Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotazy a oznámení podle nařízení ES 1013/2006'.Odbor kanceláře ministra
Vršovická 1442/65 
100 10  Praha 10
Praha dne 15. 11. 2022
Vážený pan 
Č. j.: MZP/2022/040/3798
Nico Schmidt 
Sp. zn.: ZN/MZP/2022/040/848
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková
Tel.: 267 122 436
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx 
Odpověď  k žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  123/1998  Sb.,  o  právu  na  informace 
o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 20. 10. 2022 Vaši žádost 
o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  č.  106/1999  Sb.“).  Konkrétně  ve  své  žádosti  požadujete 
následující informace:
Všechny žádosti a oznámení přijaté nebo zaslané vaším domem v letech 2019, 2020, 2021 a také 
v první polovině roku 2022 se týkaly povinnosti zpětného odběru podle kapitoly 4, články 22 až 
25 nařízení ES č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Ministerstvo posoudilo na základě § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost podle obsahu 
jako žádost podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, a to ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) bodu 3 tohoto zákona. 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Vámi požadované informace za roky 2019 a 2020 naleznete na webových stránkách ministerstva 
pod následujícím odkazem https://www.mzp.cz/cz/zprava_komise_rocni. Jedná se o zprávy dle 
článku 51 odst. 2 nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů zasílané Evropské komisi. Novější 
zprávy nejsou doposud publikovány (jejich publikace se předpokládá až v příštím roce). 
S pozdravem
Mgr. Lukáš Holeček
ředitel odboru kanceláře ministra
podepsáno elektronicky
Ministerstvo životního prostředí
Elektronický podpis 
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
Mgr. Lukáš Holeček
Ministerstvo životního prostředí
(+420) 26712-1111 
15.11.2022 11:42
xxxxx@xxx.xx
ISDS: 9gsaax4 
www.mzp.cz