Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'stanovisko čj. HSHMP 1313701/2013, ze dne 2.4.2013 a stanovisko čj. HSHMP 47108/2012, ze dne 18.12.2012'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - stanovisko čj. HSHMP 1313701/2013,
ze dne 2.4.2013 a stanovisko čj. HSHMP 47108/2012, ze dne
18.12.2012

Odesílatel:
Miluše Směšná, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
ČJ:
HSHMP 80413/2021
Identifikátor:
epdz_78576355
Odesláno (neověřený čas):
20.12.2021 09:25:30
Doručeno:
20.12.2021 09:55:01
Přijato ke zpracování:
20.12.2021 09:55:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
21.12.2021 09:55:06
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 20.12.2021 09:55:06
Strana 1 z 1