Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudek 23 C 163/2008'.

č. j. 48 Si 301/2023 - 15 
OKRESNÍ SOUD V KLADNĚ 
nám. Edvarda Beneše 1997, 272 55  Kladno 
tel.: 312 278 790,  fax: 257 005 054, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, ID DS: dvtaerd 
 
 
NAŠE ZNAČKA:  48 Si 301/2023 
VAŠE ZNAČKA: 
 
Vážený pan 
Ing. Samuel Burian 
VYŘIZUJE: 
Lenka Kindlová 
 
 
DNE: 
21. září 2023 
 
 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane inženýre, 
k Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  v příloze  zasílám  v anonymizované  podobě  rozhodnutí 
zdejšího soudu sp. zn. 23 C 163/2008. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Petra Nováková, v.r. 
předsedkyně Okresního soudu v Kladně 
 
 
Přílohy
anonymizovaný rozsudek sp. zn. 23 C 163/2008 
Za správnost vyhotovení: Lenka Kindlová