Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'příjemci prostředků z Fondů EHP'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny URAD\podatelna-orig
Věc, předmět Žádost o informace podle dotaz - příjemci prostředků z Fondů EHP
Odesílatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas dodání 10.03.2022 14:47:46
Počet příloh 0
Ověření obálky Nebyl nalezen žádný elektronický certifikát.
Ověření příloh
Soubor
Výsledek ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Ověření dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., § 4, odst. 4, 5 bylo provedeno na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření.
Datum a čas ověření: 10.03.2022 14:59:32