Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Měření hluku v Praze 6 (upravený adresát)'.
Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Identifikátor:
epdz_9256132
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Měření hluku v Praze 6
(upravený adresát)
Odesílatel:
Radim Vočka, foi
+[email address]
Adresát:
Instituce [HSHMP vyžaduje e-mail]
Datová zpráva
Odesláno (neověřený čas):
19.05.2014 23:52:10
Doručeno:
19.05.2014 23:50:08
Přijato ke zpracování:
19.05.2014 23:50:08
Počet příloh:
0
Uloženo pod názvem:
Žádost o informace podle dotaz_2014-05-19_23-52-10.eml
Ověření datové zprávy
Výsledek ověření:
Podání není podepsáno platným uznávaným elektronickým
podpisem
Generováno modulem EPDZ dne 19.05.2014 23:50:08, ID datové zprávy je epdz_9256132.