Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o seznam členů akreditační komise'.

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.
Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o seznam členů akreditační...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 18.01.2024 16:36:14
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX07PH206.
Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________
Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.
Ministerstvo vnitra
Elektronická pečeť - 19.1.2024 
Certifikát autora podpisu : 
Jméno : MVCR - pečeť spisové 
služby 
Vydal : NCA SubCA1/RSA 
05/2022