Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vyhodnocení efektivity Zón placeného stání'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Vyhodnocení efektivity Zón
placeného stání

Odesílatel:
Jan Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-417810/2021
Identifikátor:
epdz_586775
Odesláno (neověřený čas):
29.09.2021 11:48:44
Doručeno:
29.09.2021 11:50:00
Přijato ke zpracování:
29.09.2021 11:50:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
30.09.2021 11:50:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 29.09.2021 11:50:01
Strana 1 z 1