Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Důvody zpoždění výstavby Dvoreckého mostu'.

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Důvody zpo...
bylo doručeno dne 18.7.2023 13:41:24 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1519623/2023.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.
Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________
Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.