Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o anonymizovane rozhodnuti'.


č. j. 69 T 1/2021-463 
 
 
 
 
 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
ROZSUDEK 
 
JMÉNEM REPUBLIKY 
 
Krajský  soud  v  Brně,  pobočka  ve  Zlíně,  rozhodl  v  senátě  složeném  z  předsedy  senátu 
Mgr. Pavla  Dvorského a přísedících Ing. Karla Matuchy a Ing. Pavla Dohnala v hlavním líčení 
konaném dne 11. května 2021 
 
takto: 
 
Obžalovaný 
 
K.H.
, narozený XXXXX, bez zaměstnání, trvale bytem XXXXX, přechodně bytem XXXXX,   
 
je vinen, že 
 
1)  v XXXXX, Zlínský kraj, v ranních hodinách v přesně nezjištěných dnech nejméně od ledna 
2012  do  přesně  nezjištěné  doby  do  podzimu  2012  v místě  společného  bydliště  v  bytě 
na ulici  XXXXX  čp.  XXXXX,  a  dále  v  jednom  případě  v nočních  hodinách  přesně 
nezjištěného dne v době od 8. 7. 2012 do 10. 7. 2012 v Adršpachu, Královehradecký kraj, 
opakovaně  v přesně  nezjištěném  počtu  případů,  někdy  i  dvakrát  do  týdne,  zneužívaje 
spánku  nezletilé  V.  M.,  dcery  své  tehdejší  přítelkyně,  si  za  účelem  svého  sexuálního 
uspokojení k ní přilehl do postele a osahával ji pod pyžamem na holých prsou a přirození, 
přičemž také masturboval, v některých případech i za pomoci bezvládné ruky nezletilé V. 
M., kterou si přikládal na svůj pohlavní úd, čehož se v přesně nezjištěném počtu případů 
opakovaně dopouštěl jednak v době, kdy nezletilá V. M. spala, a jednak v době, kdy nezletilá 
V. M. v důsledku počínání obžalovaného ze spánku procitla a spánek nadále ze strachu 
a pocitu  tísně  před  obžalovaným  předstírala,  přičemž  obžalovaný  takto  jednal  výhradně 
v domnění, že nezletilá V. M. spí, a tohoto jednání se dopustil přesto, že znal skutečný věk 
nezletilé poškozené V. M., narozené XXXXX,   
 

 

69 T 1/2021 
2) v obci XXXXX, okres Zlín, Zlínský kraj, v době od 15.00 hodin do 15.30 hodin dne 8. 5. 2020 
v bytě bytového domu XXXXX čp. XXXXX za účelem svého pohlavního uspokojení, poté, co 
v tabletu ukázal nezletilé A. H. videozáznam zobrazující osobu ženského pohlaví, jak saje pohlavní 
úd muže, požadoval po ní, aby mu sáhla na pohlavní úd a aby si vložila jeho pohlavní úd do svých 
úst, což však odmítla, načež ji poté, co jí vysvlékl oblečení, osahával na nahém těle, zejména na 
genitáliích, sáhl jí do genitálu, zneužívaje přitom jejího velmi nízkého věku a jemu odpovídající 
dosavadní  neznalosti  sexuální  problematiky,  v důsledku  čehož  nebyla  nezletilá  A.  H.  schopna 
pochopit smysl jednání obžalovaného a nebyla si vědoma jeho škodlivosti a protiprávnosti, a tudíž 
nebyla  schopna  vyjádřit  vůči  němu  nesouhlas  nebo  odpor,  takže  se  mu  podvolovala,  přičemž 
tohoto  jednání  se  dopustil  přesto,  že  znal  skutečný  věk  nezletilé  poškozené  A.  H.,  narozené 
XXXXX,   
 
3)  v  obci  XXXXX,  okres  Zlín,  Zlínský  kraj,  po  přesně  nezjištěnou  dobu  nejméně  od přesně 
nezjištěné doby roku 2016 do 10. 5. 2020 v bytě bytového domu XXXXX čp. XXXXX, a na jiných 
místech,  přechovával  ve  svém  mobilním  telefonu  značky  Nokia  500,  model  RM-750, 
IMEI: XXXXX , ve svém tabletu značky HUAWEI MediaPad, model  AGS-L09 s vloženou SIM 
kartou  a  paměťovou  kartou  micro  SDHC  KINGSTON  16GB  nejméně  700  screenshotů  a 
obrazových souborů, na kterých jsou zobrazeny dívky zjevně mladší osmnácti let, avšak i mladší 
patnácti  let,  částečně  obnažené  nebo  nahé,  situované  v  erotických,  sexuálně  dráždivých 
a vyzývavých pózách, často se zaměřením na jejich genitálie, hrudníky a hýždě, v mnoha případech 
dívky drží v rukou mužský penis nebo si ho dávají do úst a dále v popsaném mobilním telefonu ve 
složce "video" přechovával 8 videosouborů délky od 25 sekund do 13 minut, zobrazujících různé 
formy  pohlavního  styku,  autoerotiky  nebo  erotického  předvádění  se  obnažených  dívek  zjevně 
mladších  osmnácti  let,  kdy  tyto  videozáznamy  se  zaměřují  na  genitálie  dívek  při  provádění 
popsaných  sexuálních  praktik,  přičemž  uvedené  soubory  obžalovaný  v předmětném  období 
průběžně stahoval z internetu, či mu byly zaslány jinou osobou,  
 
tedy 
 
v bodech 1) a 2): 
 
zneužitím bezbrannosti jiného donutil k pohlavnímu styku a tento čin spáchal na dítěti mladším 
patnácti let,   
 
v bodě 3): 
 
přechovával elektronické pornografické dílo, které zobrazuje dítě, 
 
čímž spáchal 
 
v bodech 1) a 2): 
 
dvojnásobný zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1 alinea druhá, odst. 3 písm. a) 
trestního zákoníku, 
 
v bodě 3): 
 
přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 trestního zákoníku, 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 1/2021 
 
a odsuzuje se 
 
podle § 185 odst. 3 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu 
odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let
 
Podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se pro výkon tohoto trestu zařazuje do  věznice 
s ostrahou

 
 
Podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se obžalovanému ukládá  trest propadnutí věci
a to: 
 
1)  tablet  Huawei  MediaPad  S10,  model  AGS-L09,  IMEI:  XXXXX,  s vloženou  SIM  kartou 
s nápisem  T-Mobile  XXXXX  a  s  vloženou  paměťovou  kartou  microSDHC  Kingston  16GB, 
včetně nabíječky, 
 
2) mobilní telefon Nokia 500, model RM-750, s/n: 059L740, IMEI:  XXXXX, s vloženou SIM 
kartou s nápisem T-Mobile XXXXX, 
 
které byly jako položky pod pořadovými čísly 1) a 3) obžalovanému odňaty při domovní prohlídce 
konané dne 10. 5. 2020 na základě příkazu Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. 5. 2020, č. j. 0 Nt 
9/2020-6.   
 
 
Podle  §  99  odst.  2  písm.  a)  trestního  zákoníku  se  obžalovanému  ukládá  ochranné  léčení 
sexuologické v ústavní formě
 
 
Odůvodnění: 
 
1.  Dokazováním  provedeným  v hlavním  líčení  bylo  zjištěno,  že  se  obžalovaný  dopustil  jednání 
popsaných ve výroku tohoto rozsudku. 
 
2.  Obžalovaný K.H. v hlavním líčení popřel, že by se jednání popsaných ve výroku tohoto rozsudku 
pod body 1) a 2) dopustil. Ve výpovědi před soudem se vyjádřil k jeho soužití s J. M., její matkou 
a její tehdy nezletilou dcerou V. M.. Uvedl, že se J. M. snažil finančně vypomáhat. Když už na to 
dál neměl sílu, J. M. s její matkou jej vyhodily z bytu. Pouze mu řekly, že se má vystěhovat, nijak to 
nezdůvodnily.  V době  soužití  s J.  M.  obžalovaný  spával  v obývacím  pokoji  společně  s jeho 
družkou, v dětském pokoji pak spávaly V. M. a její babička (matka J. M.). Společně s V. M. v posteli 
nikdy nespával, nikdy si k ní do postele nepřilehl, dokonce nikdy ani neležel na téže posteli jako 
ona, pouze když přišla do pokoje ona za ním. Za ní do dětského pokoje obžalovaný chodil pouze, 
když ji šel budit. S J. M. a její dcerou V. byli na společném vícedenním výletě pod stanem u vodní 
nádrže Rozkoš. Ve stanu spali tak, že on a V. M. leželi na stranách a mezi nimi ležela J. M.. Přímo 
vedle V. M. nikdy neležel. O  V. M. nikdy neprojevil sexuální zájem. Obžalovaný pak výslovně 
popřel, že by kdy sáhl na tělo V. M. v oblasti prsou nebo přirození, z takového jednání ani nikdy 
nebyl nikým osočen. Věk V. M. byl obžalovanému v době jejich společného soužití znám. J. M., 
ani  její  matka  před  ním  nikdy  nezmínily  nic,  co  by  značilo,  že  by  mu  mohly  chtít  v budoucnu 
nějakým způsobem ublížit. Obžalovaný dále v jeho výpovědi popsal děj, který se měl odehrát dne 
8. 5. 2020 ve XXXXX. K tomu uvedl, že sousedka I. H., která v tu dobu měla u sebe vnučku A. 
H., řešila problém s vytopením bytu vodou. A. H. řekla, že chce jít k obžalovanému (označila jej 
jako  „strejdu“),  I.  H.  s tím  souhlasila.  Do  jeho  bytu  společně  s A.  přišli  kolem  třetí  hodiny 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 1/2021 
odpolední. Zdržovali se pak převážně v obývacím pokoji, seděli na pohovce. Obžalovaný se díval 
na televizi, A. si na jeho tabletu hrála hry, schovávala se pod peřinu. Na tabletu A. ukazoval pouze 
hry,  nic  jiného  jí  na  tabletu,  mobilním  telefonu,  ani  jiném  jeho  zařízení  neukazoval.  Když  byl 
obžalovaný na toaletě, A. H. otevřela dveře a viděla jej, jak močí, při tom viděla jeho penis. Někdy 
před půl čtvrtou si pro A. přišla její babička. Obžalovaný popřel, že by během doby, kdy byla A. 
H. u něj v bytě, této svlékal nějaký oděv či že by se dotýkal jejího těla. Chytil ji pouze za ramena, 
když ji posadil na pohovku, jinak se jejího těla nedotkl (v přípravném řízení do protokolu o výslechu 
obviněného však obžalovaný k dotazu, zda na A. H. sáhl, uvedl, že jí pouze přes oblečení sáhl 
na hruď, když si lehala). Obžalovaný dále popřel, že by po A. H. požadoval, aby se dotkla jeho 
penisu. V době, kdy byla A. u něj v bytě, měl na sobě oblečené modré triko a kraťasy. Přibližně 
deset minut poté, co A. s její babičkou odešly, obžalovaný vyfotografoval spodní část svého těla, 
když  ležel  na  posteli.  K tomu,  proč  tak  učinil,  pouze  uvedl,  že  to  bylo  „z blbosti“,  toho  dne 
nemasturboval. Ve vztahu k tomu, zda si je vědom okolnosti, pro kterou by A. H. či její rodinní 
příslušníci byli motivováni v jeho neprospěch vypovídat nepravdu, obžalovaný uvedl, že o takové 
okolnosti  neví,  ale  přijde  mu,  jako  by  jej  chtěli  vyštvat  z bytu.  Obžalovaný  dále  vypověděl,  že 
nepociťuje, že by po sexuologické stránce s ním bylo cokoliv v nepořádku. Sexuálně preferuje starší 
ženy  ve  věku  od  20  let  až  do  jeho  věku.  K obrazovým  snímkům  a  obrazovým  a  zvukovým 
záznamům,  které  byly  uloženy  v  jeho  telefonu  a  tabletu,  obžalovaný  uvedl,  že  na  těchto  byly 
zobrazeny malé děti mladší patnácti let. Obstaral si je zčásti sám na internetu a zčásti mu byly 
poslány do mobilního telefonu přes technologii bluetooth bývalým kolegou J. H., který již zemřel. 
K tomu, zda měl někdy u něj v bytě na návštěvě jiné nezletilé dívky, obžalovaný nejprve uvedl, že 
nikoliv, následně však k výslovnému dotazu přiznal, že u něj byly ve dvou případech na návštěvě 
R. T., A. T. a A. P.. 
 
3.  K jednání uvedenému ve výroku tohoto rozsudku pod bodem 3) se obžalovaný v hlavním líčení 
doznal. Skutečnosti tam popsané pak byly obžalovaným a státní zástupkyní označeny za nesporné, 
přičemž  obě  strany  souhlasily  s  tím,  aby  tyto  skutečnosti  nebyly  v  hlavním  líčení  dokazovány. 
Jelikož  podle  povahy  a  obsahu  předloženého  důkazního  materiálu  nebylo  závažného  důvodu 
o těchto prohlášeních pochybovat, soud v souladu s § 206d trestního řádu od jejich dokazování 
upustil  a  na  podkladě  takto  stranami  shodně  vnímaného  skutkového  stavu  přijal  závěr,  že  se 
obžalovaný daného jednání dopustil.  
 
4.  Svědkyně V. M., poškozená jednáním obžalovaného uvedeným ve výroku tohoto rozsudku pod 
bodem  1),  do  protokolu  o  výslechu  svědka,  který  byl  za  splnění  podmínek  dle  §  211  odst.  1 
trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděla, že obžalovaný s ní, její matkou a její babičkou 
bydlel v bytě v XXXXX na ulici XXXXX. Ze začátku měla k obžalovanému vztah dobrý, poté se 
však její vztah k němu zhoršil, kdy k němu získala odpor, vyhýbala se mu a držela si od něj odstup. 
K této  změně  došlo,  když  ji  obžalovaný  začal  ráno  navštěvovat.  K těmto  „ranním  návštěvám“ 
svědkyně uvedla, že během spánku měla pocit, že na ni někdo sahá. Jelikož se tento pocit opakoval, 
došlo jí, že se to skutečně děje. Obžalovaný k ní po dobu půl až tři čtvrtě roku jednou či dvakrát 
do týdne chodil ráno, kdy si k ní lehl do postele, přikryl se a začal ji přes oblečení i pod ním na 
nahém těle osahávat na prsou a mezi nohama, při tom masturboval. K masturbaci použil i její ruku, 
aniž  by  se  svědkyně  na  tom  jakkoliv  podílela.  Když  se  probudila  a  zjistila,  že  se  toto  jednání 
obžalovaného děje, tak předstírala, že spí. Nedala mu najevo, že je vzhůru a ví, co dělá, neboť se 
bála, co by udělal, jak by zareagoval. V té době jí bylo dvanáct nebo třináct let. Pokud obžalovaný 
přišel a viděl, že svědkyně nespí, tak se otočil a šel pryč. V době, kdy se to dělo, o tomto jednání 
obžalovaného nikomu neřekla, neboť se nejednalo o věc, se kterou by se chtěla někomu svěřovat. 
Když ji obžalovaný navštěvoval v pokoji, kde spala, byla její matka v práci, kam odcházela brzy 
ráno, babička se zdržovala zpravidla v kuchyni. Svědkyně si nebyla vědoma toho, že by v době, kdy 
se u ní v pokoji nacházel obžalovaný, tam její babička přišla. K takovému jednání obžalovaného 
došlo i tehdy, když byli na dovolené v Adršpašských skalách a spali ve stanu. I když si přála, aby 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 1/2021 
vedle ní ve stanu ležela matka, když se v noci probudila, zjistila, že vedle ní ležel obžalovaný, který 
na ni sahal přes spacák. S obžalovaným se nikdy o jeho jednání nebavila, a to ani poté, co tato věc 
vyšla  najevo.  S matkou  se  svědkyně  o  jednání  obžalovaného  bavila  až  poté,  co  matka  mluvila 
s třídní učitelkou ve škole a zatlačila na ni. Matce pak řekla, že ji obžalovaný osahává, když si za ní 
chodí  ráno  lehnout,  nedokázala  s ní  však  o  tom  úplně  mluvit.  Matka  na  to  řekla,  že  se 
s obžalovaným rozejde. S odstupem času, když jí bylo přibližně 16 let, se svědkyně o této záležitosti 
svěřila kamarádce K.F. a pár dalším kamarádkám ze střední školy. Při její výpovědi v přípravném 
řízení pak svědkyně dále uvedla, že popisovanou záležitost týkající se obžalovaného od doby, co jej 
nevídají, (jakoby) uzavřela, ale když už se ta záležitost otevřela, tak chce, aby se to vyřešilo a již 
neopakovalo.  
 
5.  Svědkyně J. M., matka poškozené  V. M., do protokolu o výslechu svědka, který byl za splnění 
podmínek  dle  §  211  odst.  1  trestního  řádu  v hlavním  líčení  přečten,  vypověděla,  že  se s 
obžalovaným seznámila po rozvodu v roce 2011 přes internetovou seznamku. Po přibližně dvou 
či třech měsících jejich vztahu se obžalovaný na jeho žádost přistěhoval k nim do bytu v XXXXX 
na ulici XXXXX, který tehdy svědkyně obývala se svou dcerou V. a svou matkou A. V.. Jejich 
společné  soužití  trvalo  necelý  rok.  V bytě  přespávali  tak,  že  svědkyně  byla  s obžalovaným  na 
rozkládací pohovce v obývacím pokoji a její dcera a matka spaly v dětském pokoji, kde byla dvě 
oddělená jednolůžka přistavená ke stěnám pokoje. V té době svědkyně pracovala jako uklízečka 
každodenně v ranních směnách trvajících od 6 hodin do 13.30 hodin. Obžalovaný pracoval jako 
bezpečnostní dozor na nádraží, měl nepravidelnou pracovní dobu, takže míval i několik dní v týdnu 
volno, posléze během jejich soužití tam obžalovaný přestal pracovat a byl bez práce. Ve vztahu 
k osobě obžalovaného a jeho chování vůči dceři V. měla varovné signály od její babičky, za kterou 
i s obžalovaným jezdili do domova, posléze i od její matky, tyto si ale nepřipouštěla. Zlom nastal, 
když byla upozorněna třídní učitelkou její dcery, že tato má ve škole problémy a že se jí V. svěřila, 
že ji obžalovaný osahává. Tehdy se svědkyně rozhodla, že se s obžalovaným rozejde. Po návratu 
ze schůzky s třídní učitelkou mluvila s dcerou, která jí řekla, že za ní obžalovaný chodí vždy ráno, 
přilehne si k ní do postele, osahává ji na prsou a v rozkroku a u toho masturbuje, přičemž dcera 
dělala, že spí, neboť měla strach, aby jí obžalovaný něco neudělal. S dcerou za psychologem nešla, 
neboť se bála, že by se to dozvěděl otec V. a ona by tak o dceru přišla. Sama dcera jí k tomu řekla, 
že jí nejvíc pomůže, když jí to bude věřit a když se obžalovaného zbaví. Společně s matkou a dcerou 
pak obžalovanému řekly, aby se odstěhoval. Uvedly mu i to, že je to z důvodu osahávání V., což 
však obžalovaný popřel. O chování obžalovaného vůči jeho dceři svědkyně řekla i jeho otci A. H. 
na schůzce v restauraci ve Slušovicích, kde byli dále přítomni obžalovaný a její dcera, dokonce mu 
ukázala i komunikaci obžalovaného s jinou mladou dívkou, kterou obžalovaný vedl na internetové 
seznamce Lide.cz, ale ani tak jim otec obžalovaného nevěřil s tím, že předložená komunikace mohla 
být zfalšovaná. Od otce obžalovaného A. H. měla svědkyně půjčenu částku 20 000 Kč, kterou pak 
již A. H. nechtěl vrátit s tím, že je to omluva za to, co obžalovaný udělal. Svědkyně se v Hrobicích 
viděla i s matkou obžalovaného. Ta svědkyni řekla, že je blbá, že s obžalovaným je, s tím, že je to 
úchyl. Svědkyně dále vypověděla, že kolem 9. 7. 2012 byli s dcerou a obžalovaným na dovolené 
v Adršpachu. Spali ve stanu, kdy obžalovaný trval na tom, že bude spát uprostřed. Přestože dcera 
chtěla, aby uprostřed spala svědkyně, obžalovaný si to, že bude uprostřed spát on, prosadil. V noci 
svědkyně slyšela, jako by se něco dělo. Domnívala se, že obžalovaný masturboval. Když se pohnula, 
obžalovaný s tím přestal. Z dovolené pak jeli předčasně zpět. 
 
6.  Svědkyně A.V., babička poškozené V. M., do protokolu o výslechu svědka, který byl za splnění 
podmínek dle § 211 odst. 1 trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděla, že obžalovaný 
s nimi v bytě v XXXXX na ulici XXXXX začal bydlet někdy před Vánoci přibližně před deseti 
lety.  Jednou  viděla  obžalovaného,  jak  jde  s přikrývkou  do  dětského  pokoje.  Po  chvíli  vešla  do 
pokoje a viděla, že obžalovaný leží vedle spící V. a masturbuje. Hned na to začala obžalovanému 
nadávat, ten i s peřinou vstal a z místnosti odešel. Následně šla za vnučkou do koupelny, kde si 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 1/2021 
všimla, že měla opuchlá prsa. Šla s ní tedy k lékařce, která – když vnučku viděla vysvlečenou – se jí 
zeptala, jestli má kluka. Večer toho dne svědkyně obžalovaného znovu konfrontovala, na což jí 
odvětil pouze to, že by se měla jít léčit. V létě jeli její dcera, vnučka a obžalovaný na dovolenou do 
Babiččiného údolí, ze  kterého se předčasně vrátili. Dcera jí řekla, že se v noci probudila ve stanu a 
přistihla obžalovaného, jak V. osahává a masturbuje. Vnučka se jí o jednání obžalovaného nikdy 
sama nesvěřila. O tom, že viděla obžalovaného, jak leží a masturbuje vedle vnučky, svědkyně řekla 
otci obžalovaného. Ten jí na to odpověděl, že to není první případ, kdy na rodinné oslavě přistihli 
obžalovaného s nějakou holčičkou, a matka obžalovaného chtěla, aby obžalovaný odešel z domu, 
což se ale nakonec nestalo. Otec obžalovaného dále svědkyni řekl, aby to o obžalovaném nikomu 
neříkala, současně jí předal částku 25 000 Kč pro dceru na insolvenci. 
 
7.  Svědkyně K.F. do protokolu o výslechu svědka, který byl za splnění podmínek dle  § 211 odst. 1 
trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděla, že s V. M. jsou nejlepší kamarádky, zná ji už 
od první třídy na základní škole, kamarádky jsou přibližně osm let (od osmé třídy). Krátce poté, co 
se začaly víc kamarádit, jí V. řekla o obžalovaném, o tom, že když není doma nebo poblíž její matka, 
tak ji obtěžuje a pořád na ni sahá (zejména když je její matka v práci). Uvedla jí, že si obžalovaný 
lehl  vedle  ní  do  postele  a osahával  ji.  Sahal  jí  do  klína,  na  prsa,  „prstil  ji“.  V.  dělala,  že  spí,  až 
obžalovaný odešel. Také jí V. řekla, že obžalovaný pořád chtěl, aby si mu sedala na klín, což jí bylo 
nepříjemné. Podle toho, co jí V. řekla, tak to její matka neviděla nebo nechtěla vidět, protože měla 
obžalovaného  ráda.  V.  se  proto  snažila  obžalovanému  vyhýbat,  trávily  se svědkyní  hodně  času 
spolu. S V. se o jednání obžalovaného moc nebavily. V. jí řekla, že se bojí chvíle, kdy matka odejde 
z bytu a ona tam s obžalovaným zůstane sama. Svědkyni přišlo, že má V. z obžalovaného strach. 
 
8.  Svědek  M.N.do  protokolu  o  výslechu svědka,  který  byl  za  splnění  podmínek  dle § 211  odst.  1 
trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděl, že po dobu pět a půl roku chodí s V. M.. V. se 
mu jednou, přibližně po roce vztahu, svěřila, že přítel její matky ji osahával na intimních místech 
s tím,  že  to  trvalo  po  dobu  do  jednoho  roku.  Více  to  s ním  nechtěla  rozebírat,  bylo  to  pro  ni 
nepříjemné. Obžalovaného svědek nezná. 
 
9.  Nezletilá  svědkyně  A.  H.,  poškozená  jednáním  obžalovaného  uvedeným  ve výroku  tohoto 
rozsudku pod bodem 2), při výslechu svědka, o němž byl pořízen obrazový a zvukový záznam, 
který  byl  za  splnění  podmínek  dle  §  211  odst.  1,  7  trestního  řádu  v hlavním  líčení  přehrán, 
vypověděla, že když byla na prázdninách u babičky H. ve XXXXX, šla k sousedovi, který bydlí nad 
babičkou. Když byla u něj, hrála hry na tabletu. Ten soused jí ukázal video, na kterém nějaká holka 
dávala pindíka do pusy a lízala ho jako zmrzlinu. Soused jí řekl, ať si na pindíka sáhne a dá si ho do 
pusy, což ona neudělala. Také jí řekl, aby o tom videu nikomu neříkala, ale ona to pak raději řekla 
mamince, která potom zavolala babičku H.. Dále svědkyně vypověděla, že jí soused v tom bytě, 
když stála na zemi, vysvlékl oblečení včetně kalhotek, díval se jí na pipku a šáhl jí dovnitř pipky. 
Když byla u toho souseda v bytě, on měl na sobě oblečené modré tričko a trenýrky. 
 
10.  Svědkyně I. H., babička poškozené A. H., do protokolu o výslechu svědka, který byl za splnění 
podmínek dle § 211 odst. 1 trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděla, že bydlí v bytě 
v bytovém domě ve XXXXX, XXXXX. Dne 8. 5. 2020, kdy měla u sebe na hlídání vnučku A. H., 
řešila zatékání vody do jejího bytu, s čímž jí pomáhal soused K.H., který bydlel v bytě hned nad ní, 
a M.M., který je instalatér a bydlel ve třetím patře. Když v bytě uklízela, K.H. se jí nabídl, že jí 
vnučku A. pohlídá. S tím souhlasila. Vnučka s obžalovaným odešla do jeho bytu, kde byla přibližně 
dvacet minut (kolem 15.15 hodin až 15.30 hodin), než si pro ni svědkyně přišla. Když vnučku 
v bytě obžalovaného vyzvedla, na chování vnučky nezaznamenala nic zvláštního, zdála se jí být 
v pohodě. Poté, co z bytu obžalovaného odešly, vnučku zavezla domů. Po cestě jí vnučka řekla, že 
jí strýc něco pouštěl a že oba byli schovaní pod peřinou. Někdy po šesté hodině odpolední jí Z. H., 
matka A., volala, že jí A. řekla, že byla u strýce a že jí ukazoval na tabletu obrázky, jak paní líže 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 1/2021 
pánovi pindíka jako zmrzlinu, a že to po ní vyžadoval taky, což odmítla, a k tomu jí dále řekl, že to 
bude jejich tajemství. Svědkyně hned nato jela k Z. H.. Před ní a Z. H. pak A. řekla, že jí strýc (nebo 
soused) sahal na pipinku. Následně zavolaly policii. Od M.M. se později svědkyně dozvěděla, že 
obžalovaný  asi  před  deseti  lety  bydlel  v Uherském  Hradišti  s nějakou  ženou,  která  jej  následně 
vyhodila, protože obtěžoval její desetiletou dceru. Svědkyně se pak také postupem času dozvídala, 
že do vchodu, kde byl byt obžalovaného, chodily nějaké mladé dívky. Dne 10. 5. 2020, v době, kdy 
byl obžalovaný na policii, přijel za ním do  XXXXX jeho otec A. H. s přítelkyní. Svědkyně mu 
sdělila, co se ve vztahu k její vnučce odehrálo. 
 
11.  Svědkyně Z. H., matka poškozené A. H., do protokolu o výslechu svědka, který byl za splnění 
podmínek dle § 211 odst. 1 trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděla, že dne 8. 5. 2020 
jí I. H. (z důvodu vodovodní havárie v bytě) na základě předchozí telefonické domluvy předčasně 
přivezla zpět její dceru A. H.. Během toho, co u ní byla na návštěvě, se jí I. H. zmínila, že když 
měla u sebe doma opraváře, tak se jí nabídl soused, že A. na chvíli pohlídá, aby měli klid na práci. 
Svědkyně pak šla se svou dcerou na návštěvu k její matce. Když se s A. z této návštěvy vracely zpět 
domů, ve výtahu jí řekla, že když byla u toho strýce, co ji hlídal, tak jí pouštěl video, kde holka lízala 
klukovi pindíka jako zmrzlinu, a chtěl po ní, aby to taky dělala. K dotazu, jestli to udělala, jí dcera 
řekla, že ne, že je to škaredé a že se to nedělá. O tom, co jí dcera řekla, pověděla do telefonu I. H., 
ta pak asi do 15 minut přijela. Když se o tom, co se stalo, znovu s I. H. bavily, A. před nimi ještě 
řekla, že jí šahal do vnitřku, do pipi. Následně se ještě od I. H. dozvěděla, že když se dne 8. 5. 2020 
za nimi vrátila, zeptala se A., proč jí to neřekla, k čemuž jí ta odpověděla, že jí ten pán řekl, že to 
nemá nikde říkat, že to bude jejich tajemství. V době výslechu svědkyně obžalovaného neznala. 
 
12.  Svědek M. M. do protokolu o výslechu svědka, který byl za splnění podmínek dle § 211 odst. 1 
trestního  řádu  v hlavním  líčení  přečten,  vypověděl,  že  bydlí  v bytovém  domě  ve XXXXX, 
XXXXX. Kterýsi den, jednalo se o pátek, pomáhal I. H. opravit zatékající topení. V bytě I. H. viděl 
její vnučku i K. H., ti pak někam odešli. Neví kam, věnoval se práci. K osobě obžalovaného uvedl, 
že byl neustále doma. Občas k němu chodily návštěvy, mimo jiné i mladší holky. 
 
13.  Svědek A. H., otec obžalovaného, do protokolu o výslechu svědka, který byl za splnění podmínek 
dle § 211 odst. 1 trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděl, že se synem se vídá často a 
tak,  jak  jej  zná,  rozhodně  nevěří  tomu,  že  by  se  něčeho  z toho,  z čeho  je  viněn,  dopustil. 
Obžalovaný podle něj doplácí na svou důvěřivost. Svědek dále vypověděl, že jeho syn v současné 
době ze zdravotních důvodů nepracuje, svědek mu poskytuje finanční prostředky na živobytí. Ke 
skutku uvedenému ve výroku tohoto rozsudku pod bodem 1) svědek uvedl, že se jeho syn snažil 
rodinu jeho tehdejší přítelkyně J. M. finančně podporovat. Koupil do bytu vybavení a platil další 
výdaje. Svědek sám jim poskytl 15 000 Kč, aby se vyhnuli exekuci, tyto peníze dosud zpět nemá. 
Dále svědek vypověděl, že žádné indicie jej nevedly k tomu, že by se jeho syn dopustil nějakého 
znásilnění. Vinu naopak spatřoval na straně J. M. a její matky, které pokud něco takového věděly, 
měly  to  řešit  okamžitě.  Svědek  popřel,  že  by  s kýmkoliv  o  možném  zneužívání  V.  M.  mluvil. 
Rovněž popřel, že by si byl vědom toho, že by měl jeho syn problémy s nezletilými dětmi v jiných 
případech. Ke skutku uvedenému ve výroku tohoto rozsudku pod bodem 2) svědek uvedl, že podle 
jeho subjektivního názoru se snažili jeho syna dostat z bytu. Když mu syn nebral telefon, jel k němu 
do XXXXX a sháněl se po něm. Ta paní, co to na syna požalovala, byla úplně klidná, vykládala jim 
pohádky a zvala je na kávu. To, že by se jeho syn vůči její vnučce dopustil toho, z čeho je viněn, 
označil svědek za nesmysl. 
 
14.  Svědkyně  A.  H.,  matka  obžalovaného,  do  protokolu  o  výslechu  svědka,  který  byl  za splnění 
podmínek dle § 211 odst. 1 trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděla, že se svým synem 
K.  není  v žádném  kontaktu,  již  devět  let  ho  neviděla.  Problém  vidí  v tom,  že  se  syna  neustále 
zastával jeho otec. K dotazu, zda ví o trestním stíhání jejího syna, uvedla, že nikoliv. Není jí známo, 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 1/2021 
že by její syn měl problémy mravnostního charakteru s nezletilými dětmi. J. M. a její dceru viděla 
jen jednou, když přijeli za otcem obžalovaného, jinak je nezná. 
 
15.  Svědkyně M. T. do úředního záznamu o podaném vysvětlení, který byl za splnění podmínek dle             
§ 211 odst. 6 trestního řádu v hlavním líčení přečten, vypověděla, že je matkou čtyř dětí, mimo jiné 
R. a A. T.. Osobu obžalovaného zná z doby, kdy přibližně před čtyřmi lety byla s dětmi v azylovém 
domě ve XXXXX. Seznámila ji s ním její kamarádka z azylového domu E.K.. Obžalovaný jezdil 
do azylového domu celkem často. Byla s ním v kontaktu i přes telefon, řekl jí, že je bývalý policista. 
Její  dcera  R.  jela  společně  s E.K.  a  jejím  synem  k obžalovanému,  kde  zůstali  přes  noc. 
Od obžalovaného tam dostala mobilní telefon. Obžalovaný za nimi jezdil, i když se přestěhovali 
do  azylového  domu  v XXXXX.  Chtěl,  aby  k němu  R.  jela  na  návštěvu.  Přestože  zpočátku  R. 
k obžalovanému jet nechtěla, na naléhání obžalovaného se domluvila s kamarádkou z azylového 
domu (dcerou B. P.) a tyto s obžalovaným odjely (je možné, že s nimi jela i druhá dcera svědkyně 
A.), byly tam na jednu noc. Vždy, když obžalovaný přijel, přivezl cigarety. Po nějaké době někdo 
na  obžalovaného  oznámil,  že  láká  děti  z azylového  domu  do  auta,  což  obžalovaný  vyčítal  jí, 
přestože to ona nebyla. Policie to pak řešila. 
 
16.  Ze  znaleckého  posudku  MUDr.  Pavla  Konečného,  znalce  v oboru  zdravotnictví,  odvětví 
psychiatrie, specializace psychiatrie a návykové nemoci, a Mgr. Michala Perničky, Ph.D., znalce 
v oboru  zdravotnictví,  odvětví  psychiatrie,  specializace  klinická  psychologie,  vyplynulo, 
že obžalovaný  K.H.  v současné  době  netrpí,  ani  v době  posuzovaných  činů  netrpěl  žádnou 
psychiatrickou poruchou (vyjma případné sexuologické poruchy, jejíž nález je v kompetenci znalce 
sexuologa). Obžalovaný má podprůměrné intelektové schopnosti (IQ = 76), jeho procesy vnímání 
a  myšlení  přitom  nevykazují  známky  kvalitativního  narušení,  nejedná  se  o mentální  retardaci. 
Zralost  rozhodování  obžalovaného  o  jeho  jednání  je  dostatečná.  Osobnost  obžalovaného  je 
strukturována simplexně (jednoduše, psychosociálně nezrale), není však strukturována patologicky 
ve  smyslu  přítomnosti  některé  ze  specifických  poruch  osobnosti.  Prožívání  obžalovaného  je 
celkově chudé, sebevědomí oslabené, jeho osobnostní nastavení je spíše pasivní. Obžalovaný je 
povahově spíše uzavřený, relativně dobře funguje v jednoduchých praktických činnostech, lze však 
u něj očekávat selhávání v náročnějších životních situacích, zejména sociálních. U obžalovaného 
nebyly zjištěny zvýrazněné sklony k agresivitě nebo jinému patologickému jednání či ke zneužívání 
psychoaktivních návykových látek včetně alkoholických nápojů. Osobnost obžalovaného je v jeho 
věku již utvořena, její další podstatný vývoj se neočekává. Hodnotová orientace obžalovaného i 
jeho  cíle  jsou  nerozvinuté,  nekonkrétní,  jeho  zájmy  jsou  chudé,  funguje  spíše  pasivně  podle 
stávajících  životních  podmínek.  Jeho  sociální  kontakty  jsou  omezené,  má  minimum  známých, 
z rodiny je v kontaktu pouze s otcem, kromě krátkých období partnerského vztahu žije sám. Ve 
vztahu k posuzovaným činům nebyly z psychologického hlediska zjištěny u obžalovaného takové 
osobnostní rysy, které by dané jednání vysvětlovaly, pouze u něj byly zjištěny oslabené schopnosti 
rozumové  a  oslabené schopnosti  vytvářet  uspokojující sociální  vztahy  (pro posouzení  případné 
motivace  proto  mají  být  zásadní  závěry  znaleckého  posudku  z odvětví  sexuologie). 
U obžalovaného  nebyly  zjištěny  zvýrazněné  sklony  ke  konfabulaci  či  patologické  lhavosti.  Jeho 
schopnost sebereflexe je nízká, nemá vyvinutý kritický náhled na vlastní osobu, jeho schopnosti 
abstraktního myšlení jsou podstatně omezené. Pokud by obžalovanému byla prokázána vina, bylo 
by  v jeho  případě  zapotřebí  léčebného  a  resocializačního  působení  zaměřeného  cíleně  na  jeho 
sexuální  chování,  resocializační  působení  by  však  bylo  v jeho  případě  komplikované  vzhledem 
k popírání činu, absenci náhledu na své jednání a jeho dopady a vzhledem ke slabšímu intelektu, 
což je limitující faktor pro případné psychoterapeutické působení. Samotný výkon trestu odnětí 
svobody  by  měl  na  resocializaci  obžalovaného  pouze  částečný  efekt.  Vzhledem  k povaze 
předmětné trestné činnosti by byla klíčová terapie zaměřená na sexuální chování obžalovaného. Ze 
striktně psychiatrického hlediska pak znalec nehodnotil pobyt obžalovaného na svobodě jako okolí 
nebezpečný  a  v souvislosti  s tím  ani  nenavrhl  uložení  ochranného  (psychiatrického, 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 

69 T 1/2021 
protialkoholního  či  protitoxikomanického)  léčení.  Obžalovaný  je  podle  závěrů  znaleckého 
posudku plně schopen chápat smysl trestního řízení, které je proti němu vedeno, včetně sankce, 
která mu případně bude v trestním řízení uložena.  
 
17.  Ze znaleckého posudku znalce MUDr. Tomáše Kiliána, znalce v oboru zdravotnictví, odvětví 
sexuologie, doplněného o výslech znalce v hlavním líčení, vyplynulo, že u obžalovaného je a v době 
předmětných  činů  byla  přítomna  sexuální  deviace  heterosexuální  pedofilie  –  hebefilie,  která  se 
projevuje  erotickou  preferencí  nezralých  osob  ženského  pohlaví,  a  to  pubertálních 
a prepubertálních dívek. Své sexuálně deviantní zaměření obžalovaný podle znaleckého posudku 
vnitřně nepřijal a nezpracoval. Na tuto poruchu sexuální preference, potažmo na jeho společenskou 
nebezpečnost  nemá  náhled,  k sexuologické  léčbě  motivován  není.  Obžalovaný  tedy  nevnímá 
provázanost přítomné sexuální deviace s právně a společensky nepřijatelným jednáním, jehož se 
měl  dopustit,  ani  nepřipouští  možnost  deviací  podmíněného  opakování  obdobného  jednání 
v budoucnu. Pro případ, že se předmětného jednání dopustil, absentuje u obžalovaného empatie 
s oběťmi  takové  jeho  trestné  činnosti.  U  obžalovaného  nebyla  zjištěna  patologická  sexuální 
agresivita jakožto sexuální deviace. Ze sexuologického hlediska pak byly v době předmětných činů 
u  obžalovaného  v důsledku  přítomné  sexuální  deviace  sníženy  ovládací  schopnosti,  a  to 
v podstatné  míře.  Rozpoznávací  schopnosti  z téhož  hlediska  byly  u obžalovaného  nedotčeny. 
K prognóze dalšího vývoje se znalec v jeho posudku vyjádřil tak, že sexuální deviace, je-li přítomna, 
je přítomna celoživotně, tedy ji nelze odstranit (vyléčit). Léčbou lze pouze modifikovat sexuální 
chování  osoby,  která  je  takovou  deviací  stižena.  Vzhledem  k přítomné  sexuální  deviaci  a 
s přihlédnutím  k charakteru  předmětné  trestné  činnosti  je  pobyt  obžalovaného  na svobodě  bez 
adekvátní sexuologické léčby nutno považovat za potenciálně nebezpečný, neboť je v takovém 
případě dáno vysoké riziko opakování analogického jednání. Znalec v souvislosti s tímto závěrem 
soudu doporučil, aby v případě uznání viny obžalovaného, tomu uložil rovněž povinnost podrobit 
se  ochranné  sexuologické  léčbě  v ústavní  formě.  K této  léčbě  znalec  doplnil,  že  ta  jednak 
medikamentózně  snižuje  sexuální  puzení  a  nutkání  k deviantním  aktivitám,  jednak 
psychoterapeutickým působením učí identifikovat rizikové situace, v nichž by k recidivě sexuálně 
deviantního  jednání  mohlo  dojít,  a  předcházet  jim.  Úspěšně  prováděná  ochranná  léčba  riziko 
recidivy  sexuálně  deviantního  jednání  významně  redukuje  a  společenskou  nebezpečnost  osoby 
stižené touto sexuologickou poruchou snižuje (dle znaleckého posudku se průměrná míra recidivity 
u  sexuálně  deviantních  jedinců  pohybuje  kolem  17  %  v případě,  že  absolvovali  komplexní 
sexuologickou léčbu, a v rozmezí 70 % až 80 % v případě, že takovou léčbu neabsolvovali). Znalec 
pak závěrem doplnil, že u obžalovaného nelze vyloučit, že by sám aktivně vyhledával možnost 
kontaktu s nezletilými dívkami (např. navázáním vztahu se ženou, která má dítě odpovídající jeho 
věkové preferenci). 
 
18.  O skutkovém ději dále podávají zprávu listinné důkazy. Z protokolu o provedení domovní prohlídky 
ze dne 10. 5. 2020 včetně fotodokumentace byla zjištěna podoba a vybavení bytu na adrese XXXXX, 
XXXXX, který byl v té době obýván obžalovaným, jakož i podoba a umístění technických zařízení 
obžalovaného,  které  se  v bytě  nacházely,  byly  při  prohlídce  obžalovanému  odňaty  a posléze 
podrobeny  technické  analýze.  Z protokolů  o  provedení  zálohy  dat  a  bitových  kopií  paměťových  médií
protokolu o vyhodnocení tabletu Huawei zn. AGS-L09 a paměťové karty micro SDHC Kingston 16GB včetně 
přílohy
 a protokolu o vyhodnocení mobilního telefonu Nokia 500 včetně přílohy se mimo jiné podává, že v kartě 
microSD Kingston 16GB, která byla v době domovní prohlídky vložena do tabletu Huawei AGS-
L09, byly při technické analýze nalezeny ve složce smazaných dat soubory obsahující obrazové 
snímky, na nichž je zachycen obžalovaný, oblečen v modrém triku a tmavých kraťasích, jak leží na 
posteli a pravou rukou si mne obnažený penis. Dle vlastností těchto souborů byly obrazové snímky 
pořízeny dne 8. 5. 2020 v 17.05 až 17.06 hodin. Mezi obrazovými snímky obsaženými v mobilním 
telefonu obžalovaného značky Nokia 500 se nacházely mimo jiné snímky, kterak se obžalovaný 
fotografoval nahý ve sprše (fotografie č. 141 až 146 obsažené na CD nosiči na č. l. 291) či dokonce 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
10 
69 T 1/2021 
kterak  se  obžalovaný  v jeho  bytě  (spolehlivě  poznaném  dle fotodokumentace  pořízené  při 
domovní prohlídce) fotografoval při masturbaci s detailním záběrem na jeho penis (fotografie č. 
129 až 134 obsažené tamtéž). Byl pak mezi nimi i snímek tří dívek, zjevně mladších patnácti let, 
sedících na pohovce v bytě obžalovaného, posléze ztotožněných jako R. T., A. T. a A. P. (tyto 
dívky  byly  dle předložené  fotografie  ztotožněny  i  samotným  obžalovaným  v hlavním  líčení). 
V souvislosti s těmito dívkami byla podle výpisu z policejní databáze pod č. j. KRPM-87164/ČJ-2017-
140817 šetřena skutečnost, že obžalovaný K.H. si měl v roce 2017 v azylovém domě pro matky 
s dětmi v XXXXX brát dcery tam ubytovaných matek k sobě domů a dávat jim dárky a matkám 
posílat tabák, přičemž se mělo jednat o děti M. T. a B. P.. Z lékařské zprávy Krajské nemocnice T. Bati, 
a. s.
 plyne, že A. H. dne 11. 5. 2020 v ambulanci dětské gynekologie podstoupila lékařské vyšetření, 
v rámci něhož u ní nebyly zjištěny známky jakéhokoliv zranění, její sekundární pohlavní znaky byly 
v klidovém stadiu, zevní genitál normálního vzhledu, bez známek zranění či manipulace. Panenská 
blána  vyšetřované  byla  bez porušení,  pochva,  oblast  hráze  a  anální  otvor  bez  poranění. 
Gynekologický nález tak v jejím případě odpovídal věku dítěte bez známek fyzického násilí. Ze 
zprávy orgánu sociálně právní ochrany dětí se podávají osobní, rodinné a výchovné poměry nezletilé A., 
k její  osobě  pak  z této  zprávy  vyplývá,  že  je  dítětem  velmi  bezprostředním  a  otevřeně 
komunikujícím.  
 
19.  Všechny provedené důkazy soud hodnotil jednotlivě i v jejich souhrnu, a to podle svého vnitřního 
přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu. Na podkladě toho má bez 
důvodných  pochybností  za  prokázané,  že  se  obžalovaný  jednání  popsaných  ve výroku  tohoto 
rozsudku pod body 1) a 2), ve vztahu k nimž bylo dokazování v hlavním líčení zaměřeno, dopustil. 
 
20.  Obžalovaný v rámci své obhajoby popřel, že by se uvedených jednání dopustil, nicméně jeho vina 
byla  provedeným  dokazováním  spolehlivě  a  nad  jakoukoliv  rozumnou  pochybnost  prokázána. 
Skutečnosti vypovězené poškozenými V. M. a A. H. a dalšími svědky, kteří jej svými výpověďmi 
z předmětné  trestné  činnosti  usvědčovali,  obžalovaný  označil  za  nepravdivé.  K  tomu  dodal,  že 
podle jeho názoru jej v obou případech chtěli dostat z bytu. Stejně tak pak obžalovaný popřel, že 
by k poškozeným či jiným nezletilým dívkám choval jakoukoliv sexuální náklonnost. 
 
21.  Při vyvozování skutkových závěrů na podkladě provedeného dokazování si byl soud dostatečně 
vědom  toho,  že  z  hlediska  důkazního  se  v případě  posuzovaných  činů  jednalo  o  situaci,  kdy 
přímými svědky jednání obžalovaného byly toliko samotné poškozené, přičemž další svědkové již 
jednání  obžalovaného  přímo  nevnímali,  a  tedy  informace  o  takovém  jednání  měli  jen  nepřímé 
a zpravidla od poškozených zprostředkované. Soud proto výpovědi obžalovaného a poškozených 
podrobil důkladnému hodnocení ve světle dalších provedených důkazů a na podkladě toho dospěl 
k závěru, že o pravdivosti výpovědi poškozených nelze pochybovat, přičemž je to právě výpověď 
obžalovaného, která se jeví výrazně nevěrohodnou. 
 
22.  Pod  tíhou  ostatních  důkazů  především  neobstálo  vyjádření  obžalovaného,  že  nechová  sexuální 
náklonnost k nezletilým dívkám. Základem pro takový hodnotící závěr soudu byl zejména znalecký 
posudek  z oboru  zdravotnictví,  odvětví  sexuologie,  podle  něhož  u obžalovaného  je  a v době 
předmětných  činů  byla  přítomna  sexuální  deviace  heterosexuální  pedofilie  –  hebefilie,  která  se 
projevuje erotickou preferencí dívek v pubertálním a prepubertálním věku. Tento znalecký nález 
byl znalcem v písemném posudku i při výslechu v hlavním líčení náležitě vysvětlen a soud o jeho 
správnosti  nemá  sebemenších  pochybností,  a  to  nejen  s ohledem  na  jeho  úplnost,  jasnost  a 
přesvědčivost,  ale  také  s ohledem  na  skutečnost,  že  tento  důkaz  ve  vztahu  k vyvozenému 
odbornému závěru o poruše sexuální preference u obžalovaného nezůstal v rámci provedeného 
dokazování osamocen. Významným důkazem toho, že tvrzení obžalovaného, že v sexuální oblasti 
upřednostňuje dospělé  ženy, bylo lživé a účelově podané v souvislosti s popíráním jeho trestné 
činnosti,  byly  výsledky  provedené  domovní  prohlídky  a  technické  analýzy  při  ní  zajištěných 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
11 
69 T 1/2021 
předmětů,  podle  nichž  obžalovaný  na  dvou  elektronických  zařízeních  nacházejících  se  v jeho 
domácnosti (mobilní telefon Nokia 500 a tablet Huawei AGS-L09) – jak také vyplynulo z doznání 
obžalovaného  a  skutečností,  jež  byly  v hlavním  líčení  prohlášeny  za nesporné  –  uchovával 
v elektronické podobě obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy zachycující téměř výhradně 
děti  mladší  patnácti  let,  zcela  či  částečně  obnažené,  a  to  zpravidla  v sexuálně  vyzývavých  a 
dráždivých  pózách  či  dokonce  přímo  při  pohlavním  styku  s dospělým  mužem.  Obžalovaný  ve 
vztahu k jeho obhajobě přitom přechovávání těchto souborů na svých zařízeních nijak smysluplně 
nevysvětlil  a  dokonce  si  sám  v jeho  výpovědi  v hlavním  líčení  protiřečil,  když  na  jednu  stranu 
uváděl, že mu nebylo příjemné, když mu kamarád tyto snímky posílal, nicméně v jiné části jeho 
výpovědi uvedl, že mu kamarád tyto soubory posílal do jeho telefonu přes technologii bluetooth, 
když se společně sešli na veřejných záchodech na nádraží, přičemž je všeobecně známo, že při 
přenosu dat mezi dvěma zařízeními v rámci této technologie je zapotřebí nejen osobní blízkosti, 
ale i aktivní součinnosti uživatelů obou zařízení (přijetí těchto souborů do jeho zařízení se tedy 
muselo dít nejen s vědomím, ale i souhlasem obžalovaného). Snaha obžalovaného přesvědčit soud 
o tom, že přechovávání těchto snímků považoval za nesprávné a pouze je zapomněl vymazat, pak 
zjevně naráží také na jeho vyjádření, že se nad těmito snímky s kamarádem společně zasmáli, když 
i z další výpovědi obžalovaného učiněné v hlavním líčení je zřejmé, že si tyto obrazové snímky či 
obrazové a zvukové záznamy obžalovaný sám aktivně obstarával (z ruských internetových stránek 
či jinde). Okolnost, že se mezi snímky a záznamy přechovávanými na zařízeních obžalovaného 
nacházely také snímky, na nichž byl v několika případech zachycen v detailu penis obžalovaného 
při masturbaci, svědčí nepochybně o tom, že tyto snímky a záznamy obžalovanému sloužily k jeho 
sebeukájení. Deviantní náklonnost obžalovaného k nezletilým dětem a aktivní vyhledávání jejich 
blízkosti jeho osobou se  pak podává i z výpovědi svědkyně M. T. ve spojení s fotografií uloženou 
na mobilním telefonu obžalovaného, na nichž jsou v bytě obžalovaného vyfoceny nezletilé R. a A. 
T. a A. P., a rovněž zprávou z policejní databáze o provedeném policejním šetření v souvislosti 
s odvážením nezletilých dívek z azylového domu v Přerově. Svědkyní M. T. vypovězená okolnost, 
že obžalovaný se v rozporu s realitou prezentoval jako bývalý policista, dále naléhal v souvislosti 
s jeho  požadavkem,  aby  dcera  svědkyně  jela  k němu  domů  na  návštěvu,  tuto  dívku  obdaroval 
telefonem a svědkyni jako její matku odměňoval cigaretami, nasvědčuje tomu, že obžalovaný o 
přítomnost nezletilých dívek v jeho bytě skutečně usiloval. Na výše uvedených závěrech pak nebyly 
způsobilé  ničeho  změnit  ani  svědecké  výpovědi  rodičů  obžalovaného,  A.  a  A.  H.,  z nichž 
nevyplynulo,  že  by  si  byli  poruchy  sexuální  preference  u  jejich  syna  vědomi.  To  mohlo  být 
ovlivněno  tím,  že  jako  rodiče  obžalovaného  z důvodu  studu  či  obavy  z možného  nežádoucího 
šíření této choulostivé informace nechtěli danou okolnost vypovědět, případně z jiných důvodů 
jejich synovi takto vypovězenou okolností v trestním řízení přitížit. Tomu odpovídá, že výpověď 
matky obžalovaného A. H. byla dle jejího obsahu zjevně vyhýbavá. Ve výpovědi otce obžalovaného 
A.H. pak byly na první pohled zřejmé sklony ke zcela nekritickému hájení jeho syna, omlouvání 
jeho  životní  situace  a  povrchní  popírání  všeho,  z čeho  byl  jinými  osobami  či  orgány  činnými 
v trestním řízení obviněn.  
 
23.  Stran věrohodnosti svědkyně V. M., kterážto především svou výpovědí obžalovaného usvědčovala 
z jeho jednání popsaného ve výroku tohoto rozsudku pod bodem 1), je nutno poznamenat, že tato 
podala  co  do  obsahu  přesvědčivou  výpověď,  která  nejevila  žádné  znaky  účelového  zkreslení 
v neprospěch obžalovaného. Již úvodem soud podotýká, že si je vědom toho, že zmíněná svědkyně 
v tomto trestním řízení vystupuje rovněž jako poškozená, nicméně tato v řízení žádný materiální 
nárok neuplatnila a nelze tedy dovodit, že by v tomto ohledu měla na odsouzení obžalovaného 
zájem. Je naopak třeba přihlížet k tomu, že jmenovaná svědkyně (na rozdíl od obžalovaného, jemuž 
je právem garantováno právo vědomě lhát ku prospěchu jeho obhajoby) vypovídala pod hrozbou 
trestního  postihu  v případě  uvádění  nepravdy  nebo  zamlčování  podstatných  okolností. 
Významným pak zůstává, že výpověď svědkyně byla v podstatném rozsahu obsahově souladná 
s výpověďmi dalších svědků, zejména s výpověďmi její matky J. M. a babičky A. V.. Pokud se tyto 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
12 
69 T 1/2021 
v určitých ohledech ve výpovědích rozcházely, nejednalo se o skutečnosti takové povahy, jež by 
byla  pro posouzení  jejich  věrohodnosti  určující.  Obhájkyně  v závěrečné  řeči  namítla,  že  ve 
výpovědi poškozené V. M. a její babičky A. V. byl zásadní rozpor stran toho, zda si byla V. vědoma, 
že její babička přistihla obžalovaného, když vedle ní ležel a  masturboval. K tomu je vhodné uvést, 
že V. M. v její svědecké výpovědi výslovně nepopřela, že by tato událost (jak ji popisovala svědkyně 
A.V.) nastala, pouze uvedla, že si takové události není vědoma. Tento nedostatek pak nepochybně 
lze přisuzovat době, která mezi výslechem svědkyně a předmětným činem uplynula, jakož i povaze 
vybavovaných skutečností. S ohledem na povahu okolností, o nichž poškozená vypovídala, je totiž 
pochopitelné,  že  některé  takové  okolnosti  nemusely  být  v paměti  svědkyně  uchovány,  což 
odpovídá nejen velmi výraznému odstupu času, ale zejména i emočnímu zatížení a přirozeným 
obranným mechanismům proti vzpomínkám o negativně prožívaných událostech, zvláště jednalo-
li se o události související se sexuálním násilím páchaným na dítěti. Rovněž ve vztahu ke svědkyním 
J. M. a A. V. nebylo v hlavním líčení zjištěno takových poznatků, jež by svědčily o možném motivu 
ke  křivému  usvědčení  obžalovaného.  Jakékoliv  skutečnosti,  která  by  mohla  jmenovaným 
svědkyním zavdat důvod pro uvádění nepravdivých skutečností v jeho neprospěch, si ostatně nebyl 
vědom ani obžalovaný. Ten pouze přednesl svou domněnku, že se jej J. M. s její matkou chtěly 
zbavit,  neboť  přestal  jejich  domácnost  financovat.  Takto  naznačený  motiv  však  postrádá 
rozumného základu, navíc se přímo příčí výpovědi obžalovaného, podle níž měla J. M. jejich vztah 
ukončit  a  vyzvat  obžalovaného  k tomu,  aby  se  odstěhoval,  aniž  by  pro  to  jakýkoliv  důvod 
potřebovala  (obžalovaný  ve  výpovědi  výslovně  uvedl,  že  mu  žádný  důvod  ukončení  vztahu  a 
společného  bydlení  ze  strany  J.  M.  a  její  matky  sdělen  nebyl).  Je  třeba  v této  souvislosti 
připomenout, že obžalovaný v bytě s J. M. bydlel toliko na základě jejího souhlasu, který z její strany 
mohl být kdykoliv a bez uvedení důvodu odvolán. J. M. tedy k dosažení toho, aby se obžalovaný 
z bytu odstěhoval (ať už by pro to měla důvod jakýkoliv), ničeho dalšího nepotřebovala. Za takové 
situace  by  bylo  naprosto  absurdní,  pokud  by  –  jak  předestřel  obžalovaný  –  v součinnosti  s její 
dcerou  a  matkou  přibližně  osm  let  poté,  co  se  obžalovaný  z jejich  domácnosti  dobrovolně 
odstěhoval,  toho  pod  hrozbou  vlastního  trestního  postihu  křivě  obvinily  ze  spáchání trestného 
činu,  navíc  takto  vysoce  závažného.  Naopak,  soud  považuje  za plně  věrohodnou  výpověď 
svědkyně  J.  M.,  podle  níž  byl  obžalovaný  (stejně  jako  jeho  otec)  o  pravém  důvodu  ukončení 
společného bydlení náležitě zpraven. Věrohodnost výpovědi poškozené V. M. pak potvrzovaly i 
výpovědi svědků K. F. a M. N., kterým se poškozená jako osobám blízkým (jedná se o nejlepší 
kamarádku a přítele) o jednání obžalovaného svěřila. K námitce obhájkyně, že má býti podezřelou 
a  zarážející  skutečnost,  že  poškozená  a  její  matka  jednání  obžalovaného  okamžitě  neoznámily 
policii,  je  namístě  závěrem  dodat,  že  v případě  sexuálně  motivovaných  trestných  činů  či  jiných 
trestných činů významně zasahujících do lidské důstojnosti není nijak neobvyklé, že oběti takových 
činů trestní oznámení nepodávají, neboť se snaží na ně zapomenout (tzv. je přejít) a nechtějí být 
nuceny  k tomu,  aby  poté,  co  jim  byla  způsobena  psychická  újma  jako  bezprostřední  následek 
trestného  činu,  byly  znovu  vystavovány  další  psychické  újmě  související  s  oživováním  těchto 
výrazně  negativních  prožitků  při  reprodukci  nastalého  děje  v rámci  svědeckých  výpovědí  před 
orgány  činnými  v trestním  řízení  (tento  psychosociální  jev  je  v kriminologii  označován 
jako sekundární viktimizace). Mnohdy pak oběti takové trestné činnosti nepřistupují k oznámení 
trestného  činu  také  proto,  že  mají  obavy  z medializace  případu,  čímž  by  jejich  ponížení  vešlo 
ve veřejnou  známost,  či  z  toho,  že  by  se  jim  ze  strany  orgánů  činných  v trestním  řízení 
či bezprostředního okolí nedostalo pochopení, popřípadě že by jejich okolí mělo tendenci část viny 
za  trestný  čin  připisovat  jim  samotným  nebo  že  by  zveřejnění  události  mohlo  vést  k jiným  – 
z pohledu oběti či s ní spřízněné osoby – závažným nežádoucím důsledkům (tomu ostatně plně 
odpovídá vyjádření J. M., podle něhož s dcerou poté, co se o jednání obžalovaného dozvěděla, 
nešla k psychologovi, neboť se bála, že by se to dozvěděl otec dcery a ona pak o dceru přišla; bála-
li se tedy J. M. prozrazení toho, čeho se obžalovaný vůči její dceři dopustil v době, kdy ji měla ve 
své péči, je nepochybné, že v případě projednávání této záležitosti v trestním řízení by byla taková 
její obava ještě umocněna). 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
13 
69 T 1/2021 
 
24.  Pokud soud neshledal žádné okolnosti zakládající nevěrohodnost u poškozené V. M., tím spíše pak 
nebylo jakéhokoliv důvodu pochybovat o věrohodnosti nezletilé poškozené A. H., kterážto svou 
výpovědí obžalovaného usvědčovala z jeho jednání popsaného ve výroku tohoto rozsudku pod 
bodem 2). Na podkladě obrazového a zvukového záznamu pořízeného o výslechu této svědkyně 
prostřednictvím videokonferenčního zařízení, který byl v hlavním líčení přehráván, soud dospěl k 
závěru, že tato svědkyně, přiměřeně jejímu věku, podala co do obsahu a přednesu konzistentní a 
přesvědčivou  výpověď,  která  nejevila  žádné  znaky  účelového  zkreslení  v neprospěch 
obžalovaného.  Rovněž  u  této  poškozené,  stejně  jako  u její  zákonné  zástupkyně,  je  vyloučen 
majetkový  motiv  k usvědčení  obžalovaného  související  s uplatněním  materiálního  nároku 
v trestním řízení a z průběhu hlavního líčení nebyl zjištěn ani žádný jiný motiv, který by nezletilou 
poškozenou, respektive její matku a babičku měl ke křivému obvinění obžalovaného vést. Takovou 
okolnost,  jež  by  reálně  mohla  odůvodňovat  závěr  o  zájmu  rodiny  poškozené  na  usvědčení 
obžalovaného, ani v tomto případě obžalovaný netvrdil. Jím předestřenou domněnku, že jej chtěli 
vystrnadit z bytu, je opět nutno považovat za naprosto nepodloženou a svou povahou absurdní 
(nehledě na to, že obžalovaný v rámci této své úvahy vůbec nenastínil, kdo a z jakých důvodů měl 
o takový následek vůbec usilovat, zvláště když sousedské vztahy obžalovaného a svědkyně I. H. 
byly až do předmětného činu dobré a svědkyně po odstěhování obžalovaného z dané adresy nemá 
s bytem, který byl obžalovaným původně obýván, nic společného). Vedle vlastní přesvědčivosti 
výpovědi poškozené A. H. je pro soudem přijatý závěr o její plné věrohodnosti významné, že tato 
výpověď byla v naprostém obsahovém souladu s výpověďmi její matky Z. H. a její babičky I. H., 
přičemž i tyto svědkyně vypovídaly pod hrozbou trestního postihu v případě uvádění nepravdy 
nebo  zamlčování  podstatných  okolností,  která  je  ve  výrazném  kontrastu  se  zcela  absentujícím 
motivem  k takovému  jejich  počínání.  K námitce  obhájkyně,  že  na  nezletilou  svědkyni  nebyl 
vypracován znalecký posudek k posouzení její osobnosti (tato námitka byla obhájkyní uplatněna i 
ve vztahu k poškozené V. M.), je třeba uvést, že takovou námitku lze považovat za překvapivou, a 
to s ohledem na skutečnost, že provedení takového důkazu nebylo obžalovaným před skončením 
dokazování  vůbec  navrženo.  Pokud  obžalovaný  provedení  takového  důkazu  v hlavním  líčení 
nežádal, není soudu zřejmé, z jakého důvodu byla skutečnost, že takový důkaz proveden nebyl, 
v závěrečné  řeči  jeho  obhájkyní  namítána.  Věcně  pak  lze  k této  námitce  doplnit,  že  obstarání 
takového důkazu a jeho provedení v hlavním líčení by bylo zcela nadbytečné, a to s ohledem na 
další důkazy v hlavním líčení provedené, když tyto postačovaly k tomu, aby soud zjistil skutkový 
stav věci, o němž nevyvstávají zhola žádné pochybnosti. Výpověď poškozené totiž byla v souladu 
nejen s výpovědí její matky a babičky, které shodně s  výpovědí poškozené uvedly, co jim nezletilá 
ve vztahu k tomu, co se mělo u obžalovaného v bytě odehrát, řekla, ale i s dalšími důkazy, zejména 
výše  uvedeným  znaleckým  posudkem  z oboru  zdravotnictví,  odvětví  sexuologie,  a  výše 
popisovanými  výsledky  domovní  prohlídky  a  technické  analýzy  obsahu  zajištěných  zařízení 
obžalovaného, z nichž u obžalovaného jednoznačně vyplývá sexuální deviace hebefilie záležející 
v sexuální preferenci dívek pubertálního a prepubertálního věku. O tom, že nezletilá poškozená po 
dobu, kdy se nacházela u něj v bytě, byla objektem obžalovaným aktivně projeveného sexuálního 
zájmu,  tedy  v návaznosti  na  její  výpověď  nelze  rozumně  pochybovat,  a  to  nejen  s ohledem  na 
závěry  sexuologického  znaleckého  posudku  a  počet  a  obsah  fotografií  a  videí  nacházejících  se 
v zařízeních obžalovaného (zachycujících v sexuálním kontextu mimo jiné dívky odpovídající věku 
nezletilé), ale také s ohledem na skutečnost, že její výpověď, podle níž jí měl obžalovaný ukazovat 
video, na němž byl zachycen orální sex, a toto po ní následně požadovat, odpovídá tomu, že se 
v zařízeních v domácnosti obžalovaného fotografie a videa s takovým obsahem skutečně nacházely 
(o této skutečnosti přitom I. H. či Z. H. v době hlášení věci policejnímu orgánu nemohly vědět, 
neboť k domovní prohlídce, v návaznosti na niž teprve byly takové poznatky získány, došlo až 
později).  Opodstatněnost  pak  nelze  přiznat  ani  té námitce  obhájkyně,  podle  níž  v souvislosti  s 
výpovědí poškozené nelze vyloučit možnost záměny obžalovaného s jiným pachatelem, neboť jej 
nezletilá  svědkyně  označovala  neurčitě.  O ztotožnění  obžalovaného  jako  pachatele  ze  strany 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
14 
69 T 1/2021 
nezletilé svědkyně, byť se tak v jejím případě stalo nepřímo, totiž soud nemá žádných pochybností. 
Svědkyně v její výpovědi označila obžalovaného jako pachatele dostatečně určitě, a to jako souseda, 
u něhož byla v době, kdy byla na prázdninách u babičky ve XXXXX a k němuž šla po schodech 
nahoru (obžalovaný v tu dobu bydlel v patře nad svědkyní I. H.), přičemž k jeho osobě dále uvedla, 
že  měl  na sobě  modré  triko  a  trenýrky,  což  plně  odpovídá  nejen  výpovědi  samotného 
obžalovaného, ale i fotografiím, na nichž se obžalovaný přibližně hodinu a půl poté, co nezletilá 
z jeho bytu v doprovodu babičky odešla, zachytil při masturbaci. Za odůvodněnou pak nelze mít 
ani námitku obhájkyně záležející v tom, že poškozená měla být v bytě jen krátkou dobu, za kterou 
se jí popisovaný děj nemohl odehrát. Tento názor soud nesdílí. Ačkoliv se z výpovědi svědkyně I. 
H. podává, že doba, po kterou její vnučka byla v bytě obžalovaného, byla přibližně 20 minut, není 
v jakémkoliv ohledu vyloučeno, že by se události, jež nezletilá svědkyně v její výpovědi popsala, za 
uvedenou dobu nemohly odehrát. Výpověď obžalovaného, že nezletilá během doby, kdy byla u něj 
v jeho  bytě,  nedopatřením  zahlédla  jeho  penis,  když  močil  na záchodě,  soud  považuje  za 
nepravdivou  a  ryze  účelově  podanou  ve  snaze  dát  situaci,  při  níž  nezletilá  poškozená  penis 
obžalovaného v jeho bytě viděla, jiný než sexuálně motivovaný kontext, neboť okolnosti, za nichž 
podle výpovědi obžalovaného k tomuto vyrušení mělo dojít, se ve světle důkazů jeví jako vysoce 
nepravděpodobné.  Jak  vyplývá  z fotodokumentace  pořízené  při  domovní  prohlídce  provedené 
v bytě obžalovaného na adrese XXXXX, XXXXX, úzké rozměry místnosti s toaletou a umístění 
toalety v této místnosti přímo naproti dveřím (fotografie č. 14 na č. l. 232) značí, že pokud by 
skutečně došlo k tomu, že by A. H. obžalovaného během močení na toaletě vyrušila, byl by k ní 
otočen zády, pročež je vyloučeno, aby za takové situace penis obžalovaného zahlédla, ledaže by se 
obžalovaný  směrem  k ní  (tj. směrem  ke  dveřím)  vědomě  s obnaženým  přirozením  otočil.  Vinu 
obžalovaného  jednáním,  z něhož  jej  usvědčovala  výpověď  A.  H.,  pak  nevylučuje  ani  lékařská 
zpráva sepsaná o gynekologickém vyšetření nezletilé, podle níž byla její panenská blána neporušena, 
a současně nebylo zjištěno, že by nezletilá byla v oblasti genitálu jinak zraněna nebo podrobena 
násilí ze strany jiné osoby, neboť nezletilou svědkyní popisovaný děj (včetně toho, že jí obžalovaný 
do genitálu sáhl) žádné známky násilí či manipulace na jejím těle, jež by byly následně lékařsky 
poznatelné, nemusel zanechat. 
 
25.  Zjištěným  jednáním  popsaným  ve  výrokové  části  tohoto  rozsudku  pod  bodem  1)  obžalovaný 
naplnil všechny znaky skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu znásilnění podle § 185 odst. 1 
alinea druhá, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Tím, že v době, kdy jako partner její matky s ní 
žil ve společné domácnosti, opakovaně přilehl k poškozené V. M., nar. XXXXX, do postele, když 
spala,  a  za  účelem  svého  sexuálního  uspokojení  ji  osahával  pod  pyžamem  na holých  prsou  a 
přirození,  přičemž  také  masturboval,  k čemuž  v některých  případech  použil  i bezvládnou  ruku 
poškozené, kterou si přikládal na jeho pohlavní úd, zneužil bezbrannosti poškozené V. M., která 
v době činu byla dítětem mladším patnácti let, a donutil ji tak k pohlavnímu styku, kterýmžto se 
rozumí jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu pachatele na těle jiné osoby (v daném případě 
se tedy jednalo o dotýkání se obžalovaného na intimních místech nahého těla poškozené a užití její 
bezvládné ruky k masturbaci jeho penisu za účelem ukojení jeho sexuálního nutkání). 
 
26.  Obhájkyně  v závěrečné  řeči  namítla  nedostatek  naplnění  znaku  zneužití  bezbrannosti  s tím,  že 
s ohledem na věk poškozené v rozhodné době nebylo možno ji považovat za naprosto bezbrannou 
a neschopnou vyjádřit svůj odpor. K tomu soud uvádí, že v případě skutkové podstaty trestného 
činu znásilnění podle § 185 odst. 1 alinea druhá trestního zákoníku je znak bezbrannosti, jakožto 
jeden z pojmových znaků tohoto trestného činu, chápán v jejím nejširším smyslu. Za bezbrannost 
se považuje takový stav oběti, ve kterém není vzhledem k okolnostem schopna projevit svou vůli, 
pokud jde o pohlavní styk s pachatelem, popř. ve kterém není schopna klást odpor jeho jednání 
(k tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 1994, sp. zn. 3 To 105/93, publikované 
pod č. 43/1994-II. Sb. rozh. trest.). Může se jednat jednak o celkovou (absolutní) bezbrannost, 
která předpokládá celkovou odevzdanost se pachateli bez jakýchkoli známek projevu vlastní vůle 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
15 
69 T 1/2021 
či schopnosti na požadavky pachatele jakkoliv reagovat, tedy takový stav bezbrannosti, kdy oběť 
sama nevnímá a není tudíž schopna jakéhokoliv vlastního úsudku, vůbec si neuvědomuje, co se 
s ní  děje,  a  proto  ani  nemůže  hodnotit  situaci,  ve  které  u  ní  dochází  k  pohlavnímu  styku 
s pachatelem  a  nemůže  jakkoliv  ovlivnit  jednání  pachatele  (jde  například  o  případy  bezvědomí, 
mdlob,  silného  obluzení  alkoholem  či  drogami,  umělého  spánku,  hypnotického  spánku  apod.). 
Oběť se pak může nacházet i ve stavu, kdy sice ví, co se s ní děje, avšak není schopna se pachatelovu 
jednání buď vůbec, anebo účinně bránit, přestože by tak učinit chtěla. Takový stav bezbrannosti se 
zpravidla  dovozuje  u  osoby  spoutané,  osoby  s  fyzickou  vadou  omezující  její  hybnost,  osoby 
upoutané na lůžku, přestárlé apod. Jedná se tedy o stav, při němž oběť není schopna vzdorovat 
nepřijatelnému chování pachatele pro nedostatek tělesných sil a schopností (blíže srov. Šámal, P. a 
kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1839 a násl.). 
Ve stavu bezbrannosti se však nacházejí i osoby, které sice vnímají okolní svět, avšak jejich duševní 
a rozumové schopnosti nejsou na takové úrovni nebo takového stavu, aby si ve své mysli dokázaly 
situaci, v níž se nacházejí, dostatečně přiléhavě ze všech souvislostí vyhodnotit a přiměřeně, logicky 
a účinně na ni reagovat. Tak tomu obvykle bývá např. u osob trpících duševní chorobou, pro niž 
nechápou význam pachatelova jednání, anebo u dětí útlého věku či osob mentálně zaostalých, které 
nemají  dostatečné  znalosti  a  zkušenosti,  aby  byly  schopny  posoudit  význam  odporu 
proti  vynucovanému pohlavnímu styku. V takových případech se jedná o bezbrannost psychickou, 
v důsledku níž oběť často nechápe, co se po ní požaduje, resp. co je smyslem jednání pachatele, 
nebo není způsobilá vůbec domyslet a vyhodnotit důsledky takového jednání. Za bezbrannou lze 
tedy považovat rovněž osobu, která je vzhledem k dětskému věku tak nedostatečně vyspělá, že 
není  ani  schopna  posoudit  význam  odporu  proti  vynucovanému  pohlavnímu  styku  (srov. 
přiměřeně rozhodnutí č. 17/1982 Sb. rozh. trest.). Stav bezbrannosti je vždy pojmem vztahovým, 
který nevyjadřují pouze okolnosti na straně oběti, nýbrž zahrnuje rovněž okolnosti jak na straně 
pachatele, tak i další okolnosti případu. Vedle samotného způsobu provedení útoku, jeho místa a 
času, jde také o osobnost pachatele a jeho fyzické dispozice, vztah pachatele k oběti, včetně jejich 
dřívější sociální interakce a případných zkušeností oběti s pachatelem, a v případě blízkých osob 
také například širší aspekty rodinných vztahů. Všechny tyto okolnosti jsou totiž pachateli předem 
známy, a jsou jím maximálně využívány k dosažení jeho cíle. Výsledkem úvahy o existenci stavu 
bezbrannosti  (zejména)  u  dětí  proto  musí  být  nejen  to,  zda  si  uvědomovaly  či  neuvědomovaly 
nepatřičnost pachatelova jednání, ale především to, zda  i s ohledem na všechny další okolnosti 
případu disponovaly skutečně účinnou obranou proti útoku pachatele (k tomu blíže srov. např. 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2014, sp. zn. 11 Tdo 782/2014, usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 3 Tdo 1279/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2015, sp. 
zn. 8 Tdo 1228/2015). 
 
27.  V posuzované věci je v souladu s výše uvedenými právními východisky namístě uzavřít, že znak 
zneužití  bezbrannosti  byl  skutkem  obžalovaného  naplněn.  Především  je  nutno  zdůraznit,  že 
obžalovaný se jeho jednání vůči poškozené V. M. dopouštěl v době, kdy tato spala, a toto jednání 
obžalovaného zjistila teprve tehdy, když v důsledku takového jednání ze spánku procitla. Pokud 
tedy obžalovaný k jeho činu využil spánku poškozené, je znak zneužití bezbrannosti ve smyslu 
§ 185 odst. 1 alinea druhá trestního zákoníku bez dalšího naplněn (srov. usnesení Nejvyššího soudu 
ze  dne  31. 3. 2016,  sp.  zn.  6  Tdo  234/2016),  neboť  přinejmenším  do  okamžiku  procitnutí  ze 
spánku se poškozená z důvodu nedostatku vědomí o  jednání obžalovaného nacházela ve stavu 
celkové odevzdanosti, v němž si vůbec neuvědomovala, čeho se obžalovaný vůči ní dopouští a ve 
vztahu  k takovému  jednání  nebyla  schopna  jakéhokoliv  vlastního  úsudku,  natož  pak  projevu 
odporu.  I  poté,  co  poškozená  V.  M.  ze  spánku  procitla  a  v tu  chvíli  již  probíhající  jednání 
obžalovaného poznala, lze mít za to, že s ohledem na její věk (12 a 13 let) a nedostatek jakýchkoliv 
zkušeností v sexuální oblasti, jakož i skutečnost, že obžalovaný byl partnerem její matky, měl nad 
poškozenou výraznou fyzickou převahu a jeho jednání se dopouštěl v době, kdy byl s poškozenou 
o samotě, se poškozená nacházela v takovém stavu, kdy si sice jednání obžalovaného uvědomovala, 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
16 
69 T 1/2021 
ale pro psychickou zátěž vyvolanou danou situací a pro nedostatek znalostí a zkušeností, jež by jí 
umožnily posoudit význam odporu proti vynucovanému pohlavnímu styku, jediným pro ni v dané 
situaci  přijatelným  východiskem  bylo  předstírání  spánku  do  doby,  než  jednání  obžalovaného 
skončí.  Z hlediska  intenzity  takové  psychické  zátěže  a  na  ní  se  vázající  schopnosti  oběti  na 
pachatelovo jednání adekvátně a účinně reagovat lze pak jistě rozlišovat mezi případy, kdy je oběť 
při  vědomí  již  před  započetím  pachatelova  jednání,  a  případy,  kdy  oběť  vědomí  nabude 
v okamžiku,  kdy  pachatelovo  jednání  již  probíhá,  kdy  ve  druhé  skupině  případů  je  schopnost 
adekvátní a účinné reakce na probíhající pohlavní styk u oběti (zvláště, pokud je nízkého věku) 
výrazně  potlačena.  Tomu  ostatně  odpovídala  i  svědecká  výpověď  samotné  poškozené  (a  s tou 
souladná výpověď svědkyň J. M. a K. F.), podle níž poškozená jednání obžalovaného po probuzení 
trpěla ze strachu. 
 
28.  Znaky skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu znásilnění podle § 185 odst. 1 alinea druhá, 
odst. 3 písm. a) trestního zákoníku obžalovaný naplnil rovněž jednáním popsaným ve výrokové 
části tohoto rozsudku pod bodem 2), neboť tím, že nezletilou poškozenou A. H., nar. XXXXX, 
v době,  kdy  byla  u  něj  v bytě,  za  účelem  svého  sexuálního  uspokojení  osahával  na nahém  těle, 
zejména na jejích genitáliích a do genitálií jí dokonce sáhl, poškozenou A. H., která v době činu 
byla dítětem mladším patnácti let, donutil k pohlavnímu styku. Rovněž v tomto případě obžalovaný 
zneužil  bezbrannosti  poškozené,  spočívající  v tom,  že  poškozená  jako  dítě velmi  nízkého  věku 
nebyla  schopna  projevit  svou  vůli,  pokud  jde  o  pohlavní  styk  s  obžalovaným,  respektive  již  s 
ohledem na nedostatek své vyspělosti nebyla schopna klást odpor jeho jednání a nebyla ani schopna 
takové  jednání  pochopit,  zhodnotit  důvody  k  odporu  proti  takovému  jednání  a  svůj  případný 
nesouhlas dát dostatečně zřetelně najevo (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2018, 
sp. zn. 7 Tdo 317/2018). V uvedeném případě se tedy jednalo o bezbrannost psychickou, neboť 
se  poškozená  nacházela  v takovém  stavu,  kdy  sice  vnímala,  co  se  jí  děje,  avšak  její  duševní  a 
rozumové  schopnosti  nebyly  na  takové  úrovni,  aby  si  ve  své  mysli  dokázala  situaci,  v  níž  se 
v důsledku  jednání  obžalovaného  ocitla,  dostatečně  přiléhavě  ze  všech  souvislostí  vyhodnotit a 
přiměřeně, logicky a účinně na ni reagovat. S ohledem na nedostatek znalostí a zkušeností tedy 
poškozená  nebyla  schopna  rozumově  obsáhnout  smysl  jednání  obžalovaného  a  domyslet  a 
vyhodnotit jeho důsledky pro její osobu, natož pak posoudit význam odporu proti pohlavnímu 
styku, který byl na ní ze strany obžalovaného vynucen. 
 
29.  Obžalovaný se jednání pod body 1) a 2) dopustil v úmyslu přímém ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) 
trestního  zákoníku,  neboť  těmito  jednáními  přímo  usiloval  o  porušení  trestním  zákoníkem 
chráněného zájmu na respektování práva člověka na svobodné rozhodování o svém pohlavním 
životě, když tato jednání byla cíleně vedena k ukojení jeho sexuálního nutkání. Obžalovaný jednal 
v úmyslu přímém i ve vztahu k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby dle § 185 
odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, neboť ve vztahu k oběma poškozeným (jak ostatně plyne i 
z jeho vyjádření v hlavním líčení) mu byl v době činu znám jejich věk, tedy byla mu dobře známa 
okolnost, že jsou dětmi mladšími patnácti let, a své protiprávní jednání vůči dětem takto nízkého 
věku chtěl směřovat. 
 
30.  Jednáním popsaným ve výrokové části tohoto rozsudku pod bodem 3) obžalovaný naplnil všechny 
znaky skutkové podstaty přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 
1 trestního zákoníku, neboť přechovával elektronické pornografické dílo, které zobrazuje dítě, tím, 
že po rozhodnou dobu na svých zařízeních (mobilním telefonu a tabletu) měl v podobě datových 
souborů  uloženy  obrazové  snímky,  na  nichž  byly  zobrazeny  děti,  kterými  se  ve  smyslu  §  126 
trestního  zákoníku  rozumí  osoby  mladší  osmnácti  let,  a  to  částečně  obnažené  nebo  nahé 
v erotických,  sexuálně  dráždivých  a vyzývavých  pózách,  často  se  zaměřením  na  jejich  genitálie, 
hrudníky a hýždě, kdy v mnoha případech dívky drží v rukou mužský penis nebo si ho dávají do 
úst, a dále obrazové a zvukové záznamy zobrazující děti při provádění různých forem pohlavního 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
17 
69 T 1/2021 
styku,  autoerotiky  nebo  erotického  předvádění  se.  Obžalovaný  se  uvedeného  jednání  dopustil 
v úmyslu  přímém  ve  smyslu  §  15  odst.  1  písm.  a)  trestního  zákoníku,  neboť  jím  chtěl  porušit 
trestním zákoníkem chráněný zájem společnosti na ochraně mravního vývoje dětí a ochraně před 
jejich sexuálním zneužíváním. 
 
31.  Obžalovaný byl v době spáchání všech činů vzhledem ke svému věku a duševnímu stavu trestně 
odpovědným. Těchto činů se však dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti ve smyslu § 27 trestního 
zákoníku,  neboť  měl  v důsledku  u  něj  přítomné  sexuální  deviace  podstatně  sníženu  schopnost 
ovládat své jednání. 
 
32.  Jelikož se obžalovaný dopustil více trestných činů, bylo v souladu s § 43 odst. 1 trestního zákoníku 
namístě mu za takto spáchané činy uložit úhrnný trest, a to podle toho ustanovení, které se vztahuje 
na trestný čin z nich nejpřísněji trestný, tedy podle ustanovení § 185 odst. 3 trestního zákoníku, 
podle něhož byl obžalovaný ohrožen trestem odnětí svobody v trvání pěti až dvanácti let.  
 
33.  Při stanovení druhu a výměry trestu ukládaného obžalovanému soud přihlédl ke všem okolnostem 
případu  a  tyto  podle  ustanovení  §  38,  §  39  trestního  zákoníku  zhodnotil  zejména  se zřetelem 
k povaze  a  závažnosti  spáchaných  trestných  činů,  k  poměrům  pachatele,  k  jeho  dosavadnímu 
způsobu života, k možnosti jeho nápravy a k jeho chování po činu, jakož i k jeho postoji k trestným 
činům projevenému v trestním řízení. Současně soud přihlédl k době, která uplynula od spáchání 
trestných  činů,  a  k účinkům  a  důsledkům,  které  lze  od  ukládaného  trestu  pro  budoucí  život 
pachatele očekávat. 
 
34.  Obžalovanému  významně  přitěžuje,  že  se  dopustil  celkem  tří  trestných  činů,  z nichž  dva  jsou 
typově značně společensky škodlivé. Při posuzování individuální závažnosti obou zvlášť závažných 
zločinů znásilnění pak soud zohlednil věk poškozených v době činu a způsob provedení činu, tedy 
povahu samotného aktu, jímž obžalovaný na těle poškozených ukájel svůj sexuální pud, když nelze 
opomíjet, že tímto jeho jednáním bylo zasaženo i do genitální oblasti těl poškozených (tedy do 
oblasti  lidského  těla  sexuálně  nejintimnější),  jakož  i  dobu,  po kterou  k páchání  těchto  činů 
docházelo (v tomto ohledu obžalovanému přitěžuje především dlouhodobý a opakovaný způsob 
páchání činu  popsaného ve  výroku  pod  bodem  1).  Současně  však  soud  přihlédl  k tomu,  že  od 
spáchání činu uvedeného pod bodem 1) již uplynula delší doba. Soud pak vzal do úvahy také to, 
že obžalovaný dosud neprojevil ochotu k odškodnění trestnými činy způsobené nemajetkové újmy.  
 
35.  Ve  vztahu  k přečinu  výroby  a  jiného  nakládání  s dětskou  pornografií  soud  zohlednil  množství 
a obsah  datových  souborů  uchovávaných  obžalovaným  v jeho  elektronických  zařízeních,  jakož 
i dobu, po kterou takový závadný obsah v těchto zařízeních přechovával. 
 
36.  Obžalovanému jen mírně polehčuje jeho částečné doznání učiněné ve vztahu k činu popsanému 
ve výroku pod bodem 3), jakož i jeho postoj k tomuto činu v trestním řízení, který našel odraz 
v jeho souhlasu s tím, aby skutkové okolnosti tam uvedené byly považovány za nesporné a bylo 
upuštěno  od  jejich  dokazování.  Tyto  polehčující  okolnosti  založené  na  procesním  postoji 
obžalovaného pochopitelně nemohou při úvahách o jeho trestu mít většího významu, neboť je 
nutno  míti  na  paměti,  že  k tomu,  aby  doznání  mohlo  být  v  jakékoliv  podobě  hodnoceno 
ve prospěch pachatele, musí svědčit o tom, že pachatel si uvědomil nesprávnost svého počínání 
v podobě trestné činnosti, zaujal k němu kritický postoj a projevil snahu po nápravě, a tedy nesmí 
jít  o  doznání  učiněné  pouze  formálně  pod  tíhou  usvědčujících  důkazů.  Především  z obsahu 
výpovědi  obžalovaného  v hlavním  líčení  je  však  zřejmé,  že  obžalovaný  nesprávnost  tohoto 
jeho činu nevnímá, kritický postoj k němu dosud nezaujal (obžalovaný k jeho činu uvedl pouze to, 
že to byla blbost a nerozvážnost, aniž by zároveň ve vztahu k němu dal jakkoliv najevo alespoň 
náznak vnitřně odmítavého postoje), z čehož je patrné, že doznání a označení těchto skutečností 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
18 
69 T 1/2021 
za nesporné učinil právě ve vazbě na důkazy zajištěné při domovní prohlídce, z nichž tento jeho 
čin spolehlivě vyplýval. V souvislosti s tím je třeba dále poukázat na to, že obžalovaný se doznal 
jen  k jednomu  z více  trestných  činů,  a  to  k tomu  nejméně  závažnému,  přičemž  ani  ve vztahu 
k tomuto činu se neprojevil tak, že by z jeho vyjádření byla patrná lítost či snaha po nápravě (o tom 
ostatně svědčí i to, že se obžalovaný v rámci závěrečné řeči vyjádřil tak, že se nic nestalo).  
 
37.  Z hlediska okolností týkajících se osoby pachatele a jeho dosavadního způsobu života soud vzal 
do úvahy, že obžalovaný je rozvedený, bez dětí či jiných osob, vůči nimž by mu náležela vyživovací 
povinnost.  V jeho  prospěch  pak zohlednil,  že  podle  opisu  rejstříku  trestů,  opisu  evidence  přestupků  a 
zprávy z místa bydliště
 před posuzovanou trestnou činností nespáchal jiný trestný čin či přestupek.  
 
38.  Soud dále při stanovení druhu a výměry trestu v souladu s § 40 odst. 1 trestního zákoníku přihlédl 
k tomu,  že  obžalovaný  se  trestné  činnosti  dopustil  ve  stavu  zmenšené  příčetnosti,  kterou  si 
nepřivodil  sám,  nýbrž  která  byla  zapříčiněna  jeho  sexuální  deviací  v podobě  heterosexuální 
pedofilie – hebefilie, tedy duševní poruchou, jež v podstatné míře snižovala jeho schopnost ovládat 
své  jednání.  Z hlediska  posuzování  možnosti  nápravy  obžalovaného  jako  pachatele  sexuálně 
motivované trestné činnosti je však v tomto ohledu významné, že dle závěrů znaleckého posudku 
z oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie, které jsou v plném souladu s vyjádřeními obžalovaného 
v hlavním líčení, obžalovaný své sexuálně deviantní zaměření vnitřně nepřijal a nezpracoval, na 
svoji  sexuologickou  poruchu  a  její  nebezpečnost  pro  zájmy  chráněné  trestním  zákonem  nemá 
náhled a k léčbě této poruchy není sám vnitřně motivován (v jeho výpovědi v hlavním líčení uvedl, 
že nepociťuje nic, pro co by měl sexuologické léčení podstoupit, a nikdy nenabyl dojmu, že by 
s ním po sexuologické stránce bylo cokoliv v nepořádku, pročež je v jeho prohlášení v hlavním 
líčení, že by byl ochoten podstoupit sexuologické léčení, namístě spatřovat toliko jeho účelovou 
snahu odvrátit či alespoň zmírnit uložení trestu odnětí svobody za situace, kdy by mělo být za 
současného  uložení  ochranného  léčení  rozhodnutím  podle  §  47  odst.  1  trestního  zákoníku  od 
potrestání upuštěno, případně by měl být podle § 40 odst. 2 trestního zákoníku trest odnětí snížen 
pod dolní hranici trestní sazby – jak také ostatně bylo jeho obhájkyní v závěrečné řeči navrhováno 
–  k tomu  viz  níže).  Bez  významu  rovněž  není,  že  podle  výsledků  znaleckého  zkoumání 
u obžalovaného nebyla zjištěna empatie s oběťmi jeho sexuálně motivované trestné činnosti. Při 
posuzování možností nápravy obžalovaného je třeba dále zohlednit, že u něj přítomná sexuální 
deviace zůstává celoživotně (tedy je nevyléčitelná), pouze ji lze v průběhu jejího trvání modifikovat 
sexuologickou  léčbou,  kdy  v případě  jejího  úspěšného  absolvování  se  riziko  recidivy  sexuálně 
deviantního jednání pohybuje kolem 17 %, v opačném případě je riziko recidivy v rozmezí 70 % 
až  80  %.  Konkrétně  ve  vztahu  k osobě  obžalovaného  je  pak  v souladu  se  závěry  znaleckého 
posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace psychiatrie a klinická psychologie, 
třeba dodat, že resocializační působení je v jeho případě komplikováno jeho postojem (popíráním 
činu), absencí náhledu na jeho jednání a jeho dopady a rovněž vzhledem k jeho osobnostnímu 
nastavení (podprůměrné intelektové schopnosti, jednoduchá a nezralá osobnost, chudé prožívání, 
nerozvinutá hodnotová orientace, oslabená schopnost utvářet uspokojující sociální vztahy, nízká 
schopnost  sebereflexe,  nedostatek  kritického  náhledu  na  vlastní  osobu),  které  je  ve  vztahu 
k psychoterapeutickému působení, v rámci něhož by se měl obžalovaný učit identifikovat rizikové 
situace, v nichž by k recidivě sexuálně deviantního jednání mohlo dojít, a předcházet jim, znatelně 
limitujícím faktorem. 
 
39.  V kontextu  všech  shora  uvedených  poznatků  soud  za  veškerou  trestnou  činnost,  za  niž  je 
obžalovanému K. H. ukládán úhrnný trest, shledal přiměřeným trest odnětí svobody ve výměře 6 
let, tedy v jedné sedmině sazby trestu odnětí svobody, jíž byl obžalovaný ohrožen. Při stanovení 
takové  výměry  trestu  soud  vzal  ku  prospěchu  obžalovaného  zvláštní  zřetel  na okolnost,  že  se 
trestné činnosti dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti, jakož i na okolnost, že je mu vedle trestu 
odnětí svobody současně ukládáno i ochranné léčení v ústavní formě (k tomu viz níže). V souladu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
19 
69 T 1/2021 
s § 56  odst.  2  písm.  a)  trestního  zákoníku  pak  soud  obžalovaného  pro  výkon  trestu  zařadil  do 
věznice s ostrahou. 
 
40.  Vzhledem k tomu, že obžalovaný ke spáchání trestných činů popsaných ve výroku pod bodem 2) 
a zejména pak pod bodem 3) užil jím vlastněná technická zařízení (tablet Huawei MediaPad S10, 
model  AGS-L09,  a  mobilní  telefon  Nokia  500,  model  RM-750),  které  byly  zajištěny  v rámci 
provedené domovní prohlídky, soud podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku obžalovanému 
uložil rovněž trest propadnutí těchto věcí. 
41.  S přihlédnutím zejména k povaze obžalovaným spáchané trestné činnosti a závěrům znaleckého 
posudku  z oboru  zdravotnictví,  odvětví  sexuologie,  soud  podle  §  99  odst.  2  písm.  a)  trestního 
zákoníku  obžalovanému  vedle  trestu  uložil  i  ochranné  opatření  v podobě  ochranného  léčení 
sexuologického,  neboť  obžalovaný  se  trestných  činů  dopustil  ve  stavu  vyvolaném  duševní 
poruchou  (sexuální  deviací)  a  jeho  pobyt  na  svobodě  je  v důsledku  této  trvale  přítomné 
a nevyléčitelné poruchy nebezpečný, když je u něj dáno vysoké riziko opakování posuzovaného 
sexuálně deviantního jednání. Jak plyne ze sexuologického znaleckého posudku, obžalovaný má 
v podstatné míře sníženu schopnost ovládat své puzení plynoucí ze sexuálně deviantního zaměření 
a toto udržovat ve společensky a právně přijatelných mezích. Na svoji patologicky strukturovanou 
sexualitu a s ní související trestnou činnost, jakož i na společenskou škodlivost takového jednání, 
přitom postrádá náhled. V rámci ukládané sexuologické léčby by pak mělo být na obžalovaného 
psychoterapeuticky  působeno  tak,  aby  si  na  jeho  sexuálně  deviantní  zaměření  takový  náhled 
vybudoval a převzal odpovědnost za jeho vlastní chování a současně se naučil identifikovat rizikové 
situace, v nichž by mohlo k opakování sexuálně deviantního jednání dojít, včetně toho, jak takovým 
situacím předcházet, a pokud nastanou, na ně vhodně reagovat. V návaznosti na jednoznačné a 
náležitě odůvodněné doporučení znalce pak soud obžalovanému uložil ochranné léčení v ústavní 
formě. 
 
42.  K závěrečnému návrhu obhájkyně, aby obžalovanému v případě uznání viny bylo uloženo pouze 
ochranné léčení a od jeho potrestání bylo upuštěno, popřípadě aby mu byl trest odnětí svobody 
uložen  pod  dolní  hranicí  trestní  sazby,  soud  dodává,  že  pro  takový  mimořádný  postup 
v posuzované  věci,  zejména  s ohledem  na  četnost  a  značnou  společenskou  škodlivost 
obžalovaným spáchané trestné činnosti, jakož i nedostatek kritického náhledu obžalovaného na jím 
spáchanou trestnou činnost a na jeho sexuální deviaci, kterou bylo páchání takové trestné činnosti 
ovlivněno, rozhodně nebyly shledány důvody. Dosažení účelu trestního řízení totiž v dané věci 
bylo  možno  dosáhnout  vedle  uložení  sexuologického  ochranného  léčení  pouze  přiměřeným 
trestem,  kterým  je  sledováno  naplnění  jak  účinku  speciálně  preventivního  (zabránění  pachateli 
v páchání další trestné činnosti po dobu výkonu trestu na straně jedné a usilování o jeho nápravu 
a znovuzačlenění do společnosti, v níž by měl v budoucnu žít jako její plnohodnotný člen, na straně 
druhé), tak i z hlediska účinku generálně preventivního, podle něhož má být trest spravedlivým 
následkem  spáchaného  činu,  aby  bylo  nejen  pachateli  samotnému,  ale  i  případným  pachatelům 
dalším  naprosto  zřejmé,  že  trestná  činnost,  zvláště  takto  závažná,  má  býti  a  v případě  jejího 
odhalení  bude  po  zásluze  potrestána.  Naznačené  hledisko,  sledující  navození  přesvědčení 
o spravedlivé odplatě nejen na straně společnosti jako celku, ale i na straně konkrétním trestným 
činem  poškozených  osob  (případně  jejich  rodinných  příslušníků),  nabývá  zvláštního  významu 
právě  v případě  sexuálně  motivovaných  trestných  činů  či  jiných  trestných  činů  významně 
zasahujících  do  lidské  důstojnosti,  a  to  tím  spíše,  pokud  je  páchaná  na  dětech.  Trest  uložený 
soudem  v této  věci  pak  vycházel  z  jednoty  výše  nastíněných  hledisek  individuální  a  generální 
prevence.  
 
43.  V souvislosti  s výše  uvedenými  úvahami  je  pak  v návaznosti  na  znalecké  závěry  vztahující  se 
k osobnosti  obžalovaného  vhodné  dodat,  že  ačkoliv  samotný  výkon  trestu  odnětí  svobody  má 
k nápravě obžalovaného a jeho resocializaci jen omezený potenciál, nelze při rozhodování o trestu 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková  

 
20 
69 T 1/2021 
rezignovat na ochranu společnosti před jeho případným recidivním jednáním, které je v důsledku 
jeho  celoživotně  přítomné  sexuální  deviace  a  již  utvořeného  osobnostního  nastavení  (bez 
očekávání jeho dalšího podstatného vývoje) poměrně vysoké. Ostatně ani uložené sexuologické 
ochranné  léčení  není  do  budoucna  zárukou  úplné  nápravy  obžalovaného,  neboť  s ohledem  na 
absentující  náhled  obžalovaného  na  jím  spáchané  vysoce  společensky  škodlivé  jednání  a  jeho 
příčiny  a  následky,  jakož  i  vzhledem  k  jeho  slabšímu  intelektu,  nízké  schopnosti  sebereflexe  a 
jednoduše a nezrale strukturované osobnosti nelze úspěšnost terapeutického působení spolehlivě 
předvídat, přičemž ani okolnost, že obžalovaný v budoucnu uloženou sexuologickou léčbu úspěšně 
absolvuje, není dostatečnou zárukou toho, že jeho sexuálně deviantní jednání nebude opakovat 
(dle odborných poznatků je i v případě úspěšně absolvované sexuologické léčby riziko recidivy 
kolem 17 %). 
 
Poučení: 
 
Proti  tomuto  rozsudku  lze  podat  odvolání  do  osmi  dnů  od  jeho  doručení  k Vrchnímu  soudu 
v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně. 
 
Odvoláním  může  rozsudek  napadnout  státní  zástupce  pro  nesprávnost  kteréhokoliv  výroku, 
obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho přímo dotýká, nejde-li o výrok o vině v rozsahu, 
v jakém soud přijal jeho prohlášení viny, zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci 
nebo zabrání části majetku a poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové 
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo 
nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení. 
 
Odvolání musí být odůvodněno tak, aby bylo patrno, v kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké 
vady jsou vytýkány rozsudku nebo řízení, které rozsudku předcházelo. Státní zástupce je povinen 
v odvolání uvést, zda je podává, byť i zčásti, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného. 
 
Právo odvolání nepřísluší tomu, kdož se ho po vyhlášení rozsudku výslovně vzdal. 
 
 
Zlín 11. května 2021 
  
 
Mgr. Pavel Dvorský v. r.  
předseda senátu 
 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Markéta Rašková