Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Smlouvy s paní Kuželovou'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s paní Kuželovou
Odesílatel:
Jakub Zelenka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxx.xx
ČJ:
UMCP1 369421/2022
Identifikátor:
epdz_24442463
Odesláno (neověřený čas):
19.08.2022 15:33:16
Doručeno:
19.08.2022 15:35:00
Přijato ke zpracování:
19.08.2022 15:35:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
20.08.2022 15:35:00
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 19.08.2022 15:35:00
Strana 1 z 2

Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů
Datum a čas provedené kontroly:
20.08.2022 15:35:00
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 20.08.2022 15:35:00
Strana 2 z 2