Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Energetické audity a energetický management'.

Protokol o výsledku ovYení datové zprávy
PYedmt podání:
}ádost o informace podle dotaz - Energetické audity a energetický
management
Odesílatel:
Vít Masare, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxx.xx
J:
UMCP1 103465/2023
Identifikátor:
epdz_26504180
Odesláno (neovYený as):
19.03.2023 08:38:03
Dorueno:
19.03.2023 08:40:03
PYijato ke zpracování:
19.03.2023 08:40:03
Poet pYíloh:
0
Následná kontrola:
20.03.2023 08:40:04
A. OvYení datové zprávy
Výsledek ovYení
Datová zpráva není opatYena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 19.03.2023 08:40:04
Strana 1 z 1