Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz - testování mentálně postižených'.
 
 
 
Vážená paní 
Martina Hadravská 
Dlouhá 709 
35731 Horní Slavkov 
 
 
Váš dopis ze dne 18. listopadu 2021 
 
 
 
 
                      
 
V Praze dne 17. prosince 2021 
Č. j: MZDR 42615/2021-4/MIN/KAN 
*MZDRX01IQSR2* 
MZDRX01IQSR2   
  
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

 
K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  
18. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. MZDR 42615/2021-1/MIN/KAN, prostřednictvím 
které jste vznesla následující dotazy: 
Prosím o informaci, jestli od 22. 11. 2021 musí být před ubytováním v hotelu testováni i 
mentálně postižení. 

uvádíme následující: 
 
V příloze Vám zasíláme platná opatření. 
 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-
ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021-do-odvolani.pdf 
 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-
27-10-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-15-11-2021.pdf 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
 
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-
27-10-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-14-12-2021.pdf 
 
S pozdravem 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
elektronicky podepsáno 
 
 
 


Elektronický podpis - 20.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Daniela Matějková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.1.2022 13:11:21-000 +01:00