Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Bezinfekčnost po prodělání covidu v Egyptě'.

 
 
Vážená paní 
Petra Vonásková 
Radnice 443 
 
Váš dopis ze dne 6. ledna 2022 
 
V Praze dne 20. ledna 2022 
Č. j: MZDR   807/2022-2/MIN/KAN 
*MZDRX01J41SN* 
MZDRX01J41SN  
  
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

 
K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
6.  ledna  2022,  evidovanou  pod  č.j.  MZDR  807/2022-1/MIN/KAN,  prostřednictvím  které 
jste vznesla následující dotazy: 
Jak postupovat k ziskani bezinfekčnosti po proděláni covidu v Egyptě na dovolené.  Před 
odjezdem domu byl proveden test. Byl pozitivni . Strávila jsem v carantenim pokoji hotelu 
asi 12 dnů (druhý test take pozitivni) Až 3 test negativni a velký  fofr s přesunem do ČR.  
Mám  pouze  kopie  testů.  Pripadně  seženu  i  vyjádření  pojištovny  která  vše  zařizovála. 
Měla jsem naštěstí dobré pojišténi na covid. 
 
uvádíme následující: 
 
Pokud  byl  test  proveden  v zahraničí,  je  potřeba  se  obrátit  na  příslušné  instituce 
v zahraničí  a  věc  řešit  s Vaší  (zdravotní)  pojišťovnou,  se  kterou  jste  měla  sjednané 
zdravotní cestovní pojištění. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 21.1.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.4.2022 13:28:06-000 +02:00