Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 27.02.2018 ve věci sp. zn. 5 Cmo 380/2017'.