Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přístup do ocko.uzis.cz od 1.1.2022 pro děti'.
 
 
Vážený pan 
Pavel Knot 
Podvesná XV 3081 
760 01 Zlín 
 
Váš dopis ze dne 18. listopadu 2021 
 
                      
 
V Praze dne 2. prosince 2021 
Č. j: MZDR 42599/2021-2/MIN/KAN 
*MZDRX01IIXZV* 
MZDRX01IIXZV 
  
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
18. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. MZDR 42599/2021-1/MIN/KAN, prostřednictvím 
které jste vznesl následující dotaz: 
Jakým  způsobem  se  budu  přihlašovat  na  očko-portál  svých  dvou  nezletilých  dětí  od 
1.1.2022.  Zřídit  jim  přístup  přes  eidentitu  nelze  (nemají  18  let),  jednorázové  přihlášení 
pomocí SMS nebude dle Vašich stránek již v roce 2022 funkční ? 
 
uvádíme následující: 
 
I  po  novém  roce  bude  možné  přihlašování  přes  jednorázový  kód,  který  uživateli  přijde 
v SMS. Uživatelé by měli v následujících měsících získat spíše pozitivní motivaci k tomu, 
aby přihlašování Identitou občana (tedy např. přes eObčanku, bankovní identitu, MojeID 
a  další)  sami  začali  používat,  nicméně  v době  největší  epidemie  by  Ministerstvo 
zdravotnictví nechtělo nic zásadního měnit. Chystají se nová vylepšení např., že uživatel 
přihlášen  Identitou  občana  bude  moci  automaticky  stahovat  očkovací  certifikáty  svých 
dětí a další. 
Doporučujeme  sledovat  aktuální  zprávy  na  webových  stránkách  Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
https://www.mzcr.cz/ 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 

Elektronický podpis - 3.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Daniela Matějková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.1.2022 13:11:21-000 +01:00