Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Program náměstků primátora 5. 9. 2022'.

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Program ná...
bylo doručeno dne 12.9.2022 18:49:50 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1664829/2022.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.
Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________
Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.