Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání usnesení'.

č. j. 0 Si 816/2022-2 
OKRESNÍ SOUD V OSTRAVĚ 
 U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava-Poruba 
tel.: 596 972 111, fax: 596 972 801, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 2mhaesg 
NAŠE ZNAČKA:  0 Si 816/2022 
Vážená paní 
Karová 
VAŠE ZNAČKA:   
Dětmarovice 1184 
735 71  Dětmarovice 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Tamara Krátká 
 
DNE: 
14. října 2022 
 
 
 
 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm.  d)  zák.  č. 106/1999 Sb.,  o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní Karová, 
Okresní soud v Ostravě obdržel dne 14. října 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), v níž se 
domáháte poskytnutí anonymizovaného usnesení zdejšího soudu ve věci sp. zn. 0 PP 208/2022. 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuji Vaší žádosti a v příloze zasílám anonymizované 
usnesení Okresního soudu v Ostravě č. j. 0 PP 208/2022-27 ze dne 3. 10. 2022. 
S pozdravem 
 
Mgr. Tamara Krátká 
 
vyšší soudní úřednice 
 
pověřená poskytováním informací 
 
dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném 
 
přístupu k informacím 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 

-   anonymizované  usnesení  Okresního  soudu  v Ostravě  č.  j.  0  PP  208/2022-27  ze  dne 
3. 10. 2022