Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozsudky 31 TO 399/2018, 4 T 110 / 2017'.

 
 
Sp. zn.: 0 Si 12/2022 
 Okresní soud v Ústí nad Labem 
Kramoly 641/37, 401 24  Ústí nad Labem, IČ: 00024911 
tel.: 477 047 590, 591, 592, 593; e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx; datová schránka: r9uabnh 
 
 
 
NAŠE ZNAČKA:  0 Si 12/2022 
Vážená paní 
VAŠE ZNAČKA:  --- 
Martina Brzobohatá 
Josefův Důl 28 
DNE: 
10. ledna 2022 
293 07  Josefův Důl 
 
ŽADATELKA
Martina Brzobohatá, narozená 31. 1. 1970 
Vážená paní Brzobohatá, 
 
k  Vaší  žádosti  došlé soudu  dne  6.  ledna  2022  podané ve smyslu zákona  č. 106/1999 Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  Vám  sdělujeme,  že  požadované  rozhodnutí 
sp. zn. 31 To 399/2017  není  věcí  našeho  soudu,  a  tudíž  danou  informací  nedisponujeme. Dále 
sdělujeme,  že  ve  věci  4  T  110/2017  nebyl vydán  rozsudek,  toliko  trestní  příkaz,  který 
v anonymizované podobě zasíláme. 
S pozdravem 
JUDr. Dominik Pašek v. r.  
asistent soudce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 

Trestní příkaz Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 4 T 110/2017 
Za správnost vyhotovení: Hana Hajná