Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Emailové kontakty měst a obcí pro Liberecký kraj'. 
LIBERECKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 
 
Adam Líbal 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 
Naše značka 
Vyřizuje 
Liberec 
8.6.2023 
KULK  43515/2023 
Ing. Kateřina Jandlová 
17.6.2023 
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Vážený pane Líbale, 
dne  8.6.2023  od  Vás  Krajský  úřad  Libereckého  kraje  (dále  jen  „KÚ  LK“)  obdržel  žádost 
podanou  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  které 
požadujete aktuální adresář obecních úřadů v působnosti Libereckého kraje. 
KÚ LK Vám požadované informace zasílá přílohou. 
 
Příloha: Adresář obcí Libereckého kraje 
 
S pozdravem 
 Mgr. Petr Anton
Digitální podpis:
 
12.06.2023
12:29
Mgr. Petr Anton 
vedoucí právního oddělení  
 
T +420 485 226 435  E xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
Liberecký kraj 
Datová schránka: c5kbvkw 
IČO 70891508 
 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
www.kraj-lbc.cz 
DIČ CZ70891508 
 
 
 
 

Document Outline