1  –  Staré  Město,  IČO:  60437359  (dále  jen 
povinný  subjekt“),  obdržel  dne  18.  1.  2024  prostřednictvím  elektronické  adresy 
podatelny povinného subjektu žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb.,  o svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
InfZ“). 
 
 
Podání žadatele bylo označeno jako Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o  svobodném  přístupu  k  informacím.,  přičemž  se  žadatel  domáhal  poskytnutí 
následujících informací: 
 
1) 
Linka  S  94  Libeň-Hostivař.  Nyní  jezdí  ve  všední  den  i  o  víkendu  každých  
30  min.  Máte  představu,  jak  je  tato  linka  vytížená?  Máte  nějaké  plány  do 
budoucna  na  změnu  jízdního  řádu,  častější/méně  častou  frekvenci  apod.? 
Plánuje se, že by spoj jezdil i v pozdějších nočních časech? 

2) 
Plánujete další příměstské linky z nádraží Praha-Libeň tímto směrem? Pokud 
ano, jaké, kam přesně a kdy. 

3) 
Plánujete zřízení železniční zastávky v Malešicích? Pokud ano, kdy a jaké linky 
by zde stavěly.
 
 
K žádosti o poskytnutí informací povinný subjekt uvádí následující: 
 
 
Ad 1)  
Informace o  vytížení  všech vlaků  zařazených do systému PID  získáváme několikrát 
ročně  z  pravidelně  opakovaných  sčítání  frekvence  cestujících.  Celkově  je  v  úseku 
Praha-Libeň  –  Praha-Hostivař  linkou  S49  v  průměrný  pracovní  den  v  obou  směrech 
souhrnně přepraveno více než 1000 cestujících denně.  
 
Výhledově  předpokládáme,  že  vlaky  linky  S61  budou  jezdit  v  celodenním  intervalu  
30 minut, ve dnech pracovního volna a klidu v celodenním intervalu 60 minut. Linka 
Regionální organizátor 
bude  v  provozu  v období  přibližně  5:00  –  22:00.  Zavedení  nočního  provozu  na  této 
pražské integrované dopravy 
lince se nepředpokládá.  
Rytířská 406/10 
 
110 00 Praha 1 
IČO 604 37 359 
 
Datová schránka: ku79q7n 
Ad 2)  
T +420 224 234 737 
Aktuálně  další  linky  osobní  dopravy  v  uvedeném  směru  nejsou  ve  strategických 
xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
materiálech schválených hl. m. Prahou plánovány.  
 
 
 
info +420 234 704 560 
www.pid.cz 
strana 1/2 


 
 
Ad 3) 
Ano, zřízení zastávky v Malešicích (s napojením na stanice metra Depo Hostivař) je 
dlouhodobě plánováno. Kromě linky S49 zde budou zastavovat i spoje budoucí linky 
S61 v plánované trase (Praha-Smíchov –) Praha-Vršovice – Praha-Zahradní Město – 
Praha-Běchovice (– Praha-Běchovice střed – Úvaly) a popř. i S71 v plánované trase 
Praha-Radotín – Praha-Zahradní Město – Praha-Běchovice (– Praha-Běchovice střed 
– Úvaly).  
 
 
Ing. Václav Haas 
náměstek ředitele pro příměstskou dopravu a dispečink 
Regionální organizátor 
pražské integrované dopravy 
Rytířská 406/10 
110 00 Praha 1 
IČO 604 37 359 
Datová schránka: ku79q7n 
T +420 224 234 737 
xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx 
 
 
info +420 234 704 560 
www.pid.cz 
 
strana 2/2