Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Šárka Kuželová na Magistrátu hl. m. Prahy'.

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Šárka Kuže...
bylo doručeno dne 19.9.2022 09:58:17 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1712597/2022.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.
Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________
Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.