Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu ...'.

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím 
neodpovídejte. 
 
Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje 
8.7.2022 07:39:34 
 
Vaše e-mailová zpráva ze dne: 7.7.2022 23:39:48 v obsahu zprávy: Žádost o 
informace podle dotaz - Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu 
..., zaslaná na adresu el. podatelny - xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
byla přijata a evidována s těmito údaji: 
 
Identifikátor dokumentu: KUJMXOPQ8VPV 
Datum evidence: 7.7.2022 23:39:48 
 
Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných 
právních předpisů. 
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený 
výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.