Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Kvalifikace MŠ'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Věc, předmět Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace MŠ
Odesílatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas dodání 12.10.2021 14:06:15
Počet příloh 0
Ověření příloh
Soubor
Výsledek ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Ověření dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., § 4, odst. 4, 5 bylo provedeno na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření.
Datum a čas ověření: 12.10.2021 14:37:25