Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Studium Psychologie v zahraničí'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Věc, předmět Žádost o informace podle dotaz - Studium Psychologie v zahraničí
Odesílatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas dodání 10.10.2023 09:06:26
Počet příloh 0
Ověření obálky Nebyl nalezen žádný elektronický certifikát.
Ověření příloh
Soubor
Výsledek ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Ověření dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., § 4, odst. 4, 5 bylo provedeno na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření.
Datum a čas ověření: 10.10.2023 09:07:46