Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam projektů'.

111. výzva IROP - Základní školy II.  - SC 4.1 (MRR)
Počet projektů
389
Alokace výzvy EFRR:
1 895 145 754 Kč
Suma EFRR projektů:
6 045 931 510 Kč
Naplněnost:
319,0%
Registrační číslo projektu
Název projektu
Název žadatele
Kraj realizace
Datum podání žádosti
Čas podání žádosti
CZV
Příspěvek Unie
CZ.06.04.01/00/22_111/0001586 Přístavba, stavební úpravy a vestavba půdních atelierů  Zákla
M dní
ěst  š
o  kol
Hr a
á  T. 
dek G. 
 naMasa
d Nis ryk
ou a, Hrádek
Li
 na
berec d Nis
ký k ou
raj
25.11.2022
12:19:10
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001587 Stavební úpravy ZŠ Hlušice, modernizace odborných učeben 
OBEC HLUŠICE
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:20:31
25 000 000 Kč
21 250 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001588 Modernizace odborných učeben - Základní škola Boženy Ně
Z mc
ákl ov
a é J
dní a
 š roměř, H
kola Bože us
nyovo 
 Ně ná
mc měs
ovK t
é J í
rá  3
al 5
ov 2, o
éhr k
a re
roměř, H s
dec  Náchod
usov
ký o 
 k ná
raj městí 352, okres Náchod
25.11.2022
12:21:23
19 259 586 Kč
16 370 648 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001589 Přístavba učebny polytechnického vzdělávání na Základní škol
M e D
ěsty ub na
s D
d M
ub na ora
d M vo
orau 2
vou
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:23:15
12 000 000 Kč
10 200 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001590 Rekonstrukce a vybavení odborných učeben ZŠ Stráž nad Nis
O ou 
bec Stráž nad Nisou
Liberecký kraj
25.11.2022
12:24:24
10 500 088 Kč
8 925 075 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001591 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službá
M m v 
ěst obl
o Heasti vzděl
řmanův á
 Mvá
ěsní
t  v
ec  ZŠ Heř
Pamanův 
rdubickM
ý ěs
 k t
ra ec
j
25.11.2022
12:25:09
5 599 988 Kč
4 759 990 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001592 Vybudování odborné učebny a kabinetů pro ZŠ Smržovka Město Smržovka
Liberecký kraj
25.11.2022
12:25:27
3 320 446 Kč
2 822 379 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001593 Obec Kokory - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
Obec Kokory
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:26:12
25 422 326 Kč
21 608 977 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001594 Rekonstrukce pavilonu odborných učeben - 2. pavilon
Obec Česká Ves
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:26:19
31 041 387 Kč
26 385 179 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001595 Odborné učebny ZŠ Ostrov, Krušnohorská 304
Základní škola Ostrov, příspěvkov
Kaá o
rl rg
ova ani
rsk z
ýace
 kraj
25.11.2022
12:26:51
4 914 396 Kč
4 177 236 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001596 Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R
Z . 
á F
kl ri
a mla
dní  8
 šk16
ola, Trutnov, R. Frimla
K  8
rál 16
ovéhradecký kraj
25.11.2022
12:26:54
36 088 933 Kč
30 675 593 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001597 Město Hlinsko venkovní učebny
Město Hlinsko
Pardubický kraj
25.11.2022
12:27:08
10 999 600 Kč
9 349 660 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001598 Modernizace odborných učeben - Základní škola T. G. Masa
Z ryk
ákl a
a  Náchod, B
dní škola T a
.  rt
G oňo
. Ma va
sa  10
ryk 0
a 5
 Náchod, B
Králov
a
éhr rt
a oňo
deck va
ý k  1
ra0
j 05
25.11.2022
12:27:48
8 021 689 Kč
6 818 436 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001599 Vybudování venkovní učebny - tvořivě badatelské dílny v Zák
O ladní
bec B  šk
ře ol
hy e Břehy 2
Pardubický kraj
25.11.2022
12:28:03
5 764 729 Kč
4 900 020 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001600 Školní klub  
Základní škola Jaroslava Pešaty, D
Ús uchc
teck ov
ý k , J
ra . 
j Pešaty 1313, okres Teplice 25.11.2022
12:28:39
5 343 222 Kč
4 541 739 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001601 Základni škola Řepiště - odborné učebny
Obec Řepiště
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:28:44
7 657 288 Kč
6 508 694 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001602 Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠZ D
á vo
kla rsk
dní ého  
 škola a mateřská škola O
M stra
ora va
vsk  - B
osl ěl
ez ský L
 kes
ra , B
j . Dvorského 1, přís
2 pěvk
5.11 ov
.20 á
2  o
2 rganizace
12:29:02
15 494 165 Kč
13 170 040 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001603 Vybudování odborných učeben a nová přístavba ZŠ Lučany na
M d Nis
ěsto L ou
učany nad Nisou
Liberecký kraj
25.11.2022
12:29:09
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001604 Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském H
Měs ra
t di
o Ušti
herské Hradiště
Zlínský kraj
25.11.2022
12:29:26
22 006 327 Kč
18 705 378 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001605 Půdní vestavba učeben ZŠ Nepolisy
OBEC NEPOLISY
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:29:42
19 200 000 Kč
16 320 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001606 Odborné učebny v základních školách ve Skutči
Město Skuteč
Pardubický kraj
25.11.2022
12:29:56
23 450 269 Kč
19 932 728 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001607 Odborná učebna ZŠ Studenec
Obec Studenec
Liberecký kraj
25.11.2022
12:30:16
3 866 224 Kč
3 286 291 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001608 ZŠ Mikulovice - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2 Obec Mikulovice
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:30:20
31 403 468 Kč
26 692 948 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001609  Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov 2
Z , M
ákl l
a ádež
dní š ni
k ck
ola á 5
, T 36
rutnov 2, Mládež
K ni
rál ck
ov á 5
éhr3
a6
decký kraj
25.11.2022
12:30:41
49 999 726 Kč
42 499 767 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001610 Navýšení kapacity specializovaných tříd, vybavení a moderni
Mza
ěsce
t  2
o R. 
yst ZŠ a M
chnov 
Š
u J  R
a y
bl chnov u J
once na L a
i bl
d Nis once na
ou
berecký k d Nis
raj
ou
25.11.2022
12:30:49
37 952 531 Kč
32 259 652 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001611 Digitální učebna, polytechnická dílna a školní družina ZŠ Brodek
Zákla u P
dní ře
 škrov
ola a
 Brodek u Přerova, o
Ol kres Pře
omoucký rov
 kraj
25.11.2022
12:31:53
10 601 268 Kč
9 011 078 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001612 ZŠ Vidče - Nástavba základní školy 
Obec Vidče
Zlínský kraj
25.11.2022
12:31:55
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001613 Vestavba odborných učeben a kabinetu do půdních prostor Z
O ák
bec ladní
 Mal  š
á k
 S ol
káy
l  M
a alá skála 2 Liberecký kraj
25.11.2022
12:32:05
15 000 000 Kč
12 750 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001614 Modernizace odborných učeben - Základní škola a Mateřská
Z  š
ákk
l ol
a a, T
dní š epl
kol ice
a a  na
 M d M
ateř et
sk uj
á í
 škola, T
K epl
rálovice na
éhra d M
deck et
ý uj
 k í
raj
25.11.2022
12:32:13
14 999 896 Kč
12 749 911 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001615 Modernizace odborných učeben -  Základní škola Jaroměř, N
Záa
k O
la strov
dní š ě 4
kol , o
a J k
a res Náchod
roměř, Na Ostrov
Kráě 4
lov, ok
éhr re
a s Náchod
decký kraj
25.11.2022
12:32:21
19 999 047 Kč
16 999 190 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001616 Výuka informatiky a robotiky na ZŠ Němčice nad Hanou Základní škola Němčice nad Hanou, 
Ol
příspěvk
omoucký k ov
raj á organizace
25.11.2022
12:32:42
6 950 360 Kč
5 907 806 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001617 Nástavba pavilonu ZŠ Hošťálková
Obec Hošťálková
Zlínský kraj
25.11.2022
12:32:43
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001618 REKONSTRUKCE ZŠ CHROUSTOVICE
Městys Chroustovice
Pardubický kraj
25.11.2022
12:32:43
48 791 993 Kč
41 473 194 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001619 Modernizace učeben v ZŠ MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hr
Zá a
klbůvk
adní a
 škola MUDr. Emílie Luká
M šov
ora é a
vsk  Kl
os eg
lezov
sk a
ý , O
 k s
ra t
j rava-Hrabůvka, příspěvk
25.11 ov
.2 á
0  o
22 rganizace
12:32:44
16 382 303 Kč
13 924 957 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001620 Modernizace odborných učeben ZŠ Dubá
Město Dubá
Liberecký kraj
25.11.2022
12:32:45
8 962 663 Kč
7 618 264 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001621 Odborná přírodovědná učebna ZŠ Třebařov
Obec Třebařov
Pardubický kraj
25.11.2022
12:32:49
4 181 026 Kč
3 553 872 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001622 Modernizace odborných učeben - Základní škola kpt. Jaroše, T
Záklrut
a nov
dní š , G
kol ork
a k ého 3
pt. Ja 8
roše, Trutnov
Krá , G
lovork
éhrého 3
adec 8
ký kraj
25.11.2022
12:32:52
24 989 232 Kč
21 240 847 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001623 Vybudování odborných učeben v ZŠ Frýdek-Místek - šikulov
Zé z
ákl F
a -M
dní škola Frýdek-Místek, Pioný
M
rů 4
oravsk 00
oslezský kraj
25.11.2022
12:32:57
3 621 386 Kč
3 078 178 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001624 Vybudování a modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Pros
Záktlěj
a ov
dní , P
 škala
ol ck
a a ého t
 mat ř. 1
eřsk4
á škola P
Ol rostějov
omouck , P
ý k ala
raj ckého tř. 14
25.11.2022
12:33:00
23 922 628 Kč
20 334 234 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001625 ZŠ Český Dub-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2 Základní škola Český Dub, okresL L
i iber
ber ec
eck ,pří
ý k s
rapěvk
j
ová organizace
25.11.2022
12:33:09
32 914 052 Kč
27 976 944 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001626 Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Hanušovice
Základni škola a Mateřská škola Ha
Ol nušovi
omouck ce
ý , o
 kra k
j res Šumperk
25.11.2022
12:33:09
5 124 890 Kč
4 356 157 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001627 Modernizace  PC učebny a vybudování multimediální učebny v
O
 Z
bec Š
 Ž  a M
enkl Š
a  Ženk
va
lava
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:33:15
12 123 231 Kč
10 304 747 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001628 Modernizace odborných učeben - Základní škola Náchod - P
Z láhov
kla , P
dníří
 škopy
ola  1186
 Náchod-Plhov, Pří
K kopy
rálov  11
éhr8
a6
decký kraj
25.11.2022
12:33:32
7 482 460 Kč
6 360 091 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001629 Badatelna, rekonstrukce a vybavení školní družiny, ateliéru a
Zá  bez
kla ba
dní ri
 š ér
k ov
ola á úpra
 Mozai va
ka  šk
, o ol
.p. y
s. Ry
K chnov 
rálov na
éhrad Kněž
decký nou
 kraj
25.11.2022
12:33:38
3 115 767 Kč
2 648 402 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001630 Modernizace odborných učeben - Základní škola a mateřská
Z  š
ákklol
a a Č
dní a
 š s
k tol
ola ov
 a ice
 ma, Č
t a
eř s
s t
k ol
á ov
 šk ice
ola Č
K a
rá s
l tol
ov ov
éhrice
adecký kraj
25.11.2022
12:33:44
9 995 487 Kč
8 496 164 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001631 Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice
město Otrokovice
Zlínský kraj
25.11.2022
12:33:47
29 648 172 Kč
25 200 946 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001632 ZŠ Předměřice nad Labem-Zlepšení kvality a dostupnosti vzděl
O
á
becvá
 P ní
ře 2
dměřice nad Labem Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:33:58
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001633 ZŠ Zlaté Hory - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2 Základní škola Zlaté Hory
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:34:16
14 658 923 Kč
12 460 085 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001634 Scioškola Frýdek-Místek - Zlepšení kvality a dostupnosti vzděl
Sci ává
oŠk ní
ola Frýdek-Místek - základní
M  šk
ora ol
vs a
k , s
os .r.
l o.
ezský kraj
25.11.2022
12:34:18
4 287 489 Kč
3 644 366 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001635 Vybudování odborných učeben a zázemí při budovách ZŠ na ul
Měs. 
t Jel
o  í
R nk
ý ov
ma a a
řov  Národní v Rýma
M řov
oraě
vskoslezský kraj
25.11.2022
12:34:24
34 260 449 Kč
29 121 381 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001636 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na ZŠ Měst
Z o 
ák L
l i
abavá
dní škola a Mateřská škola M
Ol ěsto Liba
omoucký vá
 k , pří
raj
spěvková organizace 25.11.2022
12:34:31
9 905 703 Kč
8 419 848 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001637 Modernizace odborných učeben a zajištění vnitřní konektivit
M y š
ěstkol
o  y
Roudnice nad Labem
Ústecký kraj
25.11.2022
12:34:43
8 082 391 Kč
6 870 033 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001638 Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov, V
Z  D
áklomcí
adní ch 4
 škol 8
a 8
, Trutnov, V Domcí
K ch 4
rál 8
ov 8
éhradecký kraj
25.11.2022
12:34:49
34 237 280 Kč
29 101 688 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001639 Odborné učebny ZŠ Nerudova, Jirkov
Základní škola Jirkov, Nerudova 1
Ús1t51
ec , o
ký k
 k re
ra s
j  Chomutov
25.11.2022
12:34:55
7 722 482 Kč
6 564 110 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001640 Modernizace ZŠ Orbis
ORBIS, Mateřská škola, Základní
Z š
lí kol
nska
ý a
 k St
rajřední škola, s.r.o.
25.11.2022
12:35:24
14 668 868 Kč
12 468 537 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001641 ZŠ Horní Lideč - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2Obec Horní Lideč
Zlínský kraj
25.11.2022
12:35:25
11 087 569 Kč
9 424 433 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001642 Řemesla - rekonstrukce žákovské kuchyňky a školních dílenZákladní škola Nový Jičín, Komens
M kého 6
oravsk 8
os, pří
lezs s
kpěvk
ý kraov
j á organizace
25.11.2022
12:35:36
12 452 585 Kč
10 584 697 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001643 Nový pavilon ZŠ Bechlín
Základní škola  a Mateřská škola B
Ús ec
t hl
eck íýn -
 k  pří
raj spěvková organizace
25.11.2022
12:35:38
11 013 978 Kč
9 361 881 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001644 Odborná učebna a konektivita v ZŠ Hejnice
Město Hejnice
Liberecký kraj
25.11.2022
12:35:41
8 100 000 Kč
6 885 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001645 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní škole v Palk
O ovicí
bec ch IV
 Palk   
ovice
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:35:43
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001646 ZŠ Kožušany-Tážaly - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělává
O ní
bec Kožušany-Tážaly
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:35:50
5 636 717 Kč
4 791 210 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001647 Modernizace odborných učeben na ZŠ Ostravice
Základní škola a Mateřská škola O
M stra
ora vi
vs ce
k , pří
oslezsspěvk
ký k ov
raj á organizace
25.11.2022
12:36:24
15 440 267 Kč
13 124 227 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001648 Modernizace odborných učeben - Základní škola Jaroměř - J
Z os
áklef
a ov
dní, V
 škodá
ola re
 Ja nská 37
roměř - 0
 J , o
os kre
ef s
ov
K  Náchod
, V
rálodá
ov re
éhr ns
a ká
dec 3
k 7
ý 0
 k , o
raj kres Náchod
25.11.2022
12:36:25
14 979 690 Kč
12 732 736 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001649 Modernizace odborných učeben a konektivita školy na ZŠ Ml
M ýns
ěst k
o á, M
M ohel
ohelni ni
cece
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:36:33
22 903 713 Kč
19 468 156 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001650 Modernizace učeben fyziky a chemie na ZŠ, Náchod, Komens
Zá k
klého 4
adní 2
 š 5
kola, Náchod, Komens
K kého 4
rálov 25
éhradecký kraj
25.11.2022
12:36:36
7 478 621 Kč
6 356 827 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001651 Přístavba a rekonstrukce ZŠ Sedliště
Obec Sedliště
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:36:39
31 846 039 Kč
27 069 133 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001652 ZŠ Huštěnovice - Stavební úpravy, půdní vestavba družiny Obec Huštěnovice
Zlínský kraj
25.11.2022
12:36:40
15 712 828 Kč
13 355 904 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001653 ZŠ Dobrovského-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2Město Lanškroun
Pardubický kraj
25.11.2022
12:36:46
5 250 000 Kč
4 462 500 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001654 Rozvoj infrastruktury ZŠ Salvátor
Základní škola Salvátor
Zlínský kraj
25.11.2022
12:37:08
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001655 Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova Statutární město Hradec Králové
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:37:12
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001656 Modernizace odborné učebny, ŠD a zajištění bezbariérovost
O i na
bec  ZŠ
 Ot  O
i t
ce ice
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:37:16
3 479 163 Kč
2 957 288 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001657 Multifunkční jazyková učebna ZŠ Montessori Ostrava
Základní škola a mateřská škola M
M ont
ora es
vsk sori
osl  O
ezssktra
ý kva
raj
25.11.2022
12:37:25
4 999 373 Kč
4 249 467 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001658 Podkrovní vestavba se zajištěním bezbariérovosti na Základní
Zá  š
kl k
a ole N
dní ška D
ola al
 a iborce, H
 mateřsk oři
á š ce
kol 2
a Na D
Král a
ov liborce, H
éhradeckýoři
 k ce
raj
25.11.2022
12:37:32
35 000 000 Kč
29 750 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001659 Modernizace IT a jazykové učebny v ZŠ Zlín, Slovenská
Základní škola Zlín, Slovenská 30
Z 7
lí 6, pří
nský s
 k pěvk
raj
ová organizace
25.11.2022
12:37:48
5 563 698 Kč
4 729 144 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001660 ZŠ Slušovice - Modernizace odborných učeben, kabinetů a druž
Měs i
t n š
o S k
l ol
uš y 
ovice
Zlínský kraj
25.11.2022
12:37:59
16 755 198 Kč
14 241 918 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001661 Revitalizace ZŠ Březinova II. Etapa
Základní škola a mateřská škola O
M stra
ora va
vsk -Zá
osl bře
ezs h, B
ký k ře
rajzinova 52, příspěvkov
25á o
.11rg
.2 a
0 ni
2 z
2 ace
12:38:04
7 795 242 Kč
6 625 956 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001662 Vybudování a modernizace nových odborných učeben na ZŠ
Z  Z
ák lín, O
adní k
 š ruž
kol ní
a  4
 Zlí685
n, Okružní 4685
Zl, pří
ínsksýpěvk
 kraj ová organizace
25.11.2022
12:38:11
6 953 407 Kč
5 910 396 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001663 Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání na základní škole Horní
Zákla  M
dní oš
 šktěni
ola ce
 a Mateřská škola Horní
Ol
 Moš
omoucký těni
 krajce, příspěvková organizace
25.11.2022
12:38:12
8 618 202 Kč
7 325 471 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001664 Vybudování centra vzdělanosti Základní a mateřské školy Hut
O isk
bec o-Sol
 Huti a
s nec
ko - Solanec
Zlínský kraj
25.11.2022
12:38:14
49 755 000 Kč
42 291 750 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001665 Podpora zvýšení klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodo
M vědného a
ěsto Cheb  technického vzdělá
K vá
arl ní
ov na
ars 5
k . 
ý z
 kák
ra ljadní škole Cheb
25.11.2022
12:38:14
49 988 489 Kč
42 490 215 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001666 Vnitřní a venkovní učebna včetně zázemí určená pro rozvoj K
O K ž
bec áků v
 Hol  Z
ov ákl
ous a
y dní škole a Mat
Keř
ráslké š
ov kol
éhra e C
dechodo
ký k vi
raj ce
25.11.2022
12:38:16
3 000 000 Kč
2 550 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001667 Obec Huntířov - rekonstrukce jazykové učebny v ZŠ Huntířov
O  2
bec Huntířov
Ústecký kraj
25.11.2022
12:38:42
6 082 432 Kč
5 170 068 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001668 Modernizace odborných učeben na ZŠ Šenov
Základní škola Šenov, Radniční ná
M měs
ora t
vs í 1
k 0
os 4
l 0
ez, pří
ský s
 kpěvk
raj ová organizace 25.11.2022
12:39:01
11 051 419 Kč
9 393 706 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001669 Vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ Mařádkova Základní škola Opava, Mařádkova
M  15
ora  - pří
vsk s
os pěvk
lezsk ov
ý á
 k  o
raj rganizace
25.11.2022
12:39:21
13 000 000 Kč
11 050 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001670 Výstavba pavilonu odborných učeben ZŠ v obci Jimlín, Země
O chy
bec Jimlín
Ústecký kraj
25.11.2022
12:39:25
13 581 967 Kč
11 544 672 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001671 Modernizace odborných učeben a konektivita ZŠ Šumice Základní škola Šumice, okres Uher
Zlí sk
ns é Hr
ký k a
ra di
j ště, příspěvková organizace25.11.2022
12:39:43
13 782 026 Kč
11 714 722 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001672 Modernizace ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun
Město Lanškroun
Pardubický kraj
25.11.2022
12:39:51
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001673 ZŠ Luhačovice - Stavební úpravy a modernizace odborných uč
M ebe
ěsto n a
L  šk
uha olní
čovi  druž
ce
iny 
Zlínský kraj
25.11.2022
12:40:06
25 005 065 Kč
21 254 305 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001674 ZŠ Jana Železného-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
Z 2
ákladní škola a mateřská škola J
O a
l na Želez
omouckýného P
 kraj
rostějov
25.11.2022
12:40:16
3 000 000 Kč
2 550 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001675 Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vesta
M vba
ěst  druž
o Vrchilny
a  a
bí  snížení energet
K ick
rál é ná
ov ročnos
éhradec t
k i
ý o
 k bj
ra ek
j tu
25.11.2022
12:40:20
49 999 495 Kč
42 499 571 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001676 Vybavení odborných jazykových učeben základní školy
Základní škola Zlín, Kvítková 433
Z 8
lí , pří
nsk s
ý pěvk
 kraj ová organizace
25.11.2022
12:40:21
5 141 583 Kč
4 370 345 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001677 Výstavba a modernizace odborných učeben, III. etapa
Základní škola Morkovice, příspěvk
Zlí ov
nsk á
ý  o
 k rg
raj anizace
25.11.2022
12:40:22
31 487 854 Kč
26 764 676 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001678 ZŠ Vrchlického-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2 Základní škola Ostrava-Radvanice
M , Vrch
oravs l
k ick
osl ého 5
ezský , pří
 krajspěvková organizace
25.11.2022
12:40:24
9 703 645 Kč
8 248 098 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001679 ZŠ Doudleby nad Orlicí - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělá
M vá
ěstní
y 2
s Doudleby nad Orlicí
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:40:46
4 000 000 Kč
3 400 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001680 Modernizace odborných učeben - Základní škola Rychnov na
Zád K
kla něž
dní nou, 
 školaM
 R a
y sarykov
chnov  a
na 56
d K3
něž
K nou, 
rálov Ma
éhr s
a aryk
deckov
ý a
 k  5
raj63
25.11.2022
12:40:47
12 498 519 Kč
10 623 741 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001681 ZŠ Polešovice - Přístavba školní družiny
Městys Polešovice
Zlínský kraj
25.11.2022
12:40:56
30 000 000 Kč
25 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001682 ZŠ Vysoké Pole - Modernizace školní družiny 
OBEC VYSOKÉ POLE
Zlínský kraj
25.11.2022
12:41:06
3 616 657 Kč
3 074 158 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001683 Škola pro život
Základní škola a mateřská škola S
P vi
a tavy
rdubi , S
ck ok
ý kol
raov
j ská 1
25.11.2022
12:41:12
5 839 433 Kč
4 963 518 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001684 UNUM NECESSARIUM
Základní škola, Trutnov, Komens
K kého 3
rálov 9
éhr9
adecký kraj
25.11.2022
12:41:15
13 424 759 Kč
11 411 046 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001685 Venkovní učebna - ZŠ Horní Maršov
OBEC HORNÍ MARŠOV
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:41:22
5 500 000 Kč
4 675 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001686 Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ 
Město Jeseník
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:41:47
28 566 056 Kč
24 281 148 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001687 Bezbariérový přístup školy, modernizace učeben a kabinetů o
M dborný
ěsto Hul ch pře
ín
dmětů
Zlínský kraj
25.11.2022
12:41:48
7 189 795 Kč
6 111 326 Kč

CZ.06.04.01/00/22_111/0001688 ZŠ Kobeřice-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2
Obec Kobeřice
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:41:56
14 913 064 Kč
12 676 105 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001689 Revitalizace 1. stupně ZŠ
Obec Slatinice
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:41:59
43 277 819 Kč
36 786 146 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001690 F-Hive - modernizace zázemí na ZŠ Svitavy, Felberova 2
Základní škola Svitavy, Felberova
P  2
ardubický kraj
25.11.2022
12:42:21
49 211 312 Kč
41 829 615 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001691 Odborná učebna
Město Příbor
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:42:43
5 453 411 Kč
4 635 400 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001692 Modernizace školy (vybavenost učeben, učebny cizích jazyk
Z ů, po
ákla lyt
dní ec
 šk hni
ola ck
 K é a
ost  řem
elec eslné obo
 u Holešov
Zlí ry, 
a, o
nsk pří
k
ý k rodní
res
ra K
j
 vědy, di
roměříž
gitální technologie ve va
25.11 z
.2 bě na
022  výuku a vědu)12:42:46
14 807 115 Kč
12 586 048 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001693 Inovace přírodovědné učebny a počítačové učebny
Waldorfská základní škola a střední
M  š
ora kol
vsk a, O
osl s
ez tsra
k va
ý k -P
ra oruba
j
, příspěvková o
2 rg
5 a
.1 ni
1 z
.2 a
0 ce
22
12:42:53
4 400 000 Kč
3 740 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001694 Zkvalitnění infrastruktury výuky na ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše Louny
Základní škola a Mateřská škola K
Úspt
t . 
ec O
k t
ý ak
 k a
rara
j  Jaroše Louny, 28. října 2173
2 , pří
5.11 spěvk
.2022 ová organizace12:42:59
12 142 190 Kč
10 320 862 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001695 Přístavba multifunkční dílny na pozemku 340/9 v areálu ZŠ V
O š
B es
ECta
 Vry
ŠESTARY
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:43:00
5 321 851 Kč
4 523 574 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001696 Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Vizovice 
Základní škola Vizovice, příspěvk
Zlov
í á
ns  o
ký rg
 k ani
raj zace
25.11.2022
12:43:01
5 053 702 Kč
4 295 647 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001697 Rekonstrukce odborných učeben a výstavba venkovní učebny 1
1. Zá . 
klZ
aákla
dní dní
 šk  š
ol k
a oly
 Hol Hol
eš eš
ov ov 2Zlínský kraj
25.11.2022
12:43:10
18 928 357 Kč
16 089 104 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001698 Moderní výuka v ZŠ a MŠ Kašava
Obec Kašava
Zlínský kraj
25.11.2022
12:43:19
5 625 038 Kč
4 781 282 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001699 Modernizace Masarykovy základní školy Zásada, okres Jablonec na
Masarykd Nis
ova ou
 základní škola Zásada
Li , o
ber kre
eck s
ý  J
 k abl
raj onec nad Nisou, příspěvkov
2 á
5  o
.1 rg
1 a
.2 ni
02za
2 ce
12:43:27
4 845 529 Kč
4 118 700 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001700 Venkovní učebna v ZŠ v obci Libhošť 
Obec Libhošť
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:43:33
5 145 487 Kč
4 373 664 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001701 Odborné učebny - ZŠ P. Holého
Město Louny
Ústecký kraj
25.11.2022
12:43:51
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001702 Modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl 
Město Litomyšl
Pardubický kraj
25.11.2022
12:43:56
14 309 864 Kč
12 163 384 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001703 Modernizace odborných učeben, kabinetů a školní družiny v
Z  Z
ák Š
l  a
a  M
dní Š
 š  Č
k er
ola vená
 a
 V
 mat oda
eřská škola Č
Paervená
rdubi  V
cký oda
 kraj
25.11.2022
12:44:00
20 282 014 Kč
17 239 712 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001704 Vybavení nového pavilonu odborných učeben
Město Roudnice nad Labem
Ústecký kraj
25.11.2022
12:44:01
14 198 012 Kč
12 068 310 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001705 ZŠ Bojkovice - Půdní vestavba školní družiny
Město Bojkovice
Zlínský kraj
25.11.2022
12:44:07
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001706 ZŠ Komenského II, Zlín - Vybudování odborných multimediá
Z lní
ák ch uč
ladní ebe
 školn
a Komenského II, Zl
Z íln, Ha
ínský vl
 k íčk
raj ovo nábř. 2567 příspěvková org
25 ani
.11 za
.2 ce
022
12:44:12
5 384 338 Kč
4 576 688 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001707 Modernizace odborné učebny a školní družiny ZŠ Kyselka Obec Kyselka
Karlovarský kraj
25.11.2022
12:44:27
7 000 000 Kč
5 950 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001708 Rekonstrukce a modernizace multimediální učebny, učeben z
Zá á
kl jmov
adní ého v
 škola zděl
, Ost ává
ra ní
va-  a
P  školní
oruba  po
, K
M .  ra
P
ora dens
ok
vskosl ké pracov
orného 1
ezsk 3
ý 8
 k 2
raj iště
, příspěvková organiz
2a
5ce
.11.2022
12:44:39
9 392 289 Kč
7 983 445 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001709 Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ Olomouc, Stupkova 1
Z6
ákladní škola Olomouc, Stupkov
Ola 16, pří
omoucksýpěvk
 kraj ová organizace
25.11.2022
12:44:41
4 701 971 Kč
3 996 675 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001710 Modernizace, vybavení multimediální učebny a zajištění konek
Zákl t
aivit
dníy v
 šk Z
olŠa Město Albrechtice
M, ok
ora re
vs s
k  Brunt
oslezs á
k lý kraj
25.11.2022
12:44:46
6 511 427 Kč
5 534 713 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001711 Rekonstrukce základní školy obce Mikulovice
Obec Mikulovice
Pardubický kraj
25.11.2022
12:44:46
40 000 000 Kč
34 000 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001712 Nové a modernizované prostory pro ZŠ Sobotka
Město Sobotka
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:44:57
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001713 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ ROSICE U CHRASTI
Obec Rosice
Pardubický kraj
25.11.2022
12:45:14
10 749 842 Kč
9 137 366 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001714 Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Lipník nad Bečvou, Oseck
Z á
á  3
kl 1
a 5
dní škola Lipník nad Bečvou, ul
Ol
ice Os
omouck ec
ý k ká
raj 315, okres Přerov, příspěvk
25 ov
.11á o
.20rg
2 a
2 nizace
12:45:18
5 533 014 Kč
4 703 062 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001716 Školní družina a školní klub základní školy Hello
Gymnázium, základní škola a mat
M eřs
oraká
vs  š
k kol
osl a Hell
ezský o 
 k s
ra .r.
j o.
25.11.2022
12:45:31
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001717 Zatraktivnění odborného vzdělávání v ZŠ Zlín, Křiby 4788 - mul
Záklti
a mediá
dní šk lní
ola a
 Z j
líazyk
n, K ov
ři á
by  učebna
 4788, pří
Zlí spěvk
nský k ov
raj á organizace
25.11.2022
12:45:39
6 945 609 Kč
5 903 768 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001718 Nástavba školní družiny, vybavení školského poradenského pra
Měs covi
to P š
ří tě
bor
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:45:52
23 458 945 Kč
19 940 103 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001719 Modernizace odborných učeben v ZŠ T. G. Masaryka, ŠtětíZákladní škola T.G.Masaryka Štět
Ú ís, 9
t . 
ec k
k vět
ý k na
raj  444, okres Litoměřice
25.11.2022
12:46:04
7 945 898 Kč
6 754 013 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001720 Nástavba ZŠ Jaroměřice
Obec Jaroměřice
Pardubický kraj
25.11.2022
12:46:05
37 907 198 Kč
32 221 118 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001721 Modernizace vnitřních prostor ZŠ Starý Jičín
Základní škola Starý Jičín, příspěvk
M ov
ora á o
vsk rg
osalni
ez z
s a
k ce
ý kraj
25.11.2022
12:46:23
10 495 106 Kč
8 920 840 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001722 NÁSTAVBA ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU, ZŠ A MŠ L
OEOŠ
bec E JA
 HukNÁ
val ČK
dy A HUKVALDY Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:46:26
30 762 823 Kč
26 148 399 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001723 Odborné a komunitní zázemí pro moderní otevřené vzdělává
Zá ní
kl  na
a
 Z
dní Š
 š  J
k es
olaení
 J k
es  
eník, příspěvkov
Ol á organi
omouckýza
 k ce
raj
25.11.2022
12:46:37
11 701 783 Kč
9 946 516 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001724 Rekonstrukce a modernizace učebny praktických činností a  učebe
Zákla
n z
dní škájmov
ola, O ého v
stra z
va-děl
P ávání
oruba  na
, K
M  Z
ora Š O
vsk s
omens t
k
os ra
l va
ezs -
ého 6
k P
6
ý oruba
8
 k, pří
raj ,  Kome
spěvkov ns
á k
 o ého 6
rganiz 6
a 8
ce
25.11.2022
12:46:38
11 995 566 Kč
10 196 231 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001725 Polytechnické centrum ZŠ Javorník, okres Jeseník
Město Javorník
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:46:44
46 700 218 Kč
39 695 185 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001726 ZŠ Velký Újezd - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2Základní škola a Mateřská škola V
Ol elký Újez
omoucký d, o
 kra k
j res Olomouc, příspěvkov
2á o
5 rg
.11 a
.2ni
0 z
2 a
2 ce
12:46:47
3 179 559 Kč
2 702 625 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001727 Modernizace a vybavení odborných učeben v ZŠ Bruntál, Jes
Z eni
áklacká
dní  1
 š 0
kola Bruntál, Jesenická 1
M 0
oravskoslezský kraj
25.11.2022
12:46:51
14 467 449 Kč
12 297 331 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001728 Vybudování odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov včetně zaji
M š
Ětění
STO bez
 HR ba
O ri
N ér
OV ovosti a internet
K ov
rál é k
ov onek
éhra
ti
dec vi
k t
ý y
 k raj
25.11.2022
12:46:51
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001729 Vybudování odborných učeben v půdních prostorech základní
O  š
beckoly T. 
 Horní G
 B . M
eč a
va saryka v Horní
Zl  B
í eč
nsk vě a
ý k  v
raj enkovní učebny
25.11.2022
12:46:53
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001730 Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ Skalná Město Skalná
Karlovarský kraj
25.11.2022
12:46:55
49 994 536 Kč
42 495 356 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001731 Modernizace odborných učeben v ZŠ Ostrava, Gen. Píky Základní škola Ostrava, Gen. Píky
M 13A
ora , pří
vsk s
oslpěvk
ezsk ov
ý ká o
raj rganizace
25.11.2022
12:46:56
14 767 133 Kč
12 552 063 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001732 Řešení bezbariérovosti a modernizace učebny chemie a mult
M imediá
ěsto M lní
ari  učebny na
ánské Láz  Z
ně Š JIH Karlovarský kraj
25.11.2022
12:46:59
14 558 500 Kč
12 374 725 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001733 Výstavba venkovní učebny ZŠ a MŠ Vysoké Veselí
Základní škola a Mateřská škola V
K y
rálsok
ov é V
éhr es
a el
decíký kraj
25.11.2022
12:47:00
4 500 000 Kč
3 825 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001734 Modernizace odborných učeben a stavební úpravy v ZŠ Pěnč
O ín
bec Pěnčín
Liberecký kraj
25.11.2022
12:47:01
16 668 280 Kč
14 168 038 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001735 Půdní vestavba v budově školy č.p. 143, Nekoř
Obec Nekoř
Pardubický kraj
25.11.2022
12:47:06
22 151 904 Kč
18 829 118 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001736 Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity Základní
Zákl š
a kol
dní y a
 šk  ma
ola t
 a eřsk
 maté š
eř k
s ol
ká y V
 šk ol
ol g
a ograds
 O
M stra
oravs k
va
k á
 - Z
osl ábře
ezsk h, V
ý k ol
raj gogradská 6B, příspěvk
25.1 ov
1.2á
0 o
2 rg
2 anizace
12:47:20
15 000 000 Kč
12 750 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001737 ZŠ Mírová Mimoň - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
M - j
ěs a
t zy
o  k
Mov
i á učebna a
moň
 polytechni
Li cká
ber  učebna2
ecký kraj
25.11.2022
12:47:21
8 000 000 Kč
6 800 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001738 ZŠ Protivanov - Modernizace dílen a školní družiny 
Základní škola Protivanov, příspěvk
Ol ová org
omoucký a
 kniz
raj ace
25.11.2022
12:47:40
5 667 284 Kč
4 817 191 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001739 Rozvoj odborného vzdělávání a modernizace zázemí pro peda
O gogi
bec Z ck
aš é pracov
ová
níky
Zlínský kraj
25.11.2022
12:47:43
8 430 824 Kč
7 166 201 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001740 Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí v ZŠ Javo
Zárni
klacká
dní v
 š  R
k y
ol chnově na
a Ry
d K
chnov na něž
d K nou
něž
K nou, 
rálov Javo
éhra rnick
deck á
ý  1
 k 5
ra 9
j 6
25.11.2022
12:48:06
8 991 424 Kč
7 642 710 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001741 Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání na základní škole V
O elké L
bec V os
elkiny
é Losiny
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:48:09
32 619 021 Kč
27 726 168 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001742 Modernizace kabinetů a odborných učeben ZŠ Železný Brod 7
Zák 0
l 0
adní škola Železný Brod, Škol
Li ní 7
ber 00
ec , pří
ký k spěvk
raj
ová organizace
25.11.2022
12:48:15
12 538 242 Kč
10 657 506 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001743 Odborné učebny ZŠ Nový MAlín
Obec Nový Malín
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:48:19
8 108 536 Kč
6 892 256 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001744 Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava II
Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:48:32
10 953 021 Kč
9 310 068 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001745 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Sádek II. etapa vestavba školní druž
O iny
bec Sádek
Pardubický kraj
25.11.2022
12:48:41
21 696 642 Kč
18 442 146 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001746 ZŠ Haškova v Uničově - vybudování multifunkční učebny na v
M ýuk
ěst u j
o Uaz
ni yků a
čov  robotiky, učebny
Ol  přírodo
omouck vědy
ý kraj a rekonstrukce sportovního 
25 hři
.11 š
.2 tě
022
12:48:43
11 214 531 Kč
9 532 351 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001747 Investice do odborných učeben ZŠ a MŠ Pozděchov
Základní škola a Mateřská škola P
Zlí ozdě
nský chov, 
 kraj okres Vsetín
25.11.2022
12:49:13
3 000 000 Kč
2 550 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001748 ZŠ Slavičín Vlára Vybudování odborných učeben a kabinetůměsto Slavičín
Zlínský kraj
25.11.2022
12:49:41
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001749 Modernizace učebny přírodních věd vč. kabinetu, konektivit
Z a
á  š
kl k
a oly
dní  a
 š  bez
kola ba
 R riér
ono ov
v  os
na t Z
d D Š Rono
oubra
Pa v 
vo n. D
u, o
rdubi .
k
ckre
ý s
 k  C
rahrudi
j
m
25.11.2022
12:49:44
6 160 295 Kč
5 236 251 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001750 Zkvalitnění výuky informatiky, cizích jazyků a výuky ostatních pře
Zákla dmě
dní šktů v
ola  Z
 Zl Š
í  Zlí
n, Šn, Š
tef t
á ef
ni á
k ni
ovk
aov
 2
Zlí a
5  2
1
ns4
k5
ý 14
, pří
 k s
rapěvk
j
ová organizace
25.11.2022
12:49:54
5 338 501 Kč
4 537 725 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001751 Odborné učebny pro ZŠ Hrochův Týnec
Základní škola, Hrochův Týnec, o
P k
a res C
rdubi hrudi
cký k m
raj
25.11.2022
12:50:01
4 441 731 Kč
3 775 471 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001752 Projekt IROP ZŠ Stará Ves
Základní škola a Mateřská škola S
M tará
ora  V
vs es
k , o
osl k
ez re
sk s
ý  B
 k runt
raj ál, příspěvková org
2 a
5 ni
.1 z
1 ace
.2022
12:50:16
3 349 132 Kč
2 846 762 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001753 Odborné učebny pro ZŠ Waldorfskou Olomouc
Waldorfská základní škola a mateř
Ol ská škol
omouckýa O
 k l
raomouc s
j
.r.o.
25.11.2022
12:50:17
49 999 998 Kč
42 499 998 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001754 Zřízení ŠK a polytechnické učebny v CZŠ sv. Ludmily v Hradci
Cí na
rk d M
evní ora
 zák vi
la cí.  
dní škola svaté Ludmi
M ly
ora  v
vs Hradci
koslezs na
ký d M
 kraj oravicí
25.11.2022
12:50:23
19 998 300 Kč
16 998 555 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001755 ZŠJN Krnov-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2
Základní škola Krnov, Janáčkovo ná
M měs
oravs t
k í 1
osl7, o
ezs k
k re
ý ks B
raj runtál, příspěvková o
2 rg
5.1a
1ni
.2za
0 ce
22
12:50:25
19 769 263 Kč
16 803 874 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001756 ZŠ Tovačov-Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2
Město Tovačov
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:50:33
20 015 290 Kč
17 012 997 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001757 Modernizace odborné učebny ZŠ Řehlovice
Základní škola a mateřská škola Ř
Úsehl
tecov
kýice
 k , o
raj kres Ústí nad Labem, příspěvk
25 ov
.1 á
1  o
.2 rg
02 a
2 nizace
12:50:34
3 487 177 Kč
2 964 101 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001758 Modernizace ZŠ Spytihněv
Obec Spytihněv
Zlínský kraj
25.11.2022
12:50:50
20 876 859 Kč
17 745 330 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001759 Modernizace odborných učeben ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563
Základní škola Jirkov, Budovatelů 1
Úst 56
ec 3
k , o
ý k kre
raj s Chomutov
25.11.2022
12:51:13
16 993 777 Kč
14 444 710 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001760 Rekonstrukce a vybavení odborných učeben pro přírodní vědy v
Obec če
 D t
a ně k
lovi a
cebinetů v ZŠ a MŠ D
K a
a l
rlovice
arský kraj
25.11.2022
12:51:29
10 000 000 Kč
8 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001761 Vybudování a modernizace odborných učeben a zázemí v ZŠ
Z  P
áklros
a těj
dní šov
k , ul
ola . 
 P Dr. Horá
rostějov ka
, ul 2
.  4
Dr. Horá
Ol
ka 2
omouck4
ý kraj
25.11.2022
12:51:34
16 750 059 Kč
14 237 550 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001762 Nástavba a stavební úpravy ZŠ Mraveniště
Mraveniště, z.s.
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:51:47
18 300 000 Kč
15 555 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001763 Modernizace odborných učeben a zázemí v ZŠ a MŠ Prostěj
Zov
ák , K
la oll
dní árov
 škol a ul
 a . 4
 mateřská škola P
Ol rostějov
omouck , K
ý k ol
raljárova ul. 4
25.11.2022
12:51:52
8 270 837 Kč
7 030 212 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001764 Vybudování odborných učeben v ZŠ Hrob
Základní škola Hrob, okres Teplice
Ús  pří
tec s
k pěvk
ý krajová organizace
25.11.2022
12:51:54
7 016 933 Kč
5 964 393 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001765 Modernizace odborných učeben a zajištění konektivity na Z

á P
kl ros
a těj
dní šov
k , ul
ola . 
 P Vl. 
rostM
ěj aja
ov kov
, ul. sk
Vl ého 1
. M
Ol ajakovs
omouckk
ýého 1
 kraj
25.11.2022
12:52:05
19 673 152 Kč
16 722 179 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001766 Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1
Základní škola Františkovy Lázně,Č
Ka es
rl k
ov á
a  3
rs 9
k /
ý 1
 kraj
25.11.2022
12:52:09
8 499 082 Kč
7 224 219 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001767 Vybudování odborných učeben pro základní školu v Čermné
O  nad O
bec Č rl
er icí
mná nad Orlicí
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:52:16
49 999 992 Kč
42 499 993 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001768 Podkrovní vestavba ZŠ Na Habru, Hořice 2
Základní škola Na Habru, Hořice, J
K a
rál blons
ovéhrkaého 8
deck 6
ý 5
 k , o
raj kres Jičín
25.11.2022
12:52:21
29 885 711 Kč
25 402 854 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001769 Objevujeme svět kolem nás II.
Základní škola Brumov-Bylnice, o
Zl k
í re
ns s
k  Z
ý l
 k ín
raj
25.11.2022
12:52:24
24 147 366 Kč
20 525 261 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001770 Půdní vestavba - školní družina a odborné učebny
Obec Morávka
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:52:33
27 064 445 Kč
23 004 779 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001771 Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetu v ZŠ a
O  M
bec Š O
 Os s
t trož
rožs s
k k
á á
 l  Lhot
hota a
Zlínský kraj
25.11.2022
12:52:34
9 972 303 Kč
8 476 458 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001772 ZŠ Gabry a Málinky - Modernizace odborných učeben, kabinet
Záklů a
a  druž
dní šk in 
ola Gabry a Málinky Š
Zltíítná
nsk  na
ý k d V
raj láří, okres Zlín
25.11.2022
12:52:39
15 800 000 Kč
13 430 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001773 ZŠ Kelč - Nástavba školních družin a modernizace odborných uč
Městebe
o K n
elč
Zlínský kraj
25.11.2022
12:52:50
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001774 REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN A KABINETŮ V ZŠ NA L
Zák U
laKÁC
dní H P
 šk O
ola LIČKA
 Na Lukách Polička
Pardubický kraj
25.11.2022
12:53:05
19 999 352 Kč
16 999 450 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001775 Poznáváme svět kolem nás
Město Bohumín
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:53:06
12 665 501 Kč
10 765 676 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001776 Multimediální učebna a konektivita ZŠ Andělská Hora
Město Andělská Hora
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:53:13
6 394 265 Kč
5 435 126 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001777 Modernizace odborných učeben 3.ZŠ Holešov
3. Základní škola Holešov
Zlínský kraj
25.11.2022
12:53:16
12 894 829 Kč
10 960 604 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001778 Modernizace digitální výuky a investice do vnitřní konektivit
Z y
á  š
kl k
a oly
dní škola a Mateřská škola B
M ohumí
oravsk n Č
osl s. 
ez a
s rmády
ký kraj  1026 okres Karviná
2, pří
5.1 s
1 pěvk
.202 ov
2 á organizace 12:53:20
11 997 017 Kč
10 197 464 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001779 ZŠ Velký Ořechov  Modernizace přírodovědných učeben vče
Z t
á ně z
kla áz
dní emí 
 škol a ka
  V bi
el net
ký u 
 Ořechov, ok
Zlí re
nss Z
ký lí
 kn, pří
raj
spěvková organizace
25.11.2022
12:53:22
6 487 675 Kč
5 514 524 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001780 Modernizace učeben ZŠ Struhlovsko
Město Hranice
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:53:28
15 913 715 Kč
13 526 658 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001781 PŘÍSTAVBA ZŠ BOHUŇOVICE - I. NP, vybudování zázemí pro š
O kol
bec ní
 B  družinu
ohuňovice
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:53:36
36 362 605 Kč
30 908 215 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001782 Modernizace odborných tříd ZŠ Nivnice
Obec Nivnice
Zlínský kraj
25.11.2022
12:53:36
20 853 194 Kč
17 725 215 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001783 Doctrina - základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Doctrina - základní škola a mateř
Li ská
ber  šk
ec ol
ký a, s
 k .r.
raj o.
25.11.2022
12:53:45
7 608 789 Kč
6 467 471 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001784 Modernizace odborných učeben II
Základní škola Vidnava, okres Jes
Oleník - pří
omouck s
ý pěvk
 kraj ová organizace
25.11.2022
12:53:49
5 572 764 Kč
4 736 849 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001785 Modernizace odborných učeben, kabinetů, školního poradens
M k
ěstého pra
o Chval covi
eti š
ce tě v rámci ZŠ C
P hva
a
let
rdubi ice
cký kraj
25.11.2022
12:53:50
20 000 000 Kč
17 000 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001786 Janské Lázně - Základní škola č.p. 81 - rekonstrukce multimediá
Měs l
t ní
o   učebny v
Janské Lá  po
znědkroví
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:54:15
6 221 292 Kč
5 288 099 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001787 Modernizace školy a okolí J.A.K
Základní škola J. A. Komenského F
M ulnek
oravsk, Č
os es
l k
ez á
s  3
ký 3
 k9, pří
raj
spěvková organiza
2 ce
5.11.2022
12:54:16
31 525 822 Kč
26 796 949 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001788 PŘÍSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN A DRUŽINY K ZŠ VRCHOSL
O AVIC
bec E
 Vrchoslavice
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:54:17
28 381 601 Kč
24 124 360 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001789 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj
25.11.2022
12:54:22
41 000 000 Kč
34 850 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001790 Stavební úpravy a přístavba ZŠ Východní 1602, Varnsdorf Město Varnsdorf
Ústecký kraj
25.11.2022
12:54:28
49 999 999 Kč
42 499 999 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001791 Rekonstrukce odborných učeben I. stupně včetně zajištění bez
Zákl ba
a ri
dníér
 š ov
kolého pří
a, Vrchslt
aupu
bí, Školní 1
K 33
rál 6
ovéhradecký kraj
25.11.2022
12:54:36
7 405 127 Kč
6 294 358 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001792 Multifunkční učebna ZŠ Hostinné
Město Hostinné
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:54:41
9 615 493 Kč
8 173 169 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001793 Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 - Pořízení vybavení o
Zá dborný
kladní šch uč
kola ebe
 Š
n 2
umperk, Vrchlick
O ého 2
l
2
omoucký kraj
25.11.2022
12:54:45
7 286 149 Kč
6 193 227 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001794 Půdní dostavba ZŠ I. stupně, rekonstrukce a pořízení vybavení
M  v
ěst  Z
o Š
K Kos
ost t
elelec
ec  na
 na  Ha
 Ha né 

Olomoucký kraj
25.11.2022
12:54:48
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001795 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj
25.11.2022
12:54:52
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001796 ZŠ Komenského I, Zlín - Vybudování polytechnické učebny a
Z  cvi
ákl čné
adní k
 š uchyňk
kola K y  
omenského I, Zlí
Z n, Ha
línskývl
 kíčk
rajovo nábř. 3114, příspěvková org
25 ani
.11 za
.2 ce
022
12:54:54
5 461 290 Kč
4 642 096 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001797 Infrastruktura ZŠ U Nemocnice Rumburk vnitřní konektivita š
M kol
ěst y, rek
o R
onstruk
umburk
ce a vybavení
Ú k
stombi
ecký nov
 krajané učebny PC a jazyků, rekons
25 truk
.11 ce
.20  a
22  vybavení učebny j
12 a
: z
5 y
5:ků
17
8 499 459 Kč
7 224 540 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001798 Výstavba odborných učeben na ZŠ a MŠ Střeň 
Obec Střeň
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:55:20
41 936 076 Kč
35 645 665 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001799 Vybudování odborných učeben  ZŠ Mezi stromy s.r.o.
Základní škola Mezi stromy s.r.o.
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:55:28
3 000 000 Kč
2 550 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001800 Vestavba učebny do podkroví ZŠ Vlčice
OBEC VLČICE
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:55:29
9 300 000 Kč
7 905 000 Kč

CZ.06.04.01/00/22_111/0001801 ZŠ Vlčnov - Modernizace odborných učeben a školní družiny
O  bec Vlčnov
Zlínský kraj
25.11.2022
12:55:29
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001802 Stavební úpravy školních dílen ZŠ Žlutice
Město Žlutice
Karlovarský kraj
25.11.2022
12:55:31
34 562 304 Kč
29 377 959 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001803 Půdní vestavba a vybudování odborných učeben v ZŠ a MŠ S
O koro
bec š
 S i
k ce
orošice
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:55:31
35 464 749 Kč
30 145 036 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001804 ZŠ Zlín, Tř. Svobody - Vybudování multimediálních učebenZákladní škola Zlín, tř. Svobody 8
Zl6
í 8, pří
nský s
 k pěvk
raj
ová organizace
25.11.2022
12:55:40
5 168 419 Kč
4 393 156 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001805 Vybudování a modernizace odborných učeben, školního klubu, druž
Město P i
otny
št  a
át  kabinetů v ZŠ a M
OlŠ Potštát
omoucký kraj
25.11.2022
12:55:41
30 000 000 Kč
25 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001806 Přístavba II. stupně základní školy v Dobrém
OBEC DOBRÉ
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:55:42
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001807 Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí v ZŠ Hradební
MĚSTO v B
 BR roumov
OUMO ě 
V
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:55:45
46 638 841 Kč
39 643 015 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001808 Vybavení odborných učeben včetně zázemí v ZŠ Aloise Jirás
Z k
áa
k  D
la olní
dní  L
 škut
ol y
a ně
 a Mateřská škola A
M lois
ora e J
vskirá
os s
l ka
ez  D
sk ol
ý kní L
raj utyně Komenského 1
25 00
.1 0
1  o
.2 k
0 re
22 s Karviná, příspěvk
12: ov
55 á
:  o
53 rganizace6 268 468 Kč
5 328 198 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001809 Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2.etapa
MĚSTO TURNOV
Liberecký kraj
25.11.2022
12:55:56
44 699 999 Kč
37 994 999 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001810 Rekonstrukce a revitalizace odborných učeben v ZŠ Ostrčilov
Záa
kladní škola a mateřská škola O
M stra
ora va
vsk , O
osl strčil
ezsk ov
ý k a 1
raj 0, příspěvková orga
2ni
5 za
.1 ce
1.2022
12:55:57
6 159 888 Kč
5 235 905 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001811 Multimediální přírodovědná učebna v ZŠ T.G. Masaryka, Bys
Z t
á ři
kl ce
a  po
dní d Hos
 škola t
 T ýnem
.G. Masaryka, By
Zlsítři
ns ce
ký  po
 krad Hos
j
týnem, Nádražní 56, okre
2s K
5 roměříž, přís
.11.2022
pěvková org
1 a
2: ni
5 z
5 a
: ce
58
6 498 282 Kč
5 523 540 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001812 Modernizace odborných učeben a zázemí ZŠ Řečany nad Labem
Obec Řečany nad Labem
Pardubický kraj
25.11.2022
12:55:59
5 817 866 Kč
4 945 186 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001813 Vybudování venkovní přírodovědné učebny a vybavení školní
O  druž
bec B iny
orši  ZŠ
ce  Boršice
Zlínský kraj
25.11.2022
12:56:10
8 616 330 Kč
7 323 881 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001814 Učebna J. A. Komenského, Česká Kamenice
Město Česká Kamenice
Ústecký kraj
25.11.2022
12:56:11
5 962 841 Kč
5 068 415 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001815 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny v ZŠ Záhume
Zákla ní R
dní ožnov p.
 škola Zá  R.
humení, Rožnov p.
Zlíns  R
ký., 
 kpří
raj spěvková organizace
25.11.2022
12:56:16
3 604 969 Kč
3 064 224 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001816 Podpora kvalitnější přípravy žáků na 3. ZŠ Cheb
Město Cheb
Karlovarský kraj
25.11.2022
12:56:18
35 863 034 Kč
30 483 579 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001817 Rekonstrukce a vybudování odborných učeben pro formální
Z , z
áklá
ajmov
dní š é a
kol  nef
a a ormá
 mateřlní
sk  v
á z
 š děl
kol á
a vá
Krání
, Mll  v
a
ov  ZŠ
éhr M
dé Ba l
uk a
y dé B
decký k uk
rajy
25.11.2022
12:56:22
11 400 000 Kč
9 690 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001818 Modernizace odborných učeben na ZŠ Smetanova Lanškroun
Město Lanškroun
Pardubický kraj
25.11.2022
12:56:27
5 392 128 Kč
4 583 309 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001819 Modernizace a rekonstrukce výukový prostor na ZŠ Tuchoři
Zce
ákladní škola a Mateřská škola T
Úsuchoři
tecký ce
 k , pří
raj
spěvková organizace
25.11.2022
12:56:29
6 843 552 Kč
5 817 020 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001820 Přístavba odborných učeben k ZŠ č.p. 366 v Bystřici
Obec Bystřice
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:56:32
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001821 Modernizace multimediální a jazykové učebny na ZŠ Komorní
O  Lhot
bec K ka
omorní Lhotka
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:56:41
6 151 025 Kč
5 228 371 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001822 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na ZŠ Mituš
Záov
kl a
a  16
dní škola a mateřská škola O
M stra
ora va
vsk -Hr
osl abůvk
ezský a
 k , M
raj itušova 16, příspěvk
2 ov
5.1 á
1  o
.2 rg
0 a
2 ni
2 zace
12:56:45
11 722 299 Kč
9 963 955 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001823 Rekonstrukce a vybavení odborných učeben a zázemí pro peda
Měs g
t ogy v
o Zák  ZŠ
upy Zákupy 
Liberecký kraj
25.11.2022
12:56:55
8 513 637 Kč
7 236 592 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001824 Rekonstrukce přírodovědné učebny a obnova IT techniky ZŠ
Z  P
ákílšaťdní škola a Mateřská škola P
M íšť, pří
oravsk spěvk
oslezsov
kýá o
 k rg
raj anizace
25.11.2022
12:57:00
3 857 101 Kč
3 278 536 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001825 Modernizace odborných učeben ZŠ Malecí, Nové Město nad M
Měs et
to uj
N íové Město nad MetujíKrálovéhradecký kraj
25.11.2022
12:57:00
15 944 557 Kč
13 552 873 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001826 Vybudování nového oddělení školní družiny na základní škol
O e T. 
bec G
 Ji . 
s M
t asa
ební ryk
k
a v JistebníkuMoravskoslezský kraj
25.11.2022
12:57:12
8 349 212 Kč
7 096 830 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001827  Vestavba podkroví ZŠ Solnice, specializované učebny, II. etapa
MĚSTO SOLNICE
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:57:15
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001828 Modernizace odborných učeben a školní družiny ZŠ Osvětima
M ny
ěstys Osvětimany
Zlínský kraj
25.11.2022
12:57:26
21 994 150 Kč
18 695 028 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001829 Výstavba odborných učeben české a polské školy ZŠ Milíkov
Obec Milíkov
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:57:35
45 691 395 Kč
38 837 685 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001830 Vybudování a modernizace odborných učeben, ZŠ Komensk
Z ého 7
ákla 8
dní  Z
 š lí
k n
ola Zlín, Komenského 7
Zlí 8
ns , pří
ký kspěvk
raj
ová organizace
25.11.2022
12:57:42
5 115 695 Kč
4 348 340 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001831 Bez bariér/ without borders
Základní škola Budišov nad Budiš
Movk
ora ou, 
vsk ok
osl re
ez s O
ký pa
 k va
raj , příspěvková organi
2 z
5 ace
.11.2022
12:57:46
4 999 297 Kč
4 249 402 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001832 Sanace budovy 1. stupně a modernizace dílen ZŠG Vítkov  Základní škola a gymnázium Vítkov
M , pří
oravs s
k pěvk
oslezov
sk á
ý  o
 k rg
rajanizace
25.11.2022
12:58:06
14 099 649 Kč
11 984 702 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001833 Modernizace učebny chemie a polytechniky ZŠ Velké Hoštice
Základní škola Velké Hoštice, okre
M s O
ora pa
vskva
os, pří
lezs s
kpěvk
ý kraov
j á organizace
25.11.2022
12:58:12
7 176 337 Kč
6 099 886 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001834 Vnitřní konektivita škol
Město Ostrov
Karlovarský kraj
25.11.2022
12:58:22
19 989 419 Kč
16 991 006 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001835 Venkovní školní učebna - ZŠ Radvanice
Základní škola a Mateřská škola R
K a
ráldva
ov nice
éhradecký kraj
25.11.2022
12:58:31
3 700 654 Kč
3 145 556 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001836 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a související
M ch pros
ěsto Veltor Z
k
Š Vel
é Hamryké Hamry Liberecký kraj
25.11.2022
12:58:36
12 216 084 Kč
10 383 671 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001837 Bezbariérové řešení, vybavení odborných učeben a zařízení v
M enk
ěst ov
o U ních ví
herský ce
 O úče
st lov
roh ých a da
Zllíších z
nský pevněných pl
 kraj
och v ZŠ Uherský Ost
2 roh
5.11.2022
12:58:41
18 500 000 Kč
15 725 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001838 Vybavení odborných učeben v ZŠ Chomutice
Obec Chomutice
Královéhradecký kraj
25.11.2022
12:58:49
3 000 000 Kč
2 550 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001839 ZŠ Lipová čp.71 - stavební úpravy a přístavba vstupu
Obec Lipová
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:59:06
21 150 651 Kč
17 978 053 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001840 Badatelská učebna v ZŠ a MŠ Neplachovice
Obec Neplachovice
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:59:09
3 999 824 Kč
3 399 850 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001841 ZŠ Jungmannova Litovel - Rekonstrukce družin a obnova IT v
Myba
ěst vení
o Lit  v o
ov dborný
el
ch pracovná
Olch
omoucký kraj
25.11.2022
12:59:19
11 920 266 Kč
10 132 226 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001842 Rozšíření základní školy s realizací nových odborných učebe
Z n
ákladní škola Na Dědině s.r.o.Zlínský kraj
25.11.2022
12:59:26
45 743 551 Kč
38 882 018 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001843 Modernizace odborných učeben ZŠ Hlubočky - I. etapa
Obec Hlubočky
Olomoucký kraj
25.11.2022
12:59:27
4 493 109 Kč
3 819 143 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001844 Modernizace přírodovědné učebny a řešení konektivity v ZŠ
Z  V
ák . 
l He
a
jny
dní š  v
k  Č
olaer
 V veném
. Hejny Kos
, Č t
er elci
vený
K  K
ráos
l t
ov elec
éhr , K
a omens
decký k k
rajého 540, okres Náchod
25.11.2022
12:59:33
3 000 000 Kč
2 550 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001845 Modernizace odborných učeben a zajištění bezbariérovosti š
Zá kol
la y Hradec n. M
dní škola
.
 Hradec nad Moravi
M cí, o
ora k
vs re
k s
os  O
l pa
ezskva
ý , pří
 kraj spěvková organizace
25.11.2022
12:59:39
10 296 033 Kč
8 751 628 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001846 Rekonstrukce a modernizace Základní školy Trutnov 3, Náchods
Zákla ká
dní škola, Trutnov 3, Náchods
Král ká
ov 18
éhradecký kraj
25.11.2022
12:59:55
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001847 Půdní vestavba ZŠ Hrádek s polským jazykem vyučovacím Obec Hrádek
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
12:59:57
25 995 815 Kč
22 096 443 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001848 Výstavba učeben v půdním prostoru
Město Kojetín
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:00:14
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001849 Nadstavba pavilonů na ZŠ a RG Otto Wichterleho Prostějov  
Statutární město Prostějov
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:00:28
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001850 Vybudování školní družiny a výtahu v ZŠ Leskovec
Obec Leskovec
Zlínský kraj
25.11.2022
13:00:35
4 804 212 Kč
4 083 580 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001851 Modernizace Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov
Město Harrachov
Liberecký kraj
25.11.2022
13:00:35
12 993 761 Kč
11 044 697 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001852 Rekonstrukce odborných učeben na JMZŠ Třinec
Jubilejní Masarykova základní škol
M a a
ora  ma
vsk teř
osl s
ez k
s á
k  š
ý k
 k ol
raa
j , Třinec, příspěvková
2  o
5 rg
.11 ani
.20 z
2 a
2 ce
13:00:52
17 415 711 Kč
14 803 354 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001853 Modernizace odborné výuky na ZŠ Třemešná a konektivita š
Z k
á ol
kl y
adní škola a Mateřská škola T
M řemeš
oravsk ná
oslezský kraj
25.11.2022
13:01:07
3 009 085 Kč
2 557 722 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001854 Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dolní Žandov
Obec Dolní Žandov
Karlovarský kraj
25.11.2022
13:01:12
33 475 200 Kč
28 453 920 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001855 Odborné učebny ZŠ Olšany
Obec Olšany u Prostějova
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:01:16
44 000 000 Kč
37 400 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001856 Rozvoj výuky přírodních věd na ZŠ Brněnec
Obec Brněnec
Pardubický kraj
25.11.2022
13:01:24
5 012 450 Kč
4 260 583 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001857 Přestavba prostor suterénu Masarykovy základní školy Poličk
M a
a  na
sa  učebnu IT
rykova zákl  a
a  robo
dní šk t
olik
a y
 Poličk
P a
ardubický kraj
25.11.2022
13:01:33
6 839 215 Kč
5 813 333 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001858 Modernizace a vybavení odborných učeben a zázemí v ZŠ O
Z s
áek
kladní škola Osek, okres Teplice
Ústecký kraj
25.11.2022
13:01:33
29 565 717 Kč
25 130 860 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001859 Modernizace učebny přírodopisu a multimediální učebny na
M ZŠ
ěs  Ú
to šov
Ma ice
riánské Lázně
Karlovarský kraj
25.11.2022
13:01:36
11 905 137 Kč
10 119 366 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001860 Venkovní odborná učebna ZŠ Vratimov, Masarykovo náměs
Z t
áí 1
kl 9
a 2
dní škola Vratimov, Masaryk
M ovo 
ora ná
vsk měs
osleztí
s  1
ký92
 kraj
25.11.2022
13:01:37
4 202 232 Kč
3 571 897 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001861 Přístavba odborných učeben - Masarykova jubilejní základní
O  š
B k
E ol
C a
 Č  a
E  ma
RN teř
ILO s
V ká škola, Černil
Kov
rálovéhradecký kraj
25.11.2022
13:01:38
49 998 959 Kč
42 499 115 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001862 Vybudování učebny pro virtuální realitu a zajištění konektivi
Z t
áy
k na
la  Z
dn튠J
 š . 
k Š
ol oupa
a, Os lta
rava-Poruba, J
M. Šoupa
oravsk la
os  1
l 6
ez 0
s 9
k , pří
ý krasjpěvková organizace25.11.2022
13:01:52
7 997 224 Kč
6 797 640 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001863 Vybudování odborných učeben a modernizace sociálního zá
Ozemí 
bec Bv 
a Z
t Š a
ňov M
i Š
ce  Batňovice
Královéhradecký kraj
25.11.2022
13:02:02
15 000 000 Kč
12 750 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001864 Modernizace odborných učeben ZŠ Moravská, Havířov
Základní škola Havířov - Šumbark
M Mora
oravs vs
k k
oslá 2
ez 9
s /
k 4
ý 9
 k 7 o
raj kres Karviná, příspěvk
25 ov
.11 á
.2 o
0 rg
22anizace
13:02:03
5 000 000 Kč
4 250 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001865 ZŠ Popovice - půdní vestavba
Obec Popovice
Zlínský kraj
25.11.2022
13:02:14
15 543 081 Kč
13 211 619 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001866 Nástavba základní školy Trojanovice
Obec Trojanovice
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:02:21
43 100 048 Kč
36 635 041 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001867 Podpora kvalitnější přípravy žáků na 6. ZŠ Cheb
Město Cheb
Karlovarský kraj
25.11.2022
13:02:22
33 222 087 Kč
28 238 774 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001868 ZŠ Pionýrů v Uničově - vybudování učeben robotiky, informa
M tik
ěs y
t , pří
o U rodo
ničov vědy, polytechnick
Ol é učebny, a
omoucký k tl
ra et
j ického oválu, zajištění bez
25 ba
.11riér
.20 ov
22 osti
13:02:40
17 516 188 Kč
14 888 760 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001869 Modernizace odborných učeben ZŠ Jestřebí
Základní škola a Mateřská škola J
Li est
berře
ecbí
k , pří
ý k s
raj pěvková organizace
25.11.2022
13:02:42
10 833 680 Kč
9 208 628 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001870 Vybudování nové jazykové učebny, ZŠ Vratislavice
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Liberecký kraj
25.11.2022
13:02:44
5 037 478 Kč
4 281 857 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001871 Modernizace odborných učeben zaměřených na výuku informa
Svo tiky a
bodná  na rozvoj
 chebská š di
k g
ol i
atá
, zlní
ákch k
laK ompet
dní
a  š
rl kol
ovaaenc
 a
rský í
 gymná
 kraj zium s.r.o.
25.11.2022
13:02:56
3 021 466 Kč
2 568 246 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001872 ZŠ Služovice - Stavební úpravy a modernizace odborných učebe
Obecn a
 Sl  š
užkol
oviní druž
ce
iny
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:03:19
42 533 651 Kč
36 153 603 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001873 ZŠ Pozlovice - Půdní vestavba školních družin
Městys Pozlovice
Zlínský kraj
25.11.2022
13:03:24
7 000 000 Kč
5 950 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001874 Modernizace konektivity základních škol v Odrách
Město Odry
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:03:26
11 682 078 Kč
9 929 766 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001875 Rekonstrukce učebny přírodních věd a vybudování multimediá
Zákl lní
a  učebny
dní škola Hlučín-Rovniny, ok
M res
ora  O
vs pa
k va
oslezský kraj
25.11.2022
13:03:29
7 987 172 Kč
6 789 096 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001876 Modernizace odborných učeben a zázemí pro kantory vč. konek
Zákla tivi
dní ty
 š  v
k  Z
olaŠ Hos
 a Mataš
eřov
sk ice
á škola Hos
M
t
ora aš
vs ov
k i
osce
l , pří
ezský spěvk
 kraj ová organizace 25.11.2022
13:03:46
5 000 000 Kč
4 250 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001877 ZŠ 8. KVĚTNA - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ODBORNÝ
St C
a H U
tutáČEB
rní EN
 město Olomouc
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:03:47
27 098 053 Kč
23 033 345 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001878 Vybudování učebny dílen a odborných učeben pro žáky se s
Z pec
áklaiální
dní mi
 šk  v
ol z
a děl
 Os á
t va
ra cí
va mi
 -  potřeba
 Hrabůvka
M mi
, P
orarov
vskaz
osni
l ck
ezs á
k  6
ý 4
 k , pří
raj spěvková organiza
2ce
5.11.2022
13:03:53
17 624 795 Kč
14 981 076 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001879 Vybudování multifunkční odborné učebny včetně zázemí a mobi
Bisk lit
ups y
tví litoměřické
Ústecký kraj
25.11.2022
13:03:56
19 896 806 Kč
16 912 285 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001880 Rekonstrukce a vybavení odborných učeben včetně zázemí a
M  v
ěsytbudov
o Jičín ání venkovní učebny v
Krá Z
l Š J
ov ičí
éhrn, Ž
a
el
dec ez
ký ni
 k ck
raj á
25.11.2022
13:04:01
27 000 000 Kč
22 950 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001881 Zázemí pro základní školu a komunitu a zlepšení vybavenosZti
á  š
klk
aoly pro 
dní šk k
ol va
a a litní
 ma  i
t nk
eřsluz
ká ivní
 šk  v
olazděl
 G
M a á
ora vá
udi
vs ní
, s
k  a
.r.
osl  s
o. pol
ezsk upráci
ý kraj
25.11.2022
13:04:09
19 013 217 Kč
16 161 234 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001882 Modernizace vzdělávací infrastruktury na ZŠ MelantrichovaZákladní škola a mateřská škola P
Ol rostějov
omouck , M
ý k el
rajantrichova ul. 60
25.11.2022
13:04:13
14 290 564 Kč
12 146 979 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001883 Zahrada jako učebna
Obec Libá
Karlovarský kraj
25.11.2022
13:04:31
6 792 172 Kč
5 773 347 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001884 Venkovní učebna v ZŠ ve Stonavě
Obec Stonava
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:04:35
3 948 854 Kč
3 356 526 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001885 Půdní vestavba - odborná učebna v ZŠ Kyjovice
Obec Kyjovice
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:04:35
6 000 000 Kč
5 100 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001886 Modernizace učeben na ZŠ a MŠ Soběchleby
Obec Soběchleby
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:04:50
14 959 833 Kč
12 715 858 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001887 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben včetně záz
Zemí 
ákla v Z
dn튠V
 šk ápenná
ola Vápenná, okres Jes
Ol eník, pří
omouck s
ý pěvk
 kraj ová organizace
25.11.2022
13:04:53
12 995 165 Kč
11 045 891 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001888 Modernizace odborných učeben ZŠ Dolní Němčí
Obec Dolní Němčí
Zlínský kraj
25.11.2022
13:04:54
10 378 911 Kč
8 822 074 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001889 Chemie - věda budoucnosti
Město Bohumín
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:05:00
5 000 000 Kč
4 250 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001890 Venkovní učebna u ZŠ Bernartice nad Odrou
Obec Bernartice nad Odrou
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:05:00
3 818 342 Kč
3 245 590 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001891 Modernizace učeben ZŠ Francova Lhota
Základní škola Francova Lhota, o
Z k
lí re
ns s
k V
ý s
 k et
ra íjn
25.11.2022
13:05:28
16 104 069 Kč
13 688 459 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001892 Modernizace a výstavba odborných učeben a školních družin Z
O
Š
bec  U
 U rčice
rčice
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:05:29
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001893 Základní škola Mníšek, půdní vestavba II. etapa - přírodovědné a
Obec  po
 M l
níy
š tec
ek hnické učebny Liberecký kraj
25.11.2022
13:05:46
36 611 327 Kč
31 119 628 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001894 Odborné učebny ve Vsetíně
Město Vsetín
Zlínský kraj
25.11.2022
13:05:54
44 559 152 Kč
37 875 279 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001895 Vybudování nové multifunkční učebny, učebny robotiky a dv
Záou 
kla her
dní en š
 školk
aol
 a ní druž
 Mateř isny
ká škola K
M opři
ora vni
vsk ce
osl , 1
ez 7
s . 
k l
ý is
 k topa
raj du 1225 okres Nový
25  J
.1ičí
1 n, pří
.2022 spěvková organiz
1 a
3: ce
05:55
5 478 007 Kč
4 656 306 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001896 Modernizace odborných učeben a zázemí ZŠ Lešná
Obec Lešná
Zlínský kraj
25.11.2022
13:05:59
9 736 764 Kč
8 276 249 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001897 Modernizace odborných učeben
Základní škola a mateřská škola F
M rýdek
oravs -kMí
os s
l tek
ezs , L
ký ís
 k kov
raj ec, K Sedlištím 320
25.11.2022
13:06:00
5 077 982 Kč
4 316 285 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001898 Vybudování učeben přírodních věd, ZŠ Emila Zátopka Zlín Základní škola Emila Zátopka Zlín, U
Zlíns ni
kýverz
 kra ijtní 2701, příspěvková organiza
2 ce
5.11.2022
13:06:20
5 386 428 Kč
4 578 464 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001899 Vybudování učeben polytechnického vzdělávání a přírodní učebny
Obec Liptál
Zlínský kraj
25.11.2022
13:06:38
12 750 279 Kč
10 837 737 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001900 ZŠ Mysločovice - venkovní učebna a střecha 
Obec Mysločovice
Zlínský kraj
25.11.2022
13:06:40
9 914 444 Kč
8 427 278 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001901 Přístavba učeben, včetně vybavení , ZŠ Sezemice
Město Sezemice
Pardubický kraj
25.11.2022
13:06:48
38 693 632 Kč
32 889 587 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001902 Modernizace odborných učeben ZŠ Frýdek Místek, El. Krásnoho
Zákla rsk
dní é 2
 šk 2
ol5
a4
  Frýdek-Místek, El. 
M Krá
ora snoho
vskosl rs
ez k
s é 2
ký 2
 k 5
ra 4
j
25.11.2022
13:06:55
4 575 819 Kč
3 889 446 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001903 Nástavba a přístavba ZŠ Březolupy 134 - Odborné učebny Obec Březolupy
Zlínský kraj
25.11.2022
13:07:02
41 173 184 Kč
34 997 206 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001904 Rozšíření ZŠ Údlice
Obec Údlice
Ústecký kraj
25.11.2022
13:07:28
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001905 Modernizace odborných učeben ZŠ J. Čapka, Frýdek-Místek
Základní škola Frýdek-Místek, Jana
M  Č
ora apk
vsk a 2
osl 55
ezs5
ký kraj
25.11.2022
13:08:16
5 296 622 Kč
4 502 129 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001906 Odborné učebny ZŠ Bohumila Hynka Cvikov
Město Cvikov
Liberecký kraj
25.11.2022
13:08:28
7 965 682 Kč
6 770 830 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001907 Multifunkční učebna ZŠ Doubrava
Obec Doubrava
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:08:30
3 090 286 Kč
2 626 743 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001908 Rekonstrukce objektu č.p. 14 na odborné učebny ZŠ Komens
M kého, Nové M
ěsto Nové M ěs
ěst to 
o  na
na d M
d M et
et uj
ujíKírálovéhradecký kraj
25.11.2022
13:08:32
20 000 000 Kč
17 000 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001909 Polyfunkční a jazyková učebna na Ukrajinské
Základní škola, Ostrava-Poruba, U
M kra
ora jins
vsk ká
osl  1
ez5
s 3
k 3
ý , pří
 krajspěvková organizace
25.11.2022
13:08:33
6 146 588 Kč
5 224 600 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001910 Vybudování multimediální učebny, ZŠ Zlín, Dřevnická 
Základní škola Zlín, Dřevnická 17
Z 9
lí 0, pří
nský s
 k pěvk
raj
ová organizace
25.11.2022
13:09:14
5 095 172 Kč
4 330 896 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001911 Rekonstrukce učebny přírodních věd a učebny informatikyZákladní škola a mateřská škola L
Olipník nad B
omoucký k eč
rajvou, ulice Hranická 511, pří
25spěvk
.11.2 ov
02 á
2  organizace
13:09:15
6 998 009 Kč
5 948 308 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001912 Modernizace PC učeben v ZŠ Kanada a ZŠ Nebory
Základní škola a mateřská škola, T
M řinec
oravs , M
kos ílru 2
ezsk4
ý7, pří
 kraj spěvková organizace
25.11.2022
13:09:17
9 991 880 Kč
8 493 098 Kč

CZ.06.04.01/00/22_111/0001913 Modernizace učeben a zajištění konektivity základních školMěsto Kraslice
Karlovarský kraj
25.11.2022
13:09:22
23 699 670 Kč
20 144 720 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001914 Modernizace a dovybavení učeben ZŠ Újezd - 2.etapa
Obec Újezd
Zlínský kraj
25.11.2022
13:09:32
9 155 896 Kč
7 782 512 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001915 Vybudování specializované jazykové učebny, multimediální učebny a
Základní š  moderni
kola K
z
opři ace
vni  v
ce nit
, Alřní
š  k
ova
Monek
 112
ora t
3
vs ivi
 o
k t
k
osy
re
l s
ez Nový
ský k  J
raijčín
25.11.2022
13:09:55
7 996 073 Kč
6 796 662 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001916 PŘÍSTAVBA K ZŠ U KOSTELA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Město Moravská Třebová
Pardubický kraj
25.11.2022
13:10:41
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001917 Moderním prostředím k rozvoji vzdělávání na základních škol
M ách v O
ěsto Orl rlov
ová é
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:11:19
15 944 823 Kč
13 553 100 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001918 Venkovní odborná učebna a multifunkční učebna ZŠ Černý D
M ůl
ěstys Černý Důl
Královéhradecký kraj
25.11.2022
13:12:13
5 913 080 Kč
5 026 118 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001919 Rekonstrukce a modernizace ZŠ Libina
Základní škola Libina, příspěvkov
O á
l  organiz
omouck a
ý ce
 kraj
25.11.2022
13:12:27
46 135 852 Kč
39 215 474 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001920 Učíme moderně, Stavební úpravy ZŠ a MŠ gen. Heliodora Pík
O y Š
bectít
 Š itna
íti  - v
na estavba učeben se z
M ázemím do
oravskoslez  půdní
ský k ho 
raj prostoru školy 25.11.2022
13:12:35
41 088 845 Kč
34 925 518 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001921 Modernizace odborných učeben a zázemí ZŠ Skřivany
Obec Skřivany
Královéhradecký kraj
25.11.2022
13:12:36
10 482 904 Kč
8 910 468 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001922 Modernizace a vybavení odborných učeben a zázemí v ZŠ Jičí
M n, P
ěst oděbra
o Jičín
dova
Královéhradecký kraj
25.11.2022
13:12:53
25 696 762 Kč
21 842 247 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001923 ZŠ Rožňavská - rekonstrukce a modernizace odborných učebe
Sta n
tutární město Olomouc
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:13:19
23 170 879 Kč
19 695 247 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001924 Modernizace odborných učeben a konektivita ZŠ Lipenec Základní škola Lipenec
Ústecký kraj
25.11.2022
13:13:23
6 978 110 Kč
5 931 393 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001925 Vybudování odborné učebny digitálních ICT
Základní škola Havířov - Podlesí M
M ládež
oravs ni
k ck
osl á
ez 1
s 1
k /
ý 1
 k 56
raj 4 okres Karviná, přís
2pěvk
5.11 ov
.2 á
0  o
22 rganizace
13:14:59
5 981 596 Kč
5 084 357 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001926 Rekonstrukce půdních prostor a vybudování venkovní učebny Č
Obec ist
 Čiá
stá
Pardubický kraj
25.11.2022
13:15:38
10 800 873 Kč
9 180 742 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001927 Cesta k moderním technologiím na ZŠ Krestova
Základní škola a mateřská škola O
M stra
ora va
vsk  - Hrabův
oslezský k
 k a, K
raj restova 36A, příspěvk
25 ov
.11 á
.2  o
0 rg
22 anizace
13:16:05
5 936 521 Kč
5 046 043 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001928 Rozvoj vzdělávací infrastruktury - ZŠ Havřice a ZŠ Újezdec, Uher
Měst sk
o  ý
U Brod 
herský Brod
Zlínský kraj
25.11.2022
13:16:05
27 978 390 Kč
23 781 631 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001929 MODERNIZACE ZŠ BÍLÁ LHOTA
Obec Bílá Lhota
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:16:49
8 147 360 Kč
6 925 256 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001930 Modernizace odborných učeben
Základní škola a Mateřská škola Ha
M ví
ora řov
vsk -B
osludov
ezsk i
ý ce
 k  F
rajrýdecká, příspěvková
2  o
5 rg
.11 ani
.20 z
2a
2ce
13:18:00
7 946 918 Kč
6 754 880 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001931 Zřízení ŠD, ŠK  a odborné učebny v CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivni
Bisci
kupství ostravsko-opavské Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:18:28
20 216 356 Kč
17 183 903 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001932 Nadstavba pavilonů na ZŠ E. Valenty Prostějov
Statutární město Prostějov
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:18:31
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001933 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Pulická, D
M obruš
ěsto D ka
obruška
Královéhradecký kraj
25.11.2022
13:19:16
6 000 000 Kč
5 100 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001934 ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33 - vybudování zázemí pro šk
Stol
a ní
t  druž
utární inu
 město Olomouc
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:20:52
49 434 414 Kč
42 019 252 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001935 Modernizace počítačové učebny a její proměna na multifunk
Zá ční
kla  učebnu
dní škola a Mateřská škola Ú
Ol sov, pří
omouckspěvk
ý kraj ová organizace
25.11.2022
13:22:33
4 347 621 Kč
3 695 478 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001936 ZŠ Nová Role - Rekonstrukce tělocvičny, modernizace a konek
M t
ěsivi
t t
o  a
Nová Role
Karlovarský kraj
25.11.2022
13:23:16
19 673 883 Kč
16 722 801 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001937 Infrastruktura ZŠ Hroznětín - střešní nástavba pro odborné učebny
Město Hroznětín
Karlovarský kraj
25.11.2022
13:23:32
35 947 473 Kč
30 555 352 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001938 TANVALD - ZŠ SPORTOVNÍ - MODERNÍ ODBORNÉ UČEBNY Město Tanvald
Liberecký kraj
25.11.2022
13:24:57
12 106 548 Kč
10 290 566 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001939 Modernizace odborných učeben a mobilní učebna v ZŠ Ptení
Obec Ptení
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:25:11
10 058 933 Kč
8 550 093 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001940 Vybudování třech odborných učeben v ZŠ E. Zátopka, Kopřivni
Záklce
a  Způs
dní šk ob 
ola Emila Zátopka Kopři
M vni
ora ce
vsk , P
oslioný
ezskrs
ý k
 k á 7
raj 91 okres Nový Jičín25.11.2022
13:26:59
5 997 459 Kč
5 097 840 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001941 ZŠ Spojenců - vybudování odborných učeben
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
25.11.2022
13:27:18
10 735 573 Kč
9 125 237 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001942 Revitalizace budovy Baška č. p. 421 za účelem vybudování o
Odborný
bec Ba ch uč
ška
eben ZŠ Baška Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:29:15
18 257 592 Kč
15 518 954 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001943 Rekonstrukce cvičné kuchyňky, modernizace polytechnické vý
Zák uk
la y a
dní  v
 š ni
k t
ol řní
a  konek
 dr. Mila tivi
dy ty
 Horákov
M é K
ora opři
vsk vni
osl ce
ezs , O
ký brá
 kraj nců míru 369 okres Nový
25.11  J
.2ičí
0 n
22
13:30:48
8 024 401 Kč
6 820 741 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001944 Rekonstrukce učeben přírodních věd a výtvarné výchovy Základní škola a mateřská škola K
M obeři
oravs ce
k , o
osl kre
ezs s
k  O
ý k pa
rajva, příspěvková orga
2 ni
5 z
.1a
1ce
.2022
13:32:27
5 987 212 Kč
5 089 130 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001945 Modernizace školní infrastruktury pro rozšířenou výuku cizí
Zch j
ákl a
a zyk
dní ů, mul
 škola timediá
 Nový Ji l
čí ní v
n, T ý
y uk
rš u a
ova
M  po
 1
ora ly
vs t
, příkec
soshni
lez ck
pěvksk ou 
ová
ý k vý
 oraj chovu
rganizace
25.11.2022
13:33:47
8 749 936 Kč
7 437 445 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001946 Stavební úpravy, rekonstrukce a vybavení odborných učebe
Z n (
áklpol
a y
dnítec
 šk hni
ola cké, ví
 Nový ce
 Jičíúčel
n, K ové ře
M mes
omensk
ora l
vs né)
ého 6
k 6
os, pří
lezs s
kpěvk
ý kraov
j á organizace
25.11.2022
13:33:49
11 994 213 Kč
10 195 081 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001947 Rekonstrukce odborných učeben a zajištění bezbariérovosti  Z
M Š
ěs  M
tys achov
 Machov
Královéhradecký kraj
25.11.2022
13:35:12
5 315 462 Kč
4 518 143 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001948 Rozvoj vzdělávací infrastruktury - ZŠ Mariánské náměstí, Uher
M s
ěs k
t ý
o  B
U rod
herský Brod
Zlínský kraj
25.11.2022
13:37:50
29 691 078 Kč
25 237 416 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001949 Modernizace odborné učebny fyziky a chemie
Základní škola a Mateřská škola Š
M enov 
oravs u Nového J
koslezský k ičí
rajna, příspěvková orga
2 ni
5 z
.1 a
1ce
.2022
13:38:09
5 582 862 Kč
4 745 432 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001950 Rozvoj vzdělávací infrastruktury - ZŠ Na Výsluní a ZŠ Pod Vinohra
Měst dy
o U , Uher
herskýsk
 Bý Brod
rod
Zlínský kraj
25.11.2022
13:38:31
25 871 248 Kč
21 990 560 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001951 Vybudování učebny dílen, robotiky a digitálních technologiíZákladní škola Ostrava-Dubina, Fra
M nt
ora iš
vska F
oslorma
ezsk na
ý k  4
ra 5
j , příspěvková organi
2 z
5 a
.1ce
1.2022
13:39:00
5 297 520 Kč
4 502 892 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001952 Venkovní učebna v ZŠ a MŠ Strahovice
Základní škola a Mateřská škola S
M trahov
oravsk ice
osl , pří
ezs s
k pěvk
ý kraj ová organizace
25.11.2022
13:40:32
3 090 404 Kč
2 626 843 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001954 Modernizace odborných učeben v ZŠ Dětmarovice
Základní škola a Mateřská škola D
M ětma
oravs rov
kos ilce
ez , pří
ský s
 k pěvk
raj
ová organizace 25.11.2022
13:44:40
5 057 492 Kč
4 298 868 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001955 Multifunkční učebna polytechniky a environmentálního vzděl
M á
ěsvá
t ní
o Kravaře
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
13:46:06
11 315 678 Kč
9 618 326 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001956 ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč - vestavba učeben do podk
M rov
ěsto íPřelouč
Pardubický kraj
25.11.2022
13:59:11
8 658 457 Kč
7 359 688 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001957 Vzdělávací a volnočasové centum
Město Staré Město
Zlínský kraj
25.11.2022
14:04:21
50 000 000 Kč
42 500 000 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001958 Moderní výukové metody - Masarykova základní škola v Česk
M ém T
ěsto  ěš
Č í
es ně
ký Těšín
Moravskoslezský kraj
25.11.2022
14:17:03
18 289 003 Kč
15 545 653 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001960 Digitalizace výuky na ZŠ a MŠ Meziboří
Základní škola a Mateřská škola M
Ústez
eciboří
ký k , pří
raj spěvková organizace
25.11.2022
14:27:11
4 996 205 Kč
4 246 774 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001961 Konektivita Základní školy Panenský Týnec
Základní škola Panenský Týnec, o
Ú k
stres
ec  L
ký ouny
 kraj
25.11.2022
14:27:31
4 988 263 Kč
4 240 023 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001962 Modernizace učebny ICT - robotiky a cizích jazyků
Základní škola a mateřská škola R
Úsatdoni
ecký ce
 k , o
raj kres Chomutov
25.11.2022
14:27:40
9 998 637 Kč
8 498 842 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001963 Modernizace učebny informatiky a multifunkční učebny pro 
Z vý
ákl uk
a u ci
dní š z
k ích j
ola a
 L zyků a
ouny  š
, P k
ře olní druž
myslov
Ústiny
ců 2
ec  v
2
k0
ý  Z
9
 k ák
rajla
, pří dní
s
 šk
pěvk ol
ove L
á ouny
 orga , P
nizaře
cemyslovců 2
25.1 2
1 0
.29
0, pří
22 spěvkové organi
1 z
4:aci
27:43
10 591 287 Kč
9 002 594 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001964 Modernizace zázemí na ZŠ Krátká a ZŠ Petlérská, Klášterec na
M d O
ěst hří
o Klášterec nad Ohří
Ústecký kraj
25.11.2022
14:27:52
22 461 342 Kč
19 092 141 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001965 Standard moderních učeben a kabinetů v 21. století
Základní škola Žatec, Komenského a
Úst l
ecej
k  7
ý 4
 k 9
ra , o
j kres Louny
25.11.2022
14:27:54
23 310 882 Kč
19 814 249 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001966 Rekonstrukce a modernizace učeben, kabinetů a školní druž
Z i
ány
kladní a Mateřská škola Horní J
Úsiře
t t
ec ín
ký kraj
25.11.2022
14:28:00
17 969 558 Kč
15 274 124 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001967 Rekonstrukce odborných učeben v Základní škole Louny, ul. 
Z Š
á k
kl ol
a ní 2
dní š4
k26
ola Louny, Školní 2426
Ús, pří
tec s
k pěvk
ý krajová organizace
25.11.2022
14:28:09
23 914 007 Kč
20 326 906 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001968 Vybudování zázemí informačního centra a modernizace učebny medi
Základní škální
ola  v
 K ý
a chovy
da
 a IC
ň, Na P T -
odl  robo
esí
Ú  1
st t
4 i
ec k
8 y
0, o
ý k kr. C
raj homutov
25.11.2022
14:28:14
9 986 282 Kč
8 488 340 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001969 Vybudování odborných učeben a zajištění konektivity ZŠ a M
ZáŠ
k P
la erš
dní tej
 šk n
ola a Mateřská škola P
Úser
t š
ectej
ký n, o
 krajkres Chomutov
25.11.2022
14:28:17
12 686 201 Kč
10 783 271 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001970 Vytvoření standardu moderních učeben vč. zázemí pro školZní
á  po
kla radens
dní škol k
aé pracov
 Žatec, P išt
et ě
ra Bezruč
Ús e 2
tec 0
k 0
ý 0
 k , o
raj kres Louny
25.11.2022
14:28:27
10 164 378 Kč
8 639 721 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001971 ZŠ Jižní - Nová škola
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, o
Ús k
t re
ec s
k  L
ý ouny
 kraj
25.11.2022
14:28:42
33 998 040 Kč
28 898 334 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001972 Rekonstrukce družiny
Základní škola Rudolfa Koblice, P
Ú ioný
stec rů 1
ký k 10
raj 2, Kadaň
25.11.2022
14:30:21
6 409 090 Kč
5 447 727 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001974 Modernizace odborných učeben kybernetiky a školních dílen vč. mo
Základní šder
kol ni
a z
 Ž ace
t  z
ec ázemí 
, ná
š
m. 2 k
8 ol
.  ní
říj
Ús ch druž
na
t  1
ec 0
k 1
ý 9
 k in
, o
rajkres Louny
25.11.2022
14:40:25
14 471 430 Kč
12 300 715 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001975 Vybudování přírodovědného zázemí a modernizace cvičné k
Z uchyňk
ákladní y
 š  na
kol  S
a luní
 Ka čk
da ové š
ň, ul.  k
C ole v K
homut
Ús a
t da
ovs
eckni

ý 1
 k 68
raj3, okr. Chomutov
25.11.2022
14:53:50
6 999 842 Kč
5 949 866 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001976 Modernizace vzdělávání pro 21. století
Základní škola Kadaň, ul. Školní 1
Ú 4
s 7
t 9
ec, o
ký kr. C
 kraj homutov
25.11.2022
14:58:34
4 499 338 Kč
3 824 437 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001980 Modernizace odborných učeben na ZŠ Oloví
Město Oloví
Karlovarský kraj
25.11.2022
16:57:00
3 819 533 Kč
3 246 603 Kč
CZ.06.04.01/00/22_111/0001981 Modernizace cvičné kuchyně, školní družiny a kabinetů
Základní škola a Mateřská škola L
Ú i
s běš
tec i
k ce
ý , pří
 kraj spěvková organizace
26.11.2022
8:02:03
8 085 402 Kč
6 872 591 Kč