Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Prodělání covidu v zahraničí mimo EU'.
 
Vážená paní 
N. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis ze dne 23. prosince 2021 
 
 
V Praze dne 4. ledna 2022 
Č. j.: MZDR 46295/2021-3/MIN/KAN 
*MZDRX01IVTD0* 
MZDRX01IVTD0 
Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dne 23. prosince 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost o poskytnutí 
informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů, evidovanou pod č.j. MZDR 46295/2021-1/MIN/KAN. 
 
Předmětným podáním jste požádala o následující informace:  
Jsem v Bangkoku a po příletu mi byl zaslán pozitivní test na covid. Nyní jsem v karanténě 
v nemocničním hotelu, ale mam jenom papír s potvrzením o pozitivním výsledku. Kde si 
opatřím  potvrzeni  o  prodělaní  Covid-19  pro  následné  použití  pro  návrat  do  ČR?  A  jak 
dostanu potvrzení  o prodělání  nemoci,  abych mohla uplatnit  výhody místo očkováni  až 
budu v ČR? Jaké dokumenty si mám zde v Thajsku vyžádat? 
 
K Vaší žádosti Vám sděluji následující: 
 
Předně uvádíme, že pro zodpovězení dotazu nemáme z Vaší strany dostatek relevantních 
informací. Obecně tedy lze sdělit: 
 
Pokud byl RT-PCR test proveden v ČR, pak je výsledek v Informačním systému infekční 
nemoci (ISIN) a tudíž bude v ISIN i certifikát o prodělaném onemocnění. Tento certifikát  
o prodělaném onemocnění je ke stažení do aplikace Tečka či z webových stránek UZIS 
cca  10-14  dní  po  pozitivním  výsledku  testu  (tj.  po  ukončení  povinné  izolace),  certifikát  
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
 
o pozitivním výsledku testu je zpravidla ke stažení v době odeslání výsledku laboratoří, 
nejdéle do druhého dne.  
 
Pokud byl test proveden v zahraničí, je třeba se obrátit na příslušné instituce v zahraničí.  
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková
 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno  

Elektronický podpis - 5.1.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS...
Platnost do : 13.4.2022 13:28:06-000 +02:00