Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu ...'.


JIHOMORAVSKÝ KRAJ    *KUJMXOPQCWDW* 
Krajský úřad Jihomoravského kraje        KUJMXOPQCWDW 
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
Váš dopis zn.: 
 
 
    
Ze dne: 
07.07.2022 
Vážená paní 
Č. j.: 
JMK 104830/2022 
Eva Soldanova 
Sp. zn.: 
S - JMK 102063/2022  
Cerneho 56,  
Vyřizuje: 
Mgr. Karger 
635 00 Brno 
Linka: 
541 651 603 
 
Počet listů: 

 
Počet 
3/28 
příloh/listů: 
Datum: 
14.07.2022 
 
 
 
 
 
 
Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022,2021,2020 – okruh B Podpora 
pravidelné činnosti sportovních organizací - poskytnutí informace 
 
Vážená paní, 
 
Dne 
07.07.2022 
Krajský 
úřad 
Jihomoravského 
kraje 
obdržel 
Vaši 
žádost  
o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Podpora sportu v Jihomoravském 
kraji v roce 2022,2021,2020 – okruh B Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací“ (dále jen 
„Žádost“).  
 
Dle  Žádosti  požadujete  „výpis  všech  žádostí  (úspěšných  i  neúspěšných)  včetně  jejich  bodového 
hodnocení dle kritérií stanovených programem“. 
 
V souladu  s §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb.  Vám  poskytujeme  Vámi  požadované 
informace, a to: 
 
1.  výpis všech žádostí včetně bodového hodnocení z roku 2020 
2.  výpis všech žádostí včetně bodového hodnocení z roku 2021, 
3.  výpis všech žádostí včetně bodového hodnocení z roku 2022. 
 
S pozdravem 
 
 
Otisk razítka 
 
 
 
 
 
Mgr. Hynek Nespěšný 
Vedoucí odboru školství
 
 
IČ 
DIČ 
Telefon 
DS 
E-mail 
Internet 
708 88 337 
CZ70888337 
541 651 111 
x2pbqzq 
xxxxx@xxx.xx  
www.jmk.cz