Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - KD Barikádníků, dům na Moskevské
a KD Eden

Odesílatel:
Michal Voska, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-036312/2022
Identifikátor:
epdz_621857
Odesláno (neověřený čas):
24.01.2022 15:04:41
Doručeno:
24.01.2022 15:25:01
Přijato ke zpracování:
24.01.2022 15:25:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
25.01.2022 15:25:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 24.01.2022 15:25:01
Strana 1 z 1