Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poskytnutí petice za zvýšení počtu parkovacích míst v Nerudově ulici'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Poskytnutí petice za zvýšení počtu
parkovacích míst v Nerudově ulici

Odesílatel:
Kryštof Korb, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxx.xx
ČJ:
UMCP1 290117/2022
Identifikátor:
epdz_23931407
Odesláno (neověřený čas):
27.06.2022 21:27:22
Doručeno:
27.06.2022 21:30:00
Přijato ke zpracování:
27.06.2022 21:30:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
28.06.2022 21:30:00
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 27.06.2022 21:30:00
Strana 1 z 1