Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'TRADE CENTRE PRAHA a faktury od paní Kuželové'.

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - TRADE CENT...
bylo doručeno dne 5.8.2022 09:29:49 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1422306/2022.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.
Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________
Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.