Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Čtyřkolka CF MOTO gladiátor X520A'. 
 
 
 
*MDCRX017OOJW* 
Vážený pan 
Martin Zajíček 
 
E-mail: foi+request-9352-
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Odpověď k č. j. ze dne 
Č. j./Sp. zn./Typ 
 
Datum 
 
MD-28196/2022-160/3 
 
Praha 
MD/28196/2022/160 
26.08.2022 
      
 
Věc: Přeprava osob na čtyřkolce (kategorie T3b) - sdělení 
 
 
Vážený pane Zajíčku,  
 
 
Ministerstvo  dopravy  obdrželo  Vaši  žádost  o  sdělení  ve  věci  možného  užití  čtyřkolky  na 
silnici I. třídy v obci a dále, zda můžete jezdit s dvěma osobami na této čtyřkolce. V dané věci jste k 
dané  čtyřkolce  uvedl,  že  je  vybavena  žlutou  registrační  značkou,  o  nejvyšší  rychlosti  60  km.h-1, 
počet  míst  k sezení  2/2  ,  kdy  je  schváleno,  jako  druh  vozidla  –  traktor  kolový,  zařazený  do 
kategorie vozidla T3b. K uvedenému sdělujeme následující.  
 
 
Pokud je dané vozidlo, dle Vámi sdělených údajů, schváleno pro počet míst k sezení -  2, je 
možné přepravovat pouze jednu osobu, jelikož v daném počtu 2 osob je zahrnut i řidič.   
 
 
K otázce,  zda  můžete  s daným  traktorem  užít  silnici  I.  třídy,  když  je  to  v rámci  obce, 
sdělujeme, že ano, je možné řídit traktor na silnici I. třídy (v daném případě v obci), pokud není 
místní úpravou stanoveno jinak.   
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Mgr. Stanislav Dvořák 
ředitel 
Odbor agend řidičů 
 
  
Elektronický podpis - 29.8.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Miroslav Češka
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
Vydal : PostSignum Public CA 4
Platnost do : 31.8.2023 10:34:01-000 +02:00
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 

IČO: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111