Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Tetanus'.

 
 
 
 
Vážená paní 
Helena Kudlíková 
Geologická 15 
155 00 Praha 
 
Váš dopis ze dne 1. června 2023 
V Praze dne 15. června 2023 
Č. j: MZDR 17263/2023-2/MIN/KAN 
*MZDRX01OLQ5H* 
MZDRX01OLQ5H   
  
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
1. června 2023, evidovanou pod č.j. MZDR 17263/2023-1/MIN/KAN, kterou jste vznesla 
následující dotaz: 
Zda je očkování proti tetanu povinné pro dospělou osobu (67 let) 
uvádíme následující: 
Ano, očkování proti tetanu je povinné. Pro bližší informace Vám doporučujeme se obrátit 
na Vašeho ošetřujícího lékaře. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 16.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Platnost do : 20.3.2024 10:51:27-000 +01:00