Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Daň z příjmu po prodeji pozemku'.


Generální finanční ředitelství  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
 
Sekce správy daní 
 

Č. j.: 2155/24/7700-00124-202098 
 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková, Oddělení právně-analytické 
Tel: (+ 420) 296 852 222,  
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx  
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
Simona Pavliskova  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Informace k žádosti  dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Generálnímu finančnímu ředitelství byla dne 8. 1. 2024 doručena Vaše žádost o výklad zákona 
o daních z příjmů. Obdobné dotazy nepodléhají zákonu o svobodném přístupu k informacím, 
a proto bude žádost příslušným odborným útvarem Generálního finančního ředitelství řešena 
jako obecný dotaz veřejnost. 
 
Elektronicky podepsáno
11.01.2024
 
Mgr. Ladislav Henáč
ředitel sekce
 
Mgr. Ladislav Henáč 
ředitel sekce